Pressmeddelande -

A-hus EU-certifierat för passivhus med solid trästomme

Den svenska trähustillverkaren A-hus i Kungsbacka har fått certifikat för en ny spännande lösning för passivhus i Europa. Med trästomme säger sig företaget både kunna bygga kostnadseffektivare och mer klimatsmart.

A-hus, i svenska träindustrikoncernen Deromegruppen, har utvecklat nya konstruktioner som ligger till grund för det nyligen erhållna certifikatet, utfärdat av Passive House Institute i Tyskland. A-hus är en av få tillverkare som lyckats certifiera konstruktionen med solid trästomme. De tillverkare av passivhus som är certifierade idag bygger annars med lättreglar. Att bygga med solid trästomme har flera fördelar menar Anders Carlsson, teknisk chef.

-          Dels är konstruktionen intressant då prisbilden blir lägre och dels öppnar vi på A-hus nu upp för nya möjligheter att bygga på höjden inom vissa ramar. Vid byggnation av passivhus är det en fördel att bygga kompakta byggnader på höjden då energiförbrukningen räknas hem ännu lättare, förklarar Anders Carlsson.

Certifikatet erhölls av tyska Passivhaus GmbH, där professor Dr. Wolfgang Feist är en förgrundsfigur. Wolfgang Feist är grundaren till Passive House Institute och en pionjär inom passivhusbyggnation i Europa och står för många nya influenser idag. Att utveckla nya byggtekniker är ett arbete Deromegruppen prioriterar högt för att erbjuda klimatsmarta huslösningar.

-          Hela vår passivhuskonstruktion är certifierad, såväl väggar, tak och anslutningar vid mellanbjälklag och mot betongplattan. De delar som inte ingår i certifikatet är tillval som fönster och ytterdörrar, men där kan vi ändå påverka genom att välja leverantörer som har rätt och godkända produkter, tillägger Anders Carlsson.

Det senaste året har Deromegruppen investerat 37 mkr i en modern produktionslinje på anläggningen utanför Kungsbacka, söder om Göteborg. Produktionen är anpassad för såväl stora produktionsvolymer som just byggelement för passivhus. Per-Åke Lundin, vice VD för A-hus menar att certifikatet spelar en viktig roll.

-          Certifikatet är ett viktigt dokument för vår framtida husexport. Efterfrågan ökar på passivhus och kraven på energieffektivitet ställs allt högre. Vi utvecklar tekniken ständigt för att få ett klimatskal som redan idag lever upp till framtidens krav på hustillverkare, säger Per-Åke Lundin.

Certifikatet visar att de prefabricerade enheterna och konstruktionen klarar nivåer som ligger under passivhusnormerna för energiförbrukning samt lufttäthet i flera europeiska länder.

Ämnen

  • Växthuseffekten

Kategorier

  • trähus
  • klimatsmart
  • wolfgang feist
  • passive house institute
  • husproduktion
  • a-hus
  • passivhus
  • derome

Regioner

  • Skåne

------------------------------------------------------------------------------------------------

OM A-HUS

Vägen till ett kärleksfullt hem går genom skogen.

A-hus är en av Sveriges äldsta hustillverkare och har byggt många hus sedan starten 1947. Alla hus byggs i trä som häm­tas från närliggande skogar. I takt med användningen av trä återplanterar vi 75 nya träd för varje A-hus som byggs. Långsiktig och omsorgsfull skogsvård är en del av verksamheten.

Bygger 400 hus om året

A-hus bygger alla hus inomhus i Anneberg strax utanför Kungsbacka. Där är det 20 grader varmt, torrt och vindstilla. Här ligger också ett av Deromegruppens egna såg­verk. I ena änden åker det in trädstockar och i andra änden kommer det ut färdiga A-hus. Företaget har med andra ord full kontroll över hela kedjan, från skog till färdigt hus. Varje år utvecklar, bygger och säljer A-hus ca 400 hus. På anläggningen i Anneberg arbetar ca 120 människor. Till detta kommer säljarkåren runt om i landet. Under namnet A-hus Professional sker objekt och export till Danmark, England, Holland, Belgien och Tyskland.

Kundanpassat och rätt kvalitet

Regelbundna kvalitetshöjande åtgärder är grunden i det kvalitetssystem som garanterar att A-hus kunder får rätt produkter i rätt tid, till rätt plats och med rätt kvalitet. Här ingår förståelse för kundernas behov och omedelbara åtgärder. Verksamheten är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001.

Väljer trä för en hållbar miljö

A-hus arbetar med ett förnyelsebart byggmaterial. Trä är klimatneutralt och bidrar till en långsiktigt hållbar miljö, till skillnad från byggnation med andra byggmaterial. Det är t ex åtta gånger miljövänligare att bygga i trä jämfört med betong. Miljöarbetet genomgår en kontinuerlig utveckling med ständiga förbättringar. A-hus arbetar aktivt för att de produkter som tillverkas och säljs ska kunna återanvändas eller återvinnas med minsta möjliga resursanvändning. Under processen tillses också till att biprodukterna från verksamheten i möjligaste mån går att återföra till nya produkter eller ny energi.

Viktig kugge i Deromegruppen

A-hus ingår i Deromegruppen som oavbrutet arbetar med att påverka och bidra till en hållbar utveckling. Framförallt genom att tillverka hus i trä från egna och andra närliggande skogar och att återplantera ny skog. Arbetet med skogen sker om­sorgsfullt vad gäller röjning, gallring, avverkning och återplantering. Gran och fura förädlas i såg­verken. Deromegruppen bygger takstolar och prefabricerade bygg­komponenter, driver bygghandel, handlar med timmer och tillverkar pellets och andra former av biobränsle. Sedan många år byggs även hus och idag erbjuds bo­städer i alla former, allt från arkitektritade husmodeller till sjuvåningshus. Alltid byggda med trästomme.

Anor från 1947

Derome AB är ett företag med anor från 1947 då Karl Andersson startade verksamheten med en cirkelsågbänk i just Derome. Idag driver andra och tredje generationen Andersson Deromegruppen, som har utvecklats till att bli Sveriges största familjeägda träindustri.

Kontakter

Karin Hellzén

Presskontakt Pressansvarig PR & Kommunikation 0300-56 88 02

Relaterat innehåll

ICA och Siemens in i ”One Tonne Life” – hjälper familjen jaga koldioxidutsläpp

ICA och Siemens går in som partners i ”One Tonne Life” – ett världsunikt test där en barnfamilj ska försöka få ner utsläppen av koldioxid till ett ton per person och år. ICA kommer att stå för familjens matkonto samt hjälpa familjen att göra val som minskar klimatpåverkan från måltiderna. Siemens utrustar hushållet med hushållsapparater i världsklass när det gäller energi- och vattenförbrukning.

A-hus, Vattenfall och Volvo Personvagnar i unikt projekt: Testfamilj ska leva klimatsmart

För att stoppa klimatförändringarna måste våra utsläpp av växthusgaser minska dramatiskt – från dagens cirka sju ton per person och år till ett ton i framtiden. Idag lanseras ett världsunikt test där en barnfamilj ska försöka ta sig ner till den utsläppsnivån och ändå leva ett vanligt liv. Projektet ”One Tonne Life” har initierats av de tre företagen A-hus, Vattenfall och Volvo Personvagnar.

Spännande bokslut för ”One Tonne Life”: Klimatsnålt liv på rekordnivå också snällare mot plånboken

Projektet ”One Tonne Life” i Hässelby utanför Stockholm visar att det också är bra för hushållsekonomin att leva klimatanpassat. Under de sex månader testfamiljen Lindell levde klimatsmart lyckades de inte enbart sänka sina koldioxidutsläpp med nästan 80 procent. Dessutom minskade familjen sina utgifter med nästan 2 900 kronor i månaden jämfört med sitt ”gamla” liv.