Gå videre til innhold
Signerte avtale om sikring av master. Fra venstre: Leif Halvor Moen, Statnett, Liv Janne Jacobsen, Statnett og Dagfinn Berge, TESS as.
Signerte avtale om sikring av master. Fra venstre: Leif Halvor Moen, Statnett, Liv Janne Jacobsen, Statnett og Dagfinn Berge, TESS as.

Pressemelding -

TESS sikrer Norges sentrale strømnett

Torsdag 10. januar signerte TESS en avtale med Statnett om levering av fotbolter til kraftmaster.

I tråd med Statnetts utbygging og vedlikehold av det sentrale strømnettet i Norge, skal TESS levere fotbolter som skal sikre kraftmastene i hele landet.

Statnett er et statsforetak og har det overordnede ansvaret for å bygge, drifte og vedlikeholde det norske kraftsystemet.

Leveransene fra TESS består av spesielle fotbolter som forankrer mastene til fundamentet.

– TESS har forpliktet seg til et avtalt lagerhold per type bolt for å sikre Statnetts framdrift i prosjektene, sier Frode Soot, markedsdirektør i TESS as. 

Omfattende dokumentasjonprosess

I TESS har dette vært et prosjekt hvor logistikk og kvalitetssikring har bidratt i samarbeidet.

TESS har gjennomført en omfattende dokumentasjonprosess der blant annet dokumentasjon av oppfølging av  leverandører og  underleverandører har vært sentralt. 

Strenge krav til kvalitet

Det er svært strenge krav til kvalitet av festemateriellet til kraftmastene. Derfor er kravet til godkjenning og dokumentasjon  strenge.

– Mastene skal tåle mye vind og belastning, og de står på ulendte steder som gjør det vanskelig og kostbart å bytte dem. Dette er de sentrale overføringslinjene der konsekvensene av bortfall av strøm kan være meget store, sier Soot.

Produsenten er godkjent for produksjon av boltene. Det er  et eksternt testlaboratorium som skal kontrollere boltene for å sikre at   dokumentasjonskravene oppfylles.

Statnett gjennomførte en revisjon hos TESS i Lier og deltok på en revisjon med TESS hos produsenten i forkant av kontraktinngåelsen.

For mer informasjon:

Markedsdirektør Frode Soot

TLF: +47 909 72 433

Frode.soot@tess.no

eller via 

Lasse Brekke, medierådgiver, 

957 06 901

lasse.brekke@tess.no

Emner


TESS as

TESS as leverer slanger og vedlikeholdprodukter til næringsliv og offentlig virksomhet i Norge og utlandet. Konsernet har over 1000 ansatte i Norge, Danmark, Storbritannia, Spania, USA, Brasil og Singapore. TESS har servicesentre på mer enn 130 steder i Norge. 

Pressekontakt

Lasse Brekke

Pressekontakt Medierådgiver 95706901
Svein Arstad

Svein Arstad

Pressekontakt Marketing-ansvarlig Marketing og kommunikasjon 48223877

Teknisk faghandel – for bedre miljø

TESS er en norskeid og landsomfattende leverandør av tjenester og produkter til drift og vedlikehold (DVH). Kjerneproduktene er slanger og slangearmatur til alle formål, med tilhørende tjenester.

I tillegg er TESS en ledende norsk aktør innenfor sveisemaskiner og sveisemateriell, rengjøringsmaskiner, personlige verneprodukter, verktøy, rekvisita etc. Omkring kjerneproduktene har TESS bygget opp et stort tjenestetilbud lokalt og en egen teknisk divisjon sentralt. I sistnevnte skjer blant annet produksjon av spesialslanger og produksjon av en rekke ferdigprodukter innen hydraulikk og subsea.

Vårt marked er i første rekke industrikunder både on- og offshore. Produktene distribueres gjennom mer enn 100 egeneide servicesentre spredt over hele landet. Alle med lokalt tilpasset tjenestemeny og lager. TESS har sitt hovedkontor i Lier kommune utenfor Drammen. Vårt hovedmarked er Norge, men vi er også tilstede i utlandet. TESS International har som oppgave å koordinere den globale virksomheten til TESS, som i dag omfatter servicesentre i Danmark, Skottland, Brasil, Singapore, Spania og USA.

TESS as administrerer og koordinerer innkjøp, import og støttefunksjoner for TESS-firmaene i Norge og i utlandet. Det omfatter sentral ledelse, HR, TESS Academy, IKT, marked, kommunikasjon, HMS-KS og økonomi. I tillegg ivaretar TESS as spisskompetanse innen stålslanger, hydraulikk, subsea, integrerte forsyningsløsninger og TESS Hose Management

TESS ble grunnlagt i 1968 av gründerne Erik Jølberg og Olav Nygaard. I dag har TESS 1200 ansatte og total omsetter for mer enn 3,4 milliarder.

TESS AS
P.O. Box: 1540
N-3007 Drammen
Norway