Gå videre til innhold
Alt godkjent Ex-utstyr skal være merket, og det er svært viktig at alle som jobber i Ex-områder kjenner til denne merkingen. Foto: Heidi S. Middleton, Trainor.
Alt godkjent Ex-utstyr skal være merket, og det er svært viktig at alle som jobber i Ex-områder kjenner til denne merkingen. Foto: Heidi S. Middleton, Trainor.

Nyhet -

Er du oppdatert på merking av Ex-utstyr?

Når man skal velge riktig Ex-godkjent utstyr for et Ex-område, er det viktig å vite at utstyret faktisk er godkjent for området det skal plasseres i. Denne informasjonen finner man på utstyrets merkeskilt, men standardene som beskriver hvordan det skal merkes kommer i stadig nye revisjoner. Har du fått med deg de siste endringene?

Alt godkjent Ex-utstyr som skal installeres i et eksplosjonsfarlig område skal være merket. I Europa er det ATEX-direktivet som beskriver hvordan Ex-utstyr skal merkes av produsent. De samme reglene er innført i Norge, i Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område. Ex-utstyr skal være merket både etter krav i ATEX, og etter siste harmoniserte EU standard. Det er standardene som med jevne mellomrom endres. Standarden som beskriver merking av elektrisk utstyr i dag er en EU-harmonisert IEC-standard (EN IEC 60079-0). Denne kom i ny revisjon som en IEC-standard i 2017, og ble en harmonisert EU-standard og innført som en Norsk NEK-standard i 2018.

Siste frist er nå!

Endringene fra 2018 har leverandørene 3 år på å implementere. Mange har ikke gjort dette, noe som betyr at siste frist for å gjøre dette er i år.

I tillegg kom det en ny ISO-standard for mekanisk utstyr, ISO 80079-36, som ble akseptert som en harmonisert EN standard og Norsk NS standard i 2019. Denne beskriver blant annet hvordan mekanisk Ex-utstyr skal merkes. Dette kan være for eksempel pumper, vifter, gir, bremser, osv.

Hvorfor er det viktig å forstå merkeskiltet?

Et Ex-område består av forskjellige soner. Sonene sier noe om hvor ofte og lenge det forventes at det er eksplosjonsfarlig atmosfære ved normal drift. I disse sonene er det forskjellige krav til beskyttelsesnivå på utstyr. I tillegg kan det være krav til utstyr som står utenfor disse sonene, dersom dette utstyret skal være i drift etter for eksempel unormale gasslekkasjer eller i nødsystemer.


Eksplosjonsfaren kan også skyldes forskjellige gasser, væsker eller typer støv. De forskjellige gassene og væskene er delt inn i forskjellige gassgrupper og temperaturklasser. Støv er delt inn i forskjellige støvgrupper og kan ha forskjellig tenntemperatur, både på støvsky og støvlag. All denne informasjonen skal være oppgitt på et sonekart over området.

Informasjonen om utstyret kan stå i disse forskjellige områdene kan leses av merkeskiltet. Derfor er det veldig viktig at de som velger og installerer slikt utstyr har full kontroll på hva merkingen betyr.

Krav til produsenter og leverandører

Produsenter og leverandører av Ex-utstyr er pålagt å skrive en samsvarserklæring som skal følge utstyret. Dette er et juridisk dokument der de erklærer at utstyret oppfyller alle relevante krav. Her skal man referere til hvilke direktiver og standarder man har fulgt. Alt Ex-utstyr i EU/EØS skal blant annet oppfylle relevante krav i standarden EN IEC 60079-0, som er generelle krav til Ex-utstyr.

Når det kommer en ny revisjon av standardene, så er det ikke nødvendigvis slik at utstyr en produsent har i serieproduksjon må «sertifiseres» på nytt. Produsenten og leverandøren må sjekke om endringene er relevante for utstyret de selger, og oppdatere samsvarserklæringen. Dermed må de også oppdatere informasjonen på merkeskiltet siden dette er endret. Et tips for å se om leverandør har holdt seg oppdatert kan være å se om samsvarserklæringen refererer til EN IEC 60079-0:2018.

Nytt kurs om Ex-merking kommer snart

At Ex-merking kan være komplisert og forvirrende, er det ingen tvil om. For å gjøre det enklere for deg å holde deg oppdatert, lanserer Trainor nå et nytt kurs som sørger for at du kan holde deg oppdatert på en enkel, lettfattelig og engasjerende måte.


Related links

Emner

Kategorier

Kontakter

Eva Nordskog

Eva Nordskog

Pressekontakt Head of Communications, HR and ESG. +47 90875544
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Seniorinstruktør og produktansvarlig Ex Ex-kurs, Ex-forum +47 984 ­30 ­869

Relatert innhold

Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Trainor leverer opplæring, digitale løsninger og teknisk rådgivning til offshore, maritim og landbasert industri og en bred energibransje verden over. Vi har hovedkontor i Tønsberg.

Trainor
Kjelleveien 21
3126 Tønsberg
Norge
Besøk våre andre nyhetsrom