Nyhet -

Sätt era värderingar i fokus

Bakom initiativet #asocietysvärderingsresa står två eldsjälar som hade en idé om att göra saker bättre och med fokus på vår, bolagets och alla kollegors utveckling. Värderingsresan har för oss varit fantastiskt rolig och gett oss en unik konkurrensfördel gällande att driva ett värderingsdrivet bolag.

Detta är en artikelserie bestående av flera olika delar, där vi vill dela med oss av den värderingsresa vi gjort och gör. Följ oss gärna, ställ frågor och utmana oss. Vi kommer att dela med oss av tips och material för att ni själva ska kunna starta igång ett värderingsarbete.

Del 1 - Uppstart av ditt värderingsarbete, länk

Del 2 - Att låta era värderingar vara drivmedlet, länk

Del 3 - Budskapsplattformens betydelse för värderingsarbetet, länk

Del 4 - Gränsöverskridande samarbete, länk

I förra delen pratade vi om hur ett gränsöverskridande samarbete kan utveckla både bolaget och medarbetarna samt leda till nya spännande idéer. I detta avsnitt tänkte vi djupdyka i de mest centrala av allt i ett värderingsarbete, nämligen värderingarna.

De flesta bolag har värderingar, men hur många har aktivt valt att koppla ihop värderingarna med hur medarbetarna ska arbeta i det dagliga arbetet?

För att lyckas med värderingsarbetet måste de fina orden kopplas ihop med handlingar i vardagen. Det handlar inte om att hitta på värderingar, utan om att upptäcka de värderingar som redan finns outtalade i verksamheten och vilket agerande de består av.

Våra grundläggande värderingar formar vårt företagsklimat och vägleder oss när vi fattar beslut. De genomsyrar våra tankar och handlingar och skapar en gemenskap där människor från olika kulturer, länder och med olika bakgrunder bemöter varandra med ömsesidig respekt och arbetar tillsammans.

Läs resterande del av artikeln

Ämnen

  • Tjänster, konsult, service

Kategorier

  • värderingar
  • a society
  • värderingsdrivet bolag

Regioner

  • Västra Götaland

Presskontakt

Sofie Magnoy

Presskontakt Corporate Communication Manager +46 766 261516

Per-Ola Malm

Presskontakt CEO & President +46 707 12 75 90

Relaterat innehåll