Pressmeddelande -

Effektivt ledarskap

Företag lägger årligen ner stora belopp på medarbetarundersökningar av skiftande kvalitet. Det är Ledarskapsdiamanten, My opinion, Kandidata, Ledarskapsbarometern och en lång rad 360 graders undersökningar där chefer, kollegor, medarbetare och ibland också vänner och bekanta ska betygsätta en lång rad egenskaper och beteenden. På en del arbetsplatser har resultaten stor betydelse och påverkar lönejusteringar och avancemang medan det på andra håll är något som ska göras och mest känns som ett tidskrävande intrång i en stressad vardag. Idag vet vi att den enskilt största faktorn som påverkar effektiviteten som ledare är hans/hennes EI (Emotional Intelligence) eller förmåga att bygga effektiva relationer med medarbetare, kollegor och chefer. Begreppet EQ skapades som många vet av Daniel Goleman som en pendang till IQ och idag vet vi att ”känslans intelligens” är en av de viktigaste faktorerna för framgång av olika slag i affärslivet. I motsats till IQ som brukar ha sin topp hos en individ kring tjugoårsåldern kan EQ utvecklas och förstärkas åtminstone fram i femtioårsåldern. Det enda som behövs är viljan och verktygen. Dr. Martyn Newman har forskat på en population av 15 000 ledares känslomässiga intelligens och identifierat de tio viktigaste beteenden (t.ex. flexibilitet, relationsfärdigheter, självkontroll och empati) som är avgörande för att bli en framgångsrik och effektiv ledare. Med detta enorma material som underlag har han skapat ett instrument; Emotional Capital Report som numera också finns tillgängligt på svenska. Internationellt används redan ECR (Emotional Capital Report) av företag som Boeing, Optus och Exxon Mobil. Det är många företag i Sverige som ligger i startgroparna med att använda sig av ECR och det finns idag ett tjugotal certifierade svenska ECR-coacher. Professor Bertil Mårdberg, expert på ledarskapspsykologi bl.a. vid Försvarshögskolan har sagt: ”The ECR is the best test system I ever seen. I would recommend it with my head and heart.” Det finns möjligheter att göra testet dels som en 360-gradare och dels individuellt. Det tar inte mer än 15 – 20 minuter att fylla i på nätet och ger en oerhört bra barometer på hur man ligger till men det ger också konkreta, individuella tips och idéer om hur man kan utveckla sig inom var och en av de tio rubriker som ingår. Det ultimata är förstås att tillsammans med en certifierad ECR-coach gå igenom och följa upp rapporten för att göra en handlingsplan för ens egen fortsatta utveckling. Alfombra Roja har nu möjlighet genom sitt samarbete med Lead Com att erbjuda företag och individuella ledare detta laserskarpa instrument på svenska. PB

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • alfombra roja
  • ecr
  • ledarskapsutbildning
  • kommunikativa ledarskapet
  • känslomässig intelligens

Alfombra Roja förenar rollerna som affärskonsult, DMC
(destination management consultant) och eventbyrå.

”Alfombra Roja” är spanska och betyder ”Röda Mattan” och är en symbol
för alla de förberedelser som görs.

Vi erbjuder affärstjänster, besökarservice i Sverige och
studieresor till Spanien, arrangemang av events.

Relaterat innehåll