Gå videre til innhold
Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand, gjør endringer i konsernorganiseringen.
Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand, gjør endringer i konsernorganiseringen.

Pressemelding -

​Ny konsernorganisering i Storebrand

Storebrand gjør i dag endringer i konsernledelsen. Endringene skal rigge konsernet for bedre kundeopplevelser, økt tempo og lønnsom vekst.

Heidi Skaaret vil ta over som leder for det nye satsingsområdet Personmarked Norge (PM), som fremover også vil få ansvar for produktenhetene Sparing, Bank og Forsikring. Terje Løken vil lede det nye konsernområdet Digital & Innovation, som vil fokusere på innovasjon og utvikling av nye digitale løsninger. Tove Selnes vil lede People og går inn i konsernledelsen, og det samme gjør Trygve Håkedal som vil lede konsernområdet Technology.

- Med ny organisering ønsker jeg å legge til rette for økt tempo og kraft av den daglige kundekontakten. Samtidig skal vi utvikle nye løsninger og konsepter til privatkundene våre, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Konsernsjefen påpeker at både markedet og digitale løsninger er i sterk utvikling.

- Veldig mye går bra i dag i Storebrand, samtidig står vi midt oppe i store endringer. Fra et tidligere tyngdepunkt mot bedriftskunder og forbedring av soliditet, rigger vi oss nå for lønnsom vekst i et stadig mer individualisert sparemarked, sier Grefstad.

Rigger konsernet rundt kundene

Ved å sette kundereiser og kundeopplevelser i sentrum skal Storebrand bygge prosesser og løsninger som leverer på de rette kundebehovene like bra som eller bedre enn de beste i verden – for eksempel ved å hjelpe kunder mot økonomisk frihet.

Privatkundenes reise hos oss hopper mellom digitale og betjente flater. Kundeopplevelsen må forsterkes ytterligere med samarbeid og involvering på tvers av organisasjonen. Slik vil Storebrand tilpasse organisasjonen enda mer til kundenes behov.

Den nye konsernledelsen vil fra 8. august bestå av:

Konsernsjef: Odd Arild Grefstad

Konserndirektør med ansvar for økonomi, finans og strategi (CFO): Lars Løddesøl

Konserndirektør for Personmarked Norge: Heidi Skaaret (NY)

Konserndirektør for Bedriftsmarked Norge: Geir Holmgren

Konserndirektør for SPP: Staffan Hansén

Konserndirektør for SAM: Jan Erik Saugestad

Konserndirektør for Bærekraft, Næringspolitikk og Kommunikasjon: Karin Greve-Isdahl

Konserndirektør for Technology: Trygve Håkedal (NY)

Konserndirektør for People: Tove Selnes (NY)

Konserndirektør for Digital & Innovation: Terje Løken (NY) 

Emner

Tags


Om Storebrand 

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter over 750 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen: Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs. rBesøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter@Storebrand.no

Pressekontakt

Pressetelefon

Pressetelefon

Pressekontakt Generelle mediehenvendelser 48044838
Synnøve Hjelle Halkjelsvik

Synnøve Hjelle Halkjelsvik

Pressekontakt Presseansvarlig 95745105
Margrethe Assev

Margrethe Assev

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 95155056
Sara Skärvad

Sara Skärvad

Pressekontakt Director of Communication Storebrand Asset Management +46 70 621 77 92
Caroline Sesvold Tørring

Caroline Sesvold Tørring

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver (fond) 907 39 948

Relatert materiale