Gå videre til innhold
Hurtigrutens passasjerer får ikke gå i land

Nyhet -

Hurtigrutens passasjerer får ikke gå i land

Kommuneoverlegen i Trondheim kommune fattet fredag 13.mars forbud mot ilandstigning av passasjerer fra Hurtigruten. Passasjerer med av- og påstigningshavn i Trondheim blir ikke berørt av vedtaket.

Restriksjonene kommer som følge av det pågående utbruddet av COVID-19, er i tråd med de nasjonale helsemyndighetenes retningslinjer, med hjemmel i Forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHR-forskriften). Flere havnekommuner i Norge har innført tilsvarende restriksjoner for å redusere smittespredning av COVID-19.

Godstransporten ombord på Hurtigruten går som normalt.

Kommuneoverlegens restriksjoner gjelder samtlige anløp av Hurtigruten fram til og med onsdag 18.mars. Det er ventet at Formannskapet skal behandle eventuelle forlengelser av restriksjoner mot sjøveis passasjertrafikk i Trondheim over helgen.

Emner

Tags

Regions

Pressekontakt

Birgit Thorsen

Birgit Thorsen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 90927420
Knut Thomas Kusslid

Knut Thomas Kusslid

Pressekontakt Havnedirektør 400 37 004

Relaterte nyheter

Et havnekraftig Trøndelag

Trondheim Havn IKS er et interkommunalt selskap, eid av 13 kommuner i Trøndelagsregionen. Vi drifter og forvalter havneområder på vegne av eierkommunene, og tilrettelegger infrastruktur for godstransport, persontrafikk, sjøturisme og fritidsbåter.

Trondheim Havn IKS
Skippergata 14
7042 Trondheim
Norge