Gå videre til innhold
Michelle Tisdel, Jeremie McGowan,  Tominga O’Donell, Johan Börjesson, Sissel Lillebostad og Azra Halilovic.
Michelle Tisdel, Jeremie McGowan, Tominga O’Donell, Johan Börjesson, Sissel Lillebostad og Azra Halilovic.

Nyhet -

Samtale om representasjon og Lorck Schive Kunstpris

Torsdag 14. januar inviterer Trondheim kunstmuseum til en samtale om  representasjon og Lorck Schive Kunstpris. Tominga O’Donell, Jeremie McGowan, Michelle Tisdel, Sissel Lillebostad og Johan Börjesson vil diskutere blandt annet om transparens kan bidra til større muligheter for representasjon, og om det finnes eventuelle ulemper ved økt transparens. Andre sentrale spørsmål som vil komme opp er kvalitetsbegrepet - og er det riktig å sette dette opp mot ideer om kvotering når det kommer til kunstnere med minoritetsbakgrunn? Moderator for samtalen er Azra Halilovic.

20. mars åpner Trondheim kunstmuseum, for femte gang, utstillingen med de nominerte til Lorck Schive Kunstpris. I år er kunstnerne Mathias Faldbakken, Kira Wager, Tori Wrånes og Steinar Haga Kristensen nominert til den prestisjefylte prisen.

Formålet med Lorck Schive Kunstpris er å skape debatt og interesse rundt samtidskunsten. I forbindelse med lanseringen av de fire nominerte til årets pris skrev Morgenbladets Maria Lokna en sak som løftet frem problemstillinger rundt representasjon i kunsten, ettersom ingen av de fire nominerte hadde urbefolkning- eller minoritetsbakgrunn.

Styret i Christian Lorck Schive og hustrus legat og Trondheim kunstmuseum ser positivt på at spørsmål om mangfold løftes opp og inviterer til denne samtalen, hvor nettopp spørsmålet om representasjon i forhold til kunstprisen, er utgangspunktet.

Deltagerne i samtalen er Tominga O’Donell, Jeremie McGowan, Michelle Tisdel, Sissel Lillebostad og Johan Börjesson. Samtalen blir Moderert av Azra Halilovic. Se Trondheim kunstmuseums nettside for mer informasjon om deltagerne. 

Samtalen vil finne sted 14. januar kl 13-14 og streames fra Trondheim kunstmuseum sin facebook side. Samtalen vil være tilgjengelig her etter samtalen har funnet sted.


-------------------------

Lorck Schive Kunstpris

Lorck Schive Kunstpris er et samarbeid mellom Christian Lorck Schive og hustrus legat og Trondheim kunstmuseum. Formålet med prisen er å skape debatt og interesse rundt samtidskunsten, ved å hedre fremragende kunstnere. Prisutstillingen blir avholdt ved Trondheim kunstmuseum annethvert år, og fant første gang sted i 2013. Hver nominerte kunstner mottar 150 000 kr, og en internasjonal fagjury velger ut én prismottager, som mottar 500 000 kr. Se Trondheim kunstmuseums nettside for mer informasjon.

Related links

Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Ida Grøttum

Ida Grøttum

Avdelingsleder for Samling og utstillinger +47 90 67 02 03
Johan Börjesson

Johan Börjesson

Direktør +47 46440638
Marianne Zamecznik

Marianne Zamecznik

Kurator +4741127601

Relatert innhold

Skiftende utstillinger, som viser samtidskunst og verk fra museets samling.

Museet har to visningssteder i Trondheim, museets hovedbygning ved Nidarosdomen og TKM Gråmølna på Nedre Elvehavn.

Trondheim kunstmuseum
Trondheim kunstmuseum
Bispegata 7 B
7013 Trondheim
Norway