Gå direkt till innehåll

Ämnen: Epidemier

Produodopa (foslevodopa/foskarbidopa) ingår i läkemedelsförmånen vid Parkinsons sjukdom

Produodopa (foslevodopa/foskarbidopa) ingår i läkemedelsförmånen vid Parkinsons sjukdom

AbbVie meddelar att Produodopa (foslevodopa/foskarbidopa) ingår i läkemedelsförmånen från 23-01-27 enligt ett beslut av TLV. Subventionen gäller för behandling av levodopakänslig Parkinsons sjukdom i komplikationsfas med svårkontrollerade motoriska fluktuationer och hyperkinesi eller dyskinesi när andra tillgängliga kombinationer av parkinsonmedicinering inte gett tillfredsställande resultat.

Europeiska kommissionen godkänner Skyrizi (risankizumab) för behandling av vuxna med måttlig till svår Crohns sjukdom

Europeiska kommissionen godkänner Skyrizi (risankizumab) för behandling av vuxna med måttlig till svår Crohns sjukdom

AbbVie meddelar att Europeiska kommissionen (EC) har godkänt Skyrizi (risankizumab), som den första specifika IL-23 hämmaren, för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår aktiv Crohns sjukdom, som svarat otillräckligt på, förlorat behandlingssvar eller varit intoleranta mot konventionell eller biologisk behandling. Godkännandet avser en induktionsdos på 600 mg som ges...läs mer

Positivt CHMP-utlåtande för risankizumab (Skyrizi) för behandling av vuxna med måttlig till svår Crohns sjukdom

Positivt CHMP-utlåtande för risankizumab (Skyrizi) för behandling av vuxna med måttlig till svår Crohns sjukdom

AbbVie meddelar att CHMP rekommenderar godkännande av rizankizumab (Skyrizi) för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår aktiv Crohns sjukdom, som svarat otillräckligt på, förlorat behandlingssvar eller varit intoleranta mot konventionell eller biologisk behandling. Utlåtandet avser en induktionsdos på 600 mg som ges intravenöst samt en underhållsdos på 360 mg som ges subkutant.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och för att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 50 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och X (tidigare Twitter) @abbvie_se.

AbbVie

Hemvärnsgatan 9
171 29 Solna
Sweden