Press release -

Närodlat på riktigt! Plantagon bygger tio inomhusodlingar i Stockholm – och stockholmarna bjuds in att vara med

Plantagon® CityFarm är ett nytt koncept för att använda tomma lokaler till resurseffektiv och hållbar matproduktion i städer. Den första anläggningen ligger under DN-skrapan på Kungsholmen i Stockholm, och målet är att till 2020 ha tio produktionsanläggningar för inomhusodling igång i Stockholmsområdet. Nu bjuds allmänheten in till en crowdfunding-kampanj på investerarplattformen Fundedbyme för att stödja expansionen.

– Anledningen till att vi går ut i en crowdfunding-kampanj är att vi är övertygade om att människor som bryr sig om sin stads framtid, tillgången på mat både nationellt och globalt och inte minst vår planets tillstånd, ska få möjligheten att vara en del av lösningen. För oss är det viktigt att skapa och expandera tillsammans, och visa att vi är en rörelse för hälsosam och hållbar mat. Tillsammans kan vi göra skillnad för en säker matproduktion i städer - nu och i framtiden, säger Owe Pettersson, vd för Plantagon International.

Målet för kampanjen är att nå mellan 3,5 och 7,5 miljoner kronor. Minimisumman för att delta är satt till 1 000 kronor. Alla som medverkar får en ritning på ett hemodlingssystem, om de själva skulle vilja börja odla hemma. För alla som medverkar på nivån 10 000 kronor eller mer ingår ett studiebesök och en skörd från deras egna virtuella ”odlingslott”. Läs mer om kampanjen här: www.fundedbyme.com/plantagon

Samarbetspartners i projektet är bland annat Samhall, ICA Maxi Lindhagen samt Pontus Frithiof med restaurangen Tidningshuset by Pontus, i samma byggnad.

– Den första enheten i DN-huset är redan fullt finansierad och under uppstart. Vi siktar på att skriva kontrakt på anläggning nummer två och tre i mars 2018 för att starta upp dessa under december 2018. Därefter fortsätter vi med anläggning fyra och fem. Målet är att vi har tio anläggningar igång i Stockholm till 2020, säger Owe Pettersson.

Plantagon® CityFarm Stockholm ingår i Plantagon Production Sweden AB som är ett dotterbolag till Plantagon International AB. VD för det nya produktionsbolaget är Owe Pettersson, som även är vd för Plantagon International AB.

Plantagons teknik för industriell inomhusodling och stadsodling är ett svar på behovet av nya lösningar för hållbar matproduktion som kan förse världens städers växande befolkning med mat och samtidigt maximera användandet av de ytor som finns. Odlingen sker i en kontrollerad miljö utan kemiska bekämpningsmedel. Plantagon CityFarm sparar 99 procent av vattenförbrukningen jämfört med traditionellt jordbruk och koldioxidutsläppen minskas till nära noll samtidigt som 70 procent av den använda energin återanvänds för att värma upp kontoren i DN Huset. Genom att spara och återanvända resurser sänks produktionskostnaden betydligt.

Vad betyder stadsodling på riktigt?

För Plantagon betyder det att det måste vara hållbart för miljön, hållbart för samhället samt även ekonomiskt hållbart. Många aktörer inom foodtech pratar om stadsodling men ingen har lyckats täcka in alla tre målen. Genom att leverera lokalt och använda smarta energisystem minimeras kostnader såväl som utsläpp. Storskalig odling med hjälp av effektiva odlingssystem, samt att även utbilda framtidens stadsbönder genom Samhall, ser Plantagon som viktiga delar för framgång.

Länk till kampanjen

Kontaktuppgifter

Carin Balfe Arbman, kommunikationsansvarig, Plantagon International, tel. 070-633 35 08, carin.balfe-arbman@plantagon.com

Anna Karlsson, presskontakt, Manifest Stockholm, 0735-20 28 80, anna@manifeststockholm.se

Related links

Subjects

  • Business enterprise, General

Categories

  • fundedbyme
  • crowdfunding
  • feeding the city
  • building the future
  • business as usual is over
  • cityfarm
  • cityfarmed
  • plantagon cityfarm stockholm

Plantagon International is a world-leading pioneer within the field food security and CSR – combining urban agriculture, innovative technical solutions and architecture – to meet the demand for efficient food production within cities; adding a more democratic and inclusive governance model. 
www.plantagon.com 
www.plantagon.org

Press contacts

Owe Pettersson

Press contact Executive Vice President; Corporate Governance +46-8-410 165 60

Related content