Gå direkt till innehåll
Alla är välkomna – i Albys nya tunnelbanetåg samsas bland annat en hammarhaj, en orm och en krokodil.
Alla är välkomna – i Albys nya tunnelbanetåg samsas bland annat en hammarhaj, en orm och en krokodil.

Pressmeddelande -

Ny muralmålning tar plats i Alby

Alla är välkomna! Det är budskapet på den nya muralmålningen på muren utmed Albyvägen i Alby centrum. Ett tunnelbanetåg med resenärer i form av bland annat en krokodil, en hammarhaj och en manet har under senaste veckan vuxit fram på den 39 meter långa väggen, i Botkyrkabyggens senaste konstprojekt.

Bakom konstverket står sommarjobbare i Botkyrka kommun, som tillsammans med Subtopia har arbetat med projektet under tre veckor. Och i fredags var det dags för vernissage.

- Vi har samlat ihop idéer till målningen från de boende i Alby. Alla de färgglada djuren är olika, men kan precis som människorna i Alby mötas i samma transportmedel, säger konstnären Aris Tsartsonis som varit sammanhållande under konstprojektet.

Under senaste veckan har många förbipasserande tagit chansen att kommentera och berömma den framväxande målningen. Att Albyborna är stolta över sin konst råder det ingen tvekan om.

Botkyrkabyggen har tidigare initierat flera konstprojekt i Alby. I entréerna på Albyvägen 8 och 10 pryds väggarna av hand- och fotavtryck från barn på förskolorna i närheten, och på Albyvägen 12 och 14 har konstnären Aris tidigare skapat färgglada väggmålningar i samråd med de boende.

- Konsten skapar stolthet och gemenskap och stärker tilliten i området, säger Viveka Boberg, områdeschef för Botkyrkabyggen i Alby. När barn och unga är med och skapar offentlig konst är de en del av den pågående berättelsen om Alby, om deras vardag och drömmar om framtiden. På så sätt skapar vi inte bara konst, vi skapar hopp.

Fakta

Konstprojektet ”Art Inclusive II” är ett samarbete mellan Botkyrkabyggen och Subtopia.
Muralmålningen ligger vid Alby centrum, framför Albyvägen 14, i Servitutsvägens förlängning.
Den långa muren är 31 meter lång och 0,75-2,9 meter hög. Sidomuren är 8 meter lång.
Sommarjobbarna har arbetat i tre veckor, en vecka för att samla idéer i området, en vecka för att skissa och en vecka för att måla.

Botkyrkabyggen och Agenda 2030

Det allmännyttiga bostadsbolaget Botkyrkabyggen har knutit hela sin verksamhet till Agenda 2030 och FN:s globala mål. Att tillsammans med barn och unga som bor Alby, och i samarbete med Subtopia, skapa offentlig konst, är ett av flera exempel på hur Botkyrkabyggen bidrar till Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen. I mål 16 ingår bland annat att bidra till ett lyhört och inkluderande samhälle.

Ämnen

Kategorier

RegionerBotkyrkabyggen är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag med 125 anställda. Vi äger och förvaltar 10 700 lägenheter i Botkyrka.

Kontakter

Botkyrkabyggens pressnummer

Botkyrkabyggens pressnummer

Presskontakt Pressnummer 08-12155667

AB Botkyrkabyggen

Botkyrkabyggen är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag med 10 800 hyresbostäder. Vi jobbar hårt för att också vara landets mest kundorienterade med ledorden nära – engagerade – pålitliga.

AB Botkyrkabyggen
Tumba torg 101
147 21 Tumba
Sweden