Press release -

Plantagon bjuder in likasinnade att delta i kampen mot den globala matkrisen. Säg Hej till definitionen av inkluderande kapitalism!

Plantagon International, en svensk pionjär inom stadsodling och foodtech, vill bidra till lösningar för den globala matkris världen står inför. Nu går företaget ut i en internationell kampanj för att rekrytera likasinnade över hela världen. Genom sin banbrytande företagsstruktur, som är en hybrid mellan ett vinstdrivande företag och en ideell organisation, vill Plantagon demokratisera och dela makt och vinst i företaget och gå i bräschen för ett inkluderande och ansvarstagande företagande. Plantagons unika styrningsmodell, The Companization, har fått stor uppmärksamhet internationellt för just hybrid-modellen, som är den första i sitt slag.

Plantagon vill bidra till lösningar för den globala matkris världen står inför. Enligt EU:s World Food Forum förväntas 80 % av befolkningen att bo i städer år 20501, samtidigt som FN uppskattar att världens befolkning kommer att uppgå till 10 miljarder människor2. Beräkningarna visar att om vi fortsätter att konsumera som vi gör idag, och med samma jordbruksmetoder, så kommer snart att jordens odlingsbara mark inte räcka till för att producera mat till hela jordens befolkning. Som svar på detta har Plantagon utvecklat lösningar för storskalig matproduktion i storstäder – vertikala, yteffektiva växthus eller ”plantscrapers” för stadskärnor – som levererar giftfri, närodlad mat direkt till konsumenterna, med markant lägre koldioxidutsläpp och vattenförbrukning jämfört med traditionellt jordbruk.

För att kunna uppnå målet – att bidra till att lösa matkrisen med hjälpa innovativa lösningar för odling i städer – vill Plantagon nu ladda sin hybridmodell med massans kraft och rekrytera ett stort antal människor till organisationens ideella del Plantagon Association. Plantagon vill attrahera och engagera likasinnade över hela världen som tror på värderingsstyrt företagande, och att företag idag behöver förändra sina värderingar för att överleva. Att det inte går att fortsätta drivas av kortsiktigt vinstintresse, utan att syfte alltid slår vinst på sista raden.

– Vi vill nå människor världen över som liksom vi anser att även vinstdrivande företag ska vara drivande i förändring till det bättre. Människor är trötta på att företag tänker kortsiktigt och har monetär vinst som enda drivkraft, och att myndigheter världen över inte tar ansvar. Vi tror att tiden för förändring är nu – att ”business as usual” är över. Med potentiellt 100 000 allierade världen över som stöder Plantagons värderingar och mål, blir vi en stark kraft som tydligt visar att vi tillsammans vill och kan skapa en förändring, sägerHans Hassle, medgrundare och generalsekreterare i Plantagon.

För mer information om Plantagons styrningsmodell och information om hur man själv kan gå med som allierad i Plantagon Association se www.plantagon.org/membership/. Genom föreningen kommer de allierade att spela en mycket viktig roll i utvecklingen av Plantagons första stora landmärke, World Food Building i Linköping, en 60 meter hög vertikal odling kombinerad med en toppmodern kontorsbyggnad i 16 våningar.

World Food Building Linköping

Fastigheten i Linköping blir ett landmärke med sin 60 meter höga kombinerade vertikala växthus och kontorsbyggnad som byggs med Plantagons patenterade teknik som producerar mat i en sluten, ren och klimatkontrollerad miljö. World Food Building i Linköping blir en internationell modell för odlingsmetoder, teknik och symbiotiska system som Plantagon utvecklar för storskalig, hållbar matproduktion i storstäder.

  • Fastigheten i Linköping beräknas producera 500 ton mat årligen, vilket sparar 1000 ton i koldioxidutsläpp samt 50 miljoner liter vatten jämfört med traditionell odling.
  • Minst 50 procent av den energi som används i produktionen återhämtas som golvvärme i kontorsdelen av byggnaden via avancerade energisystem och energiförvaring.
  • Koldioxidutsläppen i kontorsdelen av fastigheten kommer att tas tillvara i grönsaksproduktionen, samtidigt som syre från produktionen kommer att överföras till kontorsdelen för bättre syresättning.

World Food Building i Linköping har belönats med The International Architecture Awards 2016 av The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design och The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies. Plantagon har också uppmärksammats som ett av världens 100 mest innovativa företag av Red Herring.

The Companization

Plantagon är organiserat enligt en innovativ styrningsmodell som ska säkerställa ett mer långtgående och långsiktigt socialt ansvarstagande. Konkret innebär det en organisationsstruktur som är en hybrid mellan ett vinstdrivande företag och en ideell förening, öppen för alla. Den ideella föreningsdelen utser 50 procent av styrelsen i den vinstdrivande företagsdelen, och äger tio procent av aktierna. Läs mer på www.plantagon.org

För mer information om kampanjen kontakta:

Manifest Stockholm, Anna Karlsson, 0735 20 28 80, anna@manifeststockholm.se

Topics

  • Economy, Finance

Categories

  • world food building linköping
  • the companization

Om Plantagon

Plantagon International är en världsledande pionjär inom matsäkerhet och CSR – som kombinerar stadsodling med innovativa tekniska lösningar och arkitektur – för att möta behovet av effektiv matproduktion i städer; med hjälp av en mer demokratisk och inkluderande styrningsmodell. www.plantagon.com

Contacts

Per Östling

Press contact Member of the Board +46707310988

Related content