Gå videre til innhold
Boklansering: Lorck Schive Kunstpris

Pressemelding -

Boklansering: Lorck Schive Kunstpris

En kunstpris er en god måte å få offentlighetens oppmerksomhet på. Men hva innebærer det å stille ulike kunstnerskap opp mot hverandre på denne måten? I forbindelse med Lorck Schive Kunstpris sin fjerde prisutstilling, lanseres det en bok. 

Boka om Lorck Schive Kunstpris undersøker hvilken virkning prisen har hatt på norsk kunstliv, og diskuterer hvordan konkurranseaspektet i form av nominasjoner, kåringer og pristildelinger påvirker kunstfeltet. I tillegg presenterer den de 16 nominerte kunstnere til Lorck Schive Kunstpris fra perioden 2013-2019. 

Ønsker debatt

Blant annet reflekterer billedkunstner og skribent Beate Petersen i en både underholdende og kritisk artikkel rundt fenomenet kunstpris. Hun trekker linjer til historikk og samtid, og ser kunstprisene i sammenheng med samtidens satsing på talenter og det «fremragende». Hun stiller spørsmål ved om kunstpriser er positivt for feltet, eller om de virker splittende.

7. desember kl. 13 inviterer Trondheim Kunstmuseum i samarbeid med Lorck Schive Kunstpris til debatt over temaet, hvor Beate Petersen og kunstner Marianne Heier kommer for å samtale. 

Hva innebærer konkurranseaspektet for de deltakende kunstnerne, og for kunstfeltet generelt? Bidrar formatet til å generere offentlig diskusjon og skape interesse for samtidskunsten? Eller innsnevrer det oppmerksomhetsfeltet?

--

Boklansering lørdag 7. desember kl. 13

  • 13:00: Velkomst ved redaktør Ingvill Henmo og introduksjon ved skribent og kunsthistoriker Gustav Svihus Borgersen
  • 13:15: Samtale mellom skribent Beate Petersen og kunstner Marianne Heier

Lorck Schive Kunstpris er et samarbeid mellom Christian Lorck Schive og hustrus legat og Trondheim kunstmuseum. Den ble opprettet i 2013 etter modell av Turner-prisen, og er blant de største kunstprisene i verden. 

Bokprosjektet er støttet med midler fra Kulturrådet

Related links

Emner

Kategorier

Regions


Trondheim kunstmuseum viser samtidskunst og historisk kunst med utgangspunkt i en samling på over 6000 verk. Museet viser kunst i to lokaler i Trondheim sentrum, TKM Bispegata ved domkirken og TKM Gråmølna på Nedre Elvehavn. TKM Gråmølna huser utstillinger fra Kunstgaven Håkon Bleken.

TKM Bispegata 73 53 81 80 - Bispegata 7b
TKM Gråmølna 73 53 81 90 - Trenerys gate 9

Kontakter

Ida Grøttum

Ida Grøttum

Avdelingsleder for Samling og utstillinger +47 90 67 02 03
Christina Undrum Andersen

Christina Undrum Andersen

Avdelingsleder formidling 47 66 86 92

Relatert innhold

Skiftende utstillinger, som viser samtidskunst og verk fra museets samling.

Museet har to visningssteder i Trondheim, museets hovedbygning ved Nidarosdomen og TKM Gråmølna på Nedre Elvehavn.

Trondheim kunstmuseum
Trondheim kunstmuseum
Bispegata 7 B
7013 Trondheim
Norway