Gå videre til innhold
TESS Riggshop er et bemannet servicesenter tilknyttet anleggsplassen med vareforsyning, fagekspertise og teknisk service.
TESS Riggshop er et bemannet servicesenter tilknyttet anleggsplassen med vareforsyning, fagekspertise og teknisk service.

Pressemelding -

RiggShop effektiviserer og tilfører miljøgevinst til anleggsprosjektet

RiggShop er et nytt bærekraftig konsept, skreddersydd etter entreprenørens behov. Mange kunder har vist stor interesse for konseptet og stadig flere vil etablere RiggShop i løpet av første halvår 2021.

Anleggsprosjekter er komplekse og krevende, selv for de mest erfarne entreprenørene i markedet. Vareforsyning til plassbegrensede anleggsplasser og hensyn til nærmiljøet er ofte en stor utfordring. Det er tidkrevende og kostbart å reise fra anlegget for å hente nødvendig forsyninger, som slanger og verktøy. Økt krav til nærmiljøet og fossilfrie anleggsplasser fører til at bransjen må jobbe annerledes og tenke nytt.

RiggShop er et fleksibelt TESS konsept som plasseres i tilknytning til anleggsplassen og gir sikker drift og oppetid 24/7. Varesortimentet og tjenestene vil til enhver tid være tilpasset brukernes behov.

Spesialist med lang erfaring innen effektivitet og økt oppetid: TESS har levert bære-kraftig forsyningsløsninger til industrien siden 1995. RiggShop tilbyr ikke bare vareforsyning, men også fagekspertise og teknisk service. I tidsperioden service-senteret ikke er bemannet vil flere døgnåpne service- og forsyningsløsninger være tilgjengelige. Løsningene gir full kontroll på individuelt forbruk og økt tilgjengelighet.

Miljø og bærekraft: Fossilfrie anleggsplasser og redusert CO2-avtrykk er miljøkrav som blir viktigere og viktigere i entreprenørbransjen. TESS jobber tett med tiltakshaver, entreprenør-rene og lokalsamfunnet for å tilfredsstille de krav og behov som er satt for å oppnå større gevinst for miljøet.

TESS jobber aktivt med FNs bærekraftmål, og spesielt nummer 12: «Sikre bærekraftig forbruk og produksjon». «Bærekraftig produksjon innebærer å minske ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassutslipp når en lager en vare. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten».

RiggShop bidrar til at tungtrafikken reduseres i områder som allerede er belastet med anleggsvirksomhet. Dette gir til økt oppetid, redusert CO2-utslipp og økt trafikksikkerhet for nærmiljøet.

Landsdekkende og fleksibelt: TESS RiggShop kan benyttes i hele landet. TESS går foran og vil aktivt videreutvikle konseptet i samarbeid med entreprenørene og byggherrene for å tilfredsstille morgendagens krav.

Ta kontakt hvis du vil vite mer om hvordan vi kan forenkle ditt prosjekt:

Lars P. Hauge, direktør entreprenørsegmentet TESS

E-post: lars.hauge@tess.no Mob.nr.: 982 97 961.

Emner

Tags


TESS as

TESS as leverer vedlikeholdsprodukter, slanger og tilhørende tjenester til næringsliv og offentlig virksomhet i Norge og utlandet. Konsernet har over 1300 ansatte i Norge, Europa, USA, Brasil og Singapore. TESS har servicesentre på mer enn 130 steder i Norge. 

Pressekontakt

Lasse Brekke

Pressekontakt Medierådgiver 95706901

Relatert materiale