Gå videre til innhold
Byens blå batteri - akkumulatortanken ved Energigjenvinningsanlegget i Ålesund.
Byens blå batteri - akkumulatortanken ved Energigjenvinningsanlegget i Ålesund.

Nyhet -

Byens blå batteri

Lagring av overskuddsenergi i fjernvarmesystemer vil gjøre elektrifiseringen av Norge både billigere og mer effektiv. I Ålesund bidrar én kjempetermos med energi tilsvarende 23.000 av Teslas powerwall-batterier.

Strømnettets hovedoppgave er å sørge for at alle får den elektrisiteten de trenger til enhver tid. I byer og tettsteder må det lokale strømnettet ha kapasitet nok til å dekke de tidspunktene hvor strømbehovet er størst. I Norge, hvor elektrisk oppvarming er det vanlige, kommer disse effekttoppene typisk når kulda setter inn. I takt med nødvendig elektrifisering av fossil energi i for eksempel transportsektoren, legger også nytt forbruk beslag på kostbar kapasitet, noe som utløser milliardinvesteringer i strømnettet for å sikre forsyningen. Disse ekstrainvesteringene vil eventuelt måtte dekkes inn gjennom strømregningen til folk flest.

Det er derfor mye å tjene på å utnytte annen energi enn elektrisitet til oppvarming i byer og tettsteder, for både samfunnet og strømkundene. I Ålesund har Tafjord Kraftvarme i en årrekke utnyttet spillvarme fra lovpålagt avfallsforbrenning til nettopp dette. Istedenfor å la kråkene få spillvarmen, forsyner fjernvarmen husstander og næringsbygg med varme. Dette er energi som ellers ville ha blitt belastet kraftnettet med tilsvarende økte nettkostnader.

Mindre kjent er at fjernvarmen i Ålesund også utnytter energilagring i stor skala. I en gedigen kjempetermos kan TAFJORD lagre energi tilsvarende hele 23.000 av Teslas mye omtalte powerwall-batterier. Eller formulert i kroner og øre: Skulle Ålesunds innbyggere kjøpt tilsvarende mange husbatterier fra Tesla ville regningen samlet vært på omlag 1,8 milliarder kroner.

I praksis er TAFJORDs termos et gigantisk vannbasert bybatteri, et såkalt blått batteri. Ved å lagre varmeenergi til termosen når strømmen er billig – og bruke varmeenergi fra termosen når strømmen er dyr – kan fjernvarmesystemet være med å balansere kraftnettet i byen.

TAFJORD var tidlig ute med å bygge giganttermos, men flere norske byer har kommet etter. På Lillestrøm sørger et blått batteri for å lagre solvarme, slik at fjernvarmekundene i sentrum får varmtvann om morgenen hentet fra gårsdagens solskinn. I Trondheim ble et digert blått batteri satt i drift fjernvarmenettet i år, med svært gode resultater.

For å lykkes med å fase ut fossil energi i Norge til en akseptabel pris, trenger vi å løfte blikket og se på samspillet mellom fornybar kraft og fornybar varme og kjøling. På den måten får energisystemet mest mulig ut av de ikke-fossile ressursene som til enhver tid er tilgjengelig.

Å legge til rette for energifleksibel infrastruktur i byer og tettsteder, er noe av det mest effektive kommune-Norge kan gjøre for å realisere dette grønne skiftet. Det er derfor gledelig at fjernvarme trekkes fram som et viktig miljø- og klimatiltak i den pågående lokalvalgkampen, og også dukket opp i partilederdebatten som innledet Arendalsuka tidligere denne måneden. Forhåpentligvis vil flere etter hvert følge Ålesunds eksempel, slik at vi får enda flere blå batterier rundt om i landet i tiden framover. Det vil bidra til en effektiv, miljøvennlig og kostnadseffektiv energiforsyning.

Administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge
Konsernsjef Erik Espeset i TAFJORD
Daglig leder Heidi Juhler i Norsk Fjernvarme

Emner

Kontakter

Kari Løken

Kari Løken

Pressekontakt kommunikasjonssjef +47 97482642

Relatert innhold

Vi skaper liv i bygd og by!

TAFJORD er et konsern bestående av morselskapet Tafjord Kraft AS og datterselskapene Tafjord Kraftproduksjon AS, Tafjord Kraftvarme AS og Tafjord Connect AS. Vi er også største eier av Linja AS, ett av landets største nettselskap. Vårt hovedkontor er i Ålesund og vi har om lag 150 ansatte.

TAFJORD
Retiroveien 4
6019 Ålesund
Norge