Gå direkt till innehåll
Chris Österlund, VD för Botkyrkabyggen
Chris Österlund, VD för Botkyrkabyggen

Pressmeddelande -

Tre år med Parisavtalet – så bidrar Botkyrkabyggen

På dagens datum, den 4 november år 2016, trädde det globala klimatavtalet ikraft. Med anledning av det summerar Botkyrkabyggen sina hittills genomförda åtgärder samt planerar för att ytterligare minska utsläppen av växthusgaser.

Klimatet är en ödesfråga. Det allmännyttiga bostadsbolaget Botkyrkabyggen har därför valt att systematiskt minska sina utsläpp av växthusgaser och även att koppla bolagets verksamhet till FN:s 17 globala mål i Agenda 2030.

– Valet är enkelt och svårt på samma gång. Enkelt, därför att den hållbara affären snart är den enda möjliga affären och därför vill vi vara väl förberedda när så sker och även bidra i god tid till en sådan utveckling. Svårt, därför att det kräver att vi som bolag - och även i förlängningen entreprenörer och hyresgäster - är innovativa och bryter med gamla vanor för att minska utsläppen av växthusgaser, säger Chris Österlund, vd för Botkyrkabyggen.

Sedan 2007 har Botkyrkabyggen minskat utsläppen av växthusgaser med nära 30 procent. Exempel på åtgärder som bolaget genomfört:

 • Installation av frånluftvärmepumpar
 • Belysningsprojekt, med bla byte till LED-lampor utomhus och inomhus.
 • Investering i ett vindkraftverk utanför Rättvik
 • Byte av termostatventiler på radiatorer (element) och injustering av värmesystem.
 • Byte av styr-och regleranläggningar för bättre övervakning av energiåtgång i fastigheterna.
 • Botkyrkabyggens olika värmeprojekt står för den största minskningen av växthusgaser, 20 procent. Vindkraftverket och bytet av belysning står för fem respektive fyra procent av minskningen. Under samma period, 2007 – 2019, har även Botkyrkabyggens fjärrvärmeleverantör minskat sina utsläpp.

  – Självklart gör Botkyrkabyggen allt vi kan för att bidra till Parisavtalets genomförande. Jag är övertygad om att hållbarhetsarbetet måste integreras i allt vi gör, inte löpa som en sidoverksamhet. Först då får vi den hävstång som behövs för att göra rejäl skillnad, säger Chris Österlund.

  Exempel på Botkyrkabyggens andra åtgärder framåt för att öka den klimat- och miljömässiga hållbarheten:

  • Fossilbränslefria transporter, bolagets egna fordon, senast år 2020.
  • Fossilbränslefria transporter av entreprenörer senast år 2025.
  • 100 laddplatser för elfordon år 2020.

  Kort om Parisavtalet:

  • Parisavtalet förhandlades fram 2011–2015 och beslutades vid COP21 i Paris i december 2015. Det trädde i kraft den 4 november 2016.
  • Avtalet gäller alla länder, men mest ansvar läggs på rika länder.
  • Varje lands nationella plan för minskade utsläpp av växthusgaser ska skärpas vart femte år och att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen ”väl under” två grader, med sikte på att den ska stanna runt 1,5 grad.
  • Varje land ska vart femte år rapportera hur det går med utsläppsminskningarna.
  • Avtalet strävar efter att mänskligheten innan år 2100 ska sluta tillföra växthusgaser till atmosfären.

  Botkyrkabyggens hållbarhetspolicy finns att läsa här.

  Bifogas:

  Foto på Chris Österlund, VD, Botkyrkabyggen

  Kontakt:

  Charlotta Lundström, pressansvarig, Botkyrkabyggen: 070-162 94 43 

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner  Botkyrkabyggen är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag med 125 anställda. Vi äger och förvaltar 10 700 lägenheter i Botkyrka.

  Kontakter

  Charlotta Lundström

  Charlotta Lundström

  Presskontakt Pressansvarig presskontakter 070-162 94 43
  Sara Thörn

  Sara Thörn

  Presskontakt Webbansvarig 08-530 693 46

  AB Botkyrkabyggen

  Botkyrkabyggen är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag med 10 800 hyresbostäder. Vi jobbar hårt för att också vara landets mest kundorienterade med ledorden nära – engagerade – pålitliga.

  AB Botkyrkabyggen
  Tumba torg 101
  147 21 Tumba
  Sweden