Pressemelding -

TAG får tegne Bryggen og Torget i Bergen

TAG er, i konkurranse med 22 andre team, prekvalifisert til å tegne idèforslag for Bryggen-Torget i Bergen. -En særdeles spennende oppgave, sier Merete Gunnes, landskapsarkitekt og prosjektleder i TAG.

TAG Bergen skal levere ideforslaget i samarbeid med flere kontor og målet med oppgaven er at byrommene Bryggen-Torget skal styrkes som et lokalt, regionalt og internasjonalt møtested med tydelig historisk dybde.

- Dette er en utfordrende oppgave, forklarer Gunnes. - Bybanen skal integreres i et svært sårbart historisk miljø, og man må planlegge for fremtidens havnivåstigning, samtidig som store deler av området er fredet, med Bryggen som verdensarvsted.

TAG har derfor knyttet til seg tung Kulturminnekompetanse og plankompetanse fra Vill Urbanisme, som sikrer at grepene som gjøres er forankret i forståelsen for forvaltning av kulturminner og kulturmiljø.
- Det er utrolig spennende å bli plukket ut til å levere idèforslag, sier Gunnes entusiastisk. – Teamet vårt har arbeidet en del med disse problemstillingene tidligere, og det viste seg å være avgjørende for at vi fikk være med videre.

I evalueringsgruppen sin begrunnelse vises det til at TAG arkitekter AS dokumenterer god erfaring fra design av byrom, der de er særlig gode på landskap, møteplasser, sjøfront, kreativitet og nyskaping

- Det er jo ekstra hyggelig når evalueringsgruppa har vurdert at vi treffer godt på så mange av kriteriene, og mener vi har interessante innfallsvinkler om byen, sier Gunnes. - Det at vi har valgt å se byen som en scene har også falt i god jord. Kompetansen på industridesign og scenografi fra Superkraft vil være en styrke i forhold til å «iscenesette» byrommene.

TAG skal jobbe i team med Superkraft, Vill urbanisme, Light Bureau , Sano, Gunnar Stålelsen og Byggadministrasjonen Harald Bjørndal as (trafikk).

Til sammen fem leverandører er valgt ut til å levere forslag og det er planlagt at de fem utvalgte vil få tilsendt invitasjon til å levere forslag i konkurransen 1. februar, med frist for innlevering av konkurranseforslag 5. mai.

Emner

  • Bygg, eiendom

Kategorier

  • tag
  • bergen
  • arkitekt
  • prekvalifisert
  • landskapsarkitekt
  • bryggen i bergen
  • bryggen-torget
  • bybanen

TAG er et arkitektkontor som har spesialisert seg på boligprosjekter. Selskapet ble stiftet i 2009 og har i dag omlag 90 dedikerte og engasjerte arkitekter, arealplanleggere, landskapsarkitekter og tekniske tegnere, fordelt på tre kontor, i Oslo, Bergen og Trondheim. TAG har prosjekter for noen av Norges største eiendomsutviklere og kommuner og er boligspesialisten.

Pressekontakt

Siv Storm Thoresen

Pressekontakt HR og kommunikasjon 93640493

Lars Eirik Ulseth

Pressekontakt Daglig leder 98210751