Gå videre til innhold
Foto: GettyImages
Foto: GettyImages

Pressemelding -

Godt resultat for TAFJORD 1. halvår

Halvårsregnskapet til konsernet viser et resultat etter skatt på 86 mill. kr, en økning på 39 mill. kr i forhold til samme periode i fjor. Årsaken til oppgangen er i hovedsak høyere kraftpriser.

- I fjor hadde vi et ekstraordinært svakt kraftmarked med et stort hydrologisk overskudd som følge av mye nedbør, stor snøsmelting og en mild vinter med lavere forbruk enn normalt. Dette ga svært lave kraftpriser. I løpet av de første seks månedene i år er den hydrologiske balansen normalisert og det nordiske kraftmarkedet er nå mer i balanse i forhold til tilbud og etterspørsel etter kraft. Vi har også hatt økende priser på de underliggende driverne i det nordiske kraftmarkedet – kontinentale kull- og gasspriser, samt prisene på klimakvoter. Dette har bidratt til å løfte kraftprisene til et mer normalt nivå, sier konsernsjef Erik Espeset.

Gjennomsnittlig pris i vårt prisområde (NO3) var i første halvår 35,8 øre pr. kWh, mot 11 øre pr. kWh i første halvår i fjor. Produksjonen i konsernets elleve heleide kraftverk i Fjord og Stranda kommune, samt i våre tre deleide anlegg i Rauma og Skjåk, ble i første halvår 613 GWh, mot 658 GWh året før.

- Til tross for noe lavere produksjon har kraftprisene ført til at driftsresultatet innen virksomhetsområdet Vannkraft er betydelig styrket. I tillegg har vi hatt en fin resultatfremgang innen virksomhetsområdene Energigjenvinning og Telekom. Dette er gledelig, sier Espeset.

Virksomhetsområdet Kraftnett viser en liten tilbakegang i forhold til samme periode i fjor.

Gjennom vannkraftproduksjon, salg og overføring av strøm, energigjenvinning og fjernvarme, samt en solid fiberbasert bredbåndsinfrastruktur, legger konsernet til rette for gode miljøløsninger og store digitale muligheter.

- Vi er opptatt av å bidra til utvikling av gode og bærekraftige lokalsamfunn. Dette vil selvsagt også prege satsingen vår fremover. Elektrifisering er et nøkkelord sammen med fornybar energi. Vi vil fortsette arbeidet med å styrke og bygge kraftnettet slik at vi kan få frem mer fornybar energi til de områdene i regionen vår der behovet for å erstatte fossil energi med fornybar er størst, sier Espeset.

For ytterligere informasjon:
konsernsjef Erik Espeset – mobil 905 20 033

Emner

Kategorier

Regions


TAFJORD er et konsern som driver sin virksomhet innen strøm, telekom, kraftnett, vannkraft og energigjenvinning. Vårt hovedkontor er i Ålesund og vi har om lag 150 ansatte.

Kontakter

Kari Løken

Kari Løken

Pressekontakt kommunikasjonssjef +47 97482642

Relatert innhold

Vi skaper liv i bygd og by!

TAFJORD er et konsern bestående av morselskapet Tafjord Kraft AS og datterselskapene Tafjord Kraftproduksjon AS, Tafjord Kraftvarme AS og Tafjord Connect AS. Vi er også største eier av Mørenett, ett av landets største nettselskap. Vårt hovedkontor er i Ålesund og vi har om lag 150 ansatte.

TAFJORD
Retiroveien 4
6019 Ålesund
Norge