Skip to content

Aktualności

Kontakty prasowe

Zuzanna Podgórska

Zuzanna Podgórska

Press contact Ekspert ds. Radonu Poland +48 509 285 294
Karl Nilsson

Karl Nilsson

Press contact CEO Global www.radonovalaboratories.com

Radonova laboratories – światowy lider w pomiarach radonu

Radonova jest wiodącym laboratorium w dziedzinie pomiarów radonu. Najwyższy poziom usług jest tym, co nas wyróżnia. Nasze nowoczesne laboratorium znajduje się w Uppsali w Szwecji. Wykonujemy pomiary w ponad 80 krajach na całym świecie, głównie w Europie i Stanach Zjednoczonych.
Radonova sama zajmuje się produkcją, dostarczaniem i analizą detektorów. Ponad 25 osób pracuje intensywnie każdego dnia, aby zapewnić, że jakość naszych produktów i usług jest na najwyższym poziomie.
Radonova jest członkiem kilku międzynarodowych organizacji zajmujących się kwestią radonu, między innymi ERA (European Radon Association). Jesteśmy też odpowiedzialni za dostarczanie detektorów na potrzeby ogólnopolskich pomiarów stężenia radonu finansowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny w latach 2020-2023.