Gå direkt till innehåll
Chris Österlund, VD Botkyrkabyggen
Chris Österlund, VD Botkyrkabyggen

Pressmeddelande -

Botkyrkabyggen först i Sverige att teckna Kommuninvests Lån för social hållbarhet

Ett nytt lån lanseras för de aktörer i landets kommuner och regioner som arbetar med social hållbarhet. Bostadsbolaget Botkyrkabyggen är den första att godkännas för Kommuninvests Lån för social hållbarhet.

Botkyrkabyggen beviljas Lån för social hållbarhet till de renoveringar som bolaget gör i fastigheter i stadsdelarna Fittja och Storvreten. En viktig del av den strategi som bolaget har för trivsel hemma i miljonprogrammet.

Bolagets renoveringsstrategi skiljer sig från flera andra bostadsbolags. I samband med stambyten gör Botkyrkabyggen varsamma, begränsade renoveringar. Material som fungerar bevaras istället för att slängas ut. Hyresgästerna får nya badrum och jordad el till en låg hyresjustering och de som kan och vill, har möjlighet att göra tillval till sin lägenhet. Botkyrkabyggens renoveringsstrategi utgår från att bolaget vill behålla sina hyresgäster - de ska ha råd att bo kvar efter renovering, samtidigt som fastigheterna och bolagets ekonomi framtidsäkras, och hänsyn tas till miljön.

– Jag är mycket glad över att Botkyrkabyggen godkänts för Kommuninvests Lån för social hållbarhet. Det är en bekräftelse från en extern part på att vårt unika sätt att arbeta med stambyten fungerar. Det finns ett värde i att vi minimerar påverkan på miljön och värnar om hyresgästernas privatekonomi, samtidigt som vi säkerställer en långsiktig ekonomisk hållbarhet för bolaget, säger Chris Österlund, VD för Botkyrkabyggen.

Kommuninvests Lån för Social Hållbarhet beviljas för investeringar inom tre kategorier: boende och boendemiljöer; trygghet, säkerhet och tillgänglighet; samt hälsa, idrott, utbildning och kultur. Ett av de centrala kriterierna är att investeringarna ska bidra till att uppnå tydligt uppställda sociala mål.

– Sedan en tid finns gröna lån för satsningar på miljön. Det är hög tid att det nu även kommer ett lån till alla vi aktörer som arbetar för ökad social hållbarhet i kommunsektorn. Botkyrkabyggen tar ett stort samhällsansvar och Lån för Social hållbarhet är en kvalitetsstämpel från Kommuninvest på att vi på att vi lyckas balansera social-, miljömässig- och ekonomisk hållbarhet i våra renoveringar, säger Chris Österlund.

Fakta Botkyrkabyggen:

Botkyrkabyggen är ett allmännyttigt bolag som ägs av Botkyrka kommun. Med sina ca 10700 lägenheter är det största bostadsbolaget i kommunen. 80% av lägenheterna är från Miljonprogrammet. Under 2020 kommer bolaget upp i en renoveringstakt på ca 400 lägenheter/år, målet för 2021 är 600 lägenheter. Bolaget har knutit all sin verksamhet till FN:s Agenda 2030. Renoveringarna är en integrerad del av bolagets övergripande strategi för en hållbar affär. Botkyrkabyggens sociala hållbarhetsarbete handlar om att verka för mångfald, jämställdhet, inkludering och delaktighet.

Fakta Kommuninvest Lån för social hållbarhet:

Kommuninvest är kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. 291 kommuner och regioner är medlemmar i Kommuninvest.

Hösten 2020 genomför Kommuninvest en pilot där Botkyrkabyggen och bostadsbolaget Eidar i Trollhättan är först ut att godkännas för Lån för social hållbarhet. Ambitionen är att lånet ska bli tillgängligt för Kommuninvests alla medlemmar i början av 2021.
För godkännande krävs att investeringen och den sociala insatsen ska:

  1. Främja ett socialt hållbart samhälle genom utveckling av praxis, innovation och/eller ökad kvalitet med avseende på den fysiska investeringen, den sociala insatsen eller målgruppen.
  2. Ingå i låntagarens systematiska arbete för social hållbarhet eller bidrar till att utveckla ett sådant arbete
  3. Avse en definierad målgrupp
  4. Vara långsiktig
  5. Ha tydliga mål och inkluderar systematisk effektutvärdering

Bifogas:

Foto på ett av Botkyrkabyggens hus i Fittja, ett av de områden där bolaget genomför renoveringar

Foto på Chris Österlund, VD för Botkyrkabyggen

Kontakt:

Charlotta Lundström, pressansvarig Botkyrkabyggen: 070-162 94 43

Ämnen

Taggar

RegionerBotkyrkabyggen är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag med 125 anställda. Vi äger och förvaltar 10 700 lägenheter i Botkyrka.

Presskontakt

Charlotta Lundström

Charlotta Lundström

Presskontakt Pressansvarig presskontakter 070-162 94 43
Sara Thörn

Sara Thörn

Presskontakt Webbansvarig 08-530 693 46

Relaterat material

AB Botkyrkabyggen

Botkyrkabyggen är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag med 10 800 hyresbostäder. Vi jobbar hårt för att också vara landets mest kundorienterade med ledorden nära – engagerade – pålitliga.

AB Botkyrkabyggen
Tumba torg 101
147 21 Tumba