Skip to main content

TESS sender revisjoncontainere til Equinor

Pressemelding   •   mai 24, 2019 09:25 CEST

TESS leverer både 10- og 20-fots offshorecontainere.

TESS har inngått en rammeavtale om utleie av containerne til Equinor med tilpasset innhold. Containerne plasseres ut til revisjonstanser og andre prosjekter.

– Ved en revisjonstans, stenges plattformen ned for inntil tre-fire uker for å utføre større vedlikehold og utskiftninger av nødvendig utstyr. Dette er prosjekter som er nøye planlagt og forbundet med en stram tidsplan. Det kan være ganske hektisk i den perioden revisjonstansen pågår, forteller kundeansvarlig Kjetil Io i TESS Vest.

Alle revisjonstanser har en nøye og detaljert plan for hva som skal gjennomføres og i hvilken rekkefølge. Det er ofte forbundet med krevende prosesser som også skal koordineres med en rekke andre aktiviteter.

Prosjekt ved Oseberg feltsenter

Tidligere eide Equinor alle revisjoncontainerne selv. Etter endt revisjonstans ble containerne sendt til Mongstad for lagring i inntil fire år, til neste revisjonstans. Under lagring ble ofte utstyret forringet etter flere år uten nødvendig vedlikehold. Dette medførte til betydelige kostnader og tidspress for Equinor.

I den forbindelse inviterte Equinor til et samarbeid med TESS om oppkjøp av revisjoncontainere med innhold, for så å leie de ut igjen til Equinor. Ansvaret med vedlikehold, re-sertifisering, oppgraderinger og godkjenninger ble også overtatt av TESS.

Et av de første prosjektene var ved Oseberg feltsenter, hvor TESS leverte tre containere med innhold i forkant av revisjonstansen. Flere liknende installasjoner benyttet seg også av tilbudet. Prosjektet ble en suksess for begge parter og TESS arbeider videre for å presentere løsningen for de øvrige plattformene i Equinor.

– Vi er veldig fornøyde med avtalen med TESS. Samarbeidet har fungert kjempegodt og TESS har levert forbi forventet service, forteller revisjonstanskoordinator for drift ved Oseberg feltsenter, Reidun Spissøy.

Systemer er bygget opp slik at TESS mottar lister med oversikt over det utstyret som det er behov for under prosjektet. Utvalget begrenser seg nødvendigvis ikke kun til lagerholdningen, TESS er fleksible og kan skaffe annet utstyr ved behov. Når innholdet er valgt ut, fylles utstyret i egnede containere og sendes til basen tilhørende den respektive installasjon.

Innhold etter ønske

TESS leverer både 10- og 20-fots offshorecontainere. Innholdet er i hovedsak forskjellige slangetyper, flenseoverganger, manifoiler og ulike typer verktøy som blir sendt offshore.

TESS har bygget opp en infrastruktur med lys og varme på alle containerne under lagring, og en vedlikeholdsplan for alt utstyret. Det gjelder re-sertifisering av slanger, løfteutstyr, godkjenning av containere, elektriske komponenter og lignende.

En liten oversikt over det viktigste utstyret;

  • -Utilityslanger
  • -Dampslanger
  • -Hydrokarbonslanger
  • -Manifoiler til ovennevnte servicer, Luft, sjøvann, nitrogen, ferskvann, damp, hydrokarboner
  • -Flenseoverganger
  • -Ulike overgangskuplinger, bredt utvalg
  • -Slangebroer
  • -Skjøteledninger, fordelingsbokser (skjøtekontakter)
  • -Sertifiserte taljer
  • -Ulike typer verktøy (rikt utvalg)

– Det er ikke kun ved revisjonstanser hvor det er behov for denne type utstyr. Dette er høyst aktuelt på andre prosjekter hvor man skal gjøre større utskiftninger og det er behov for ekstra ressurser, forteller Kjetil Io.

Relevante godkjenninger og sertifikater, som Z-015, vil også være underlagt TESS sitt ansvar og følger leveransen.

TESS as

TESS as leverer slanger og tilhørende vedlikeholdsprodukter til næringsliv og offentlig virksomhet i Norge og utlandet. Konsernet har over 1000 ansatte i Norge, Europa, USA, Brasil og Singapore. TESS har servicesentre på mer enn 120 steder i Norge. 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.