Gå direkt till innehåll
Chris Österlund, VD Botkyrkabyggen, på plats i Fittja
Chris Österlund, VD Botkyrkabyggen, på plats i Fittja

Pressmeddelande -

Den upplevda tryggheten bland Botkyrkabyggens hyresgäster ökar

Botkyrkabyggens nyårslöfte 2019 om satsningar på trygghetsskapande åtgärder, bland annat ordningsvakter, trygghetsvandringar, ny lokal och intensifierat arbete mot olovlig andrahandsuthyrning, har gett resultat. En ny mätning visar att den upplevda tryggheten ökat totalt sett och den största förändringen har skett i Fittja.

Under 2019 har Botkyrkabyggen bland annat genomfört 27 trygghetsvandringar där anställda synat allmänna utrymmen ute och inne i Fittja, Alby och Norsborg för att åtgärda sådant som skapar otrygghet. Numera arbetar ordningsvakter i Alby centrum och de har sin nya lokal inne i centrum, vilket ger ökad tillgänglighet. Bolaget har även med sitt arbete mot olovlig andrahandsuthyrning återtagit 107 lägenheter och möjliggjort för fler att bo lagligt, tryggt och med sjysta villkor. En ny lokal har skapats mitt i Fittja, där olika samhällsaktörer kan mötas för att tillsammans påverka platsen i positiv riktning.

Nu, januari 2020, är det dags att rannsaka och summera hur de utlovade och genomförda åtgärderna påverkat hyresgästernas upplevda trygghet. En ny kundundersökning gjord av AktivBo på uppdrag av Botkyrkabyggen visar bland annat att:

 • I de särskilt utsatta områdena Fittja, Alby och Norsborg ökade sammantaget tryggheten bland våra hyresgäster med 2,9 procentenheter mellan 2018 och 2019.
 • Fittja sticker ut på ett exceptionellt sätt, där har tryggheten ökat med drygt 7 procentenheter.
 • Säkerhet mot inbrott i förråden har ökat med nära 13 procentenheter i Fittja.
 • Den personliga tryggheten kvällar och nätter i Alby har ökat med 5,7 procentenheter.
 • När Botkyrkabyggens alla fem områden slås ihop, har tryggheten ökat med drygt två procentenheter.
 • Trygghet i källare totalt i bolagets områden har ökat med nära 4,5 procentenheter.

– Jag är mycket glad för våra hyresgästers skull och även för andra som bor, är verksamma eller planerar att investera i Botkyrka. Det går att vända trender, det lönar sig att lägga kraft på att identifiera och åtgärda vardagsnära problem. Men vi har fortfarande arbete kvar att göra. Tryggheten ska öka ännu mer och i alla våra områden. Därför påbörjar vi nu en djupanalys av undersökningen för att förfina bolagets åtgärder i respektive stadsdel, säger Chris Österlund, VD för Botkyrkabyggen.

2019 års mätning visar att 74,6 procent av hushållen svarar att tryggheten är mycket bra eller ganska bra. När Botkyrkabyggen summerar år 2020 är målet att den andelen ska vara 78 procent av de svarande. Nyårslöftet från Botkyrkabyggen för 2020 är därför bland annat att bolaget ska:

 • Inviga minst 20 gårdar för god gemenskap, vilket även försvårar för kriminella att styra i de offentliga rummen.
 • Återta ännu fler lägenheter som hyrts ut olovligt i andra hand.
 • Utöka samarbetet med kommunens socialtjänst. Vi vet till exempel att det finns barnfamiljer i behov av trygga boendeförhållanden med stöd från kommunen och här är Botkyrkabyggen ett viktigt verktyg, inte minst med tanke på att barnkonventionen nu är lag i Sverige.
 • Erbjuda minst tio gratis brandskyddsutbildningar för våra hyresgäster och stödja grannsamverkan mot brott i olika former.
 • Verka för att bolagets huvudkontor flyttas till Alby och på så sätt utöka vår närvaro, bidra till utvecklingen av centrum och visa unga att jobb är ett möjligt livsval.

– Att öka tryggheten i områden med parallella samhällsstrukturer, kriminalitet och arbetslöshet är inte lätt. Men det är möjligt, meningsfullt och affärsmässigt rätt. Jag ser fram emot fortsatta krafttag tillsammans med Botkyrka kommun, polisen, privata bolag och Region Stockholm. Med samarbeten och tydlig rollfördelning går det att påverka unga att tidigt göra sunda livsval och det går att försvåra för kriminella att utöva sin verksamhet, säger Chris Österlund.

Kort om undersökningen:

AktivBo genomför kundundersökningar och kunddialoger för 350 bostads- och fastighetsbolag. Undersökningen för Botkyrkabyggen baseras på en enkät till hälften av bolagets hushåll hösten 2019. Den besvarades av 3 158 hushåll och svarsfrekvensen var 62,1 procent. Undersökningen är årligt återkommande, enkäten delas ut till hälften av hushållen ett år och till den andra hälften året därpå. Förändringar i andelar mellan två intilliggande år beräknas i procentenheter, inte procent. Den upplevda tryggheten mäts med ett antal frågor, så som säkerhet mot inbrott i lägenheten, förrådens säkerhet mot inbrott, trygghet i trapphuset, belysning på gård och nära huset, personlig trygghet i området kvällar/nätter, med mera. De svarande kan välja på svarsalternativen: mycket bra, ganska bra, inte så bra och dåligt.

Bifogas:

Foto på Chris Österlund i Fittja

Ämnen

Kategorier

RegionerBotkyrkabyggen är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag med 125 anställda. Vi äger och förvaltar 10 700 lägenheter i Botkyrka.

Presskontakt

Charlotta Lundström

Charlotta Lundström

Presskontakt Pressansvarig presskontakter 070-162 94 43
Sara Thörn

Sara Thörn

Presskontakt Webbansvarig 08-530 693 46

AB Botkyrkabyggen

Botkyrkabyggen är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag med 10 800 hyresbostäder. Vi jobbar hårt för att också vara landets mest kundorienterade med ledorden nära – engagerade – pålitliga.

AB Botkyrkabyggen
Tumba torg 101
147 21 Tumba