Skip to main content

Taggar

Hepatit C 38 hcv 34 abbvie 17 Psoriasis 16 Behandling 16 interferonfri 15 Humira 14 Immunologi 13 KLL 10 hudsjukdom 9 Kronisk lymfatisk leukemi 9 HS 9 Cancer 6 hidradenitis suppurativa 6 psoriasisförbundet 6 Onkologi 6 Leukemi 6 IBD 6 Partnerskap 5 Blodcancer 5 Hållbar sjukvård 5 Parkinson 5 hematologi 4 innovation 4 inflammatorisk tarmsjukdom 4 venetoclax 4 Reumatologi 4 spira 4 Dermatologi 4 hepatitis c 4 abt-450 4 CLL 4 ssdv 4 Telemedicin 4 spira-stipendiet 4 eHälsolösningar 3 Venclyxto 3 Adalimumab 3 Innovation Race 3 #WeCanIcan 3 #WorldCancerDay 3 Hållbara samarbeten 3 IBD Home 3 abt-267 3 Konsultativ Neurologi 3 reumatikerförbundet 3 svenska sällskapet för dermatologi och venerologi 3 oftalmologi 3 Brukarföreningen Stockholm 3 almedalen 3 Unga reumatiker 3 Risankizumab 3 genotyp 3 ifpa 3 stipendium 3 Upadacitinib 3 Reumatoid artrit 3 Duodopa 3 reumatiker 3 världscancerdagen 3 genombrottsbehandling 2 ra 2 psoriasisartrit 2 konstutställning 2 Sprututbyte 2 levercirros 2 barnpsoriasis 2 särläkemedel 2 liver congress 2 pangenotypsik 2 Katarina Lundqvist 2 almedalen 2017 2 sapphire 2 Great Place to Work 2 Almedalen 2018 2 bcl-2 2 Cancerläkemedel 2 samarbete 2 Stolt 2 sjukvård 2 samarbeten 2 Läkemedel 2 barnindikation 2 Hälsa för brukare 2 barnreumatism 2 bölder 2 Rätten till jämlik hälsa 2 john paoli 2 aviator 2 ILC 2 the international liver congress 2014 2 viekirax 2 stipendie 2 Telia 2 genotyp 1 2 MURANO 2 Vitalis 2018 2 eHälsa 2 Parkinsondagen 2 asco 2 cirros 2 Forskning 2 Företagskultur 2 mag-och tarmförbundet 1 pearl 1 tid för liv 1 Nordic Life Science Days 1 marknadsföringstillstånd 1 Miljöfaktorer 1 inflammatorisk ryggsjukdom 1 lennart jacobsson 1 aviatorstudien 1 digital health days 1 american academy of neurology 1 investigational compound atrasentan 1 phase 2b studies 1 greatplacetowork 1 ryggsjukdom 1 #almedalen 1 läkemdelsbehandling 1 genusskillander 1 psoriasisvården 1 ojämlik behandling 1 värdebaserad vård 1 hepatit-c 1 attbildafamilj 1 ung med psoriasis 1 att bilda familj 1 kroniskt sjuk 1 croi 2014 1 sapphire i 1 sapphire ii 1 ilc 2014 1 turqouise 1 turquoise-ii 1 breakthrough therapy 1 abt-333 1 påskyndad 1 ritonavir 1 ombitasvir 1 dasabuvir 1 anna preisler häggqvist 1 charlotta remröd 1 psoriasisteam 1 psykologiska aspekter vid psoriasis 1 tore särnhult 1 hesa 1 dold ryggsjukdom 1 bechterews 1 skånes universitetsjukhus 1 reumatologiska sjukdomar 1 swibreg 1 carbidopa 1 pioneer ii 1 parkinsonpatienter 1 individanpassat patientstöd 1 exviera 1 barnväska 1 viekirax + exviera 1 spira-stipeniet 1 albert duvetorp 1 jalal salih 1 förbättrat omhändertagande vid psoriasis 1 ribavirin 1 Gastrodagarna 1 hidradentis suppurativa 1 okänd hudsjukdom 1 4th world psoriasis & psoriatic arthritis conference 2015 1 on the other hand 1 neurologkonsultation på distans 1 respiratoriskt syncytievirus 1 titrering 1 hemtitrering 1 pan-genotypisk 1 kompenserad cirros 1 Årets HR-personlighet 1 SSVD 1 svenska sällskapet för dermatoloig och venerologi 1 spria 1 Amra Osmancevic 1 Kirsten Küssner 1 bättre omhändertagande av patienter med svåra hudsjukdomar 1 duvelisib 1 uveit 1 ögoninflammation 1 Icke-infektiös uveit 1 genotyp 4 1 AGATE 1 Health hub 1 Digitala hälsolösningar 1 genombrottsstatus 1 breakthrough therapy designation 1 pangenotypisk 1 Världsprematurdagen 2016 1 Venetoklax 1 Sveriges bästa arbetsplatser 2017 1 UniteForParkinsons 1 #uniteforparkinsons 1 konsultativneurologi 1 Värdemodell för hemsjukvård 1 EXPEDITION-1 1 ILC-kongress 1 genotyp 3 1 8 veckors behandling 1 Endurance-3 1 #pratamage 1 Unga Magar 1 Crohns sjukom 1 Emil Salomonsson 1 pratamagepodden 1 Balazs Hodosi 1 Petra Tunbäck 1 Karin Berggård 1 Meirav Holmdahl 1 hudkliniken 1 innovationssamarbete 1 Hepatit C-behandling 1 Pangenotypisk behandling 1 #synsintefinnsinte 1 prioriterade sittplatserna i kollektivtrafiken. 1 Risamkizumab 1 Skånes Brukarförening 1 LARO-mottagning 1 #Världsprematurdagen 1 ParkinsonHome 1 Parkinson Home 1 Reumatid Artrit 1 BCL-2-hämmare 1 Stolta Magar 1 Brukarföreningen Göteborg 1 Psorisasis 1 Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi 1 Anna Kallur 1 Ansam Al-Bayatti 1 #vardpol 1 #svmed 1 EULAR 2018 1 EHA-kongress 1 vård 1 kommunikation 1 data 1 Life Science 1 Ulcerös kolit 1 crohns sjukdom 1 neurologi 1 eu 1 studie 1 pressinbjudan 1 vinnova 1 hud 1 Graviditet 1 ledgångsreumatism 1 Microsoft 1 reumatism 1 healthcare 1 Genetik 1 skl 1 försäkringskassan 1 apoteket ab 1 almedalsveckan 1 vitalis 1 biologiska läkemedel 1 läkemedelssubvention 1 TLV 1 astrid lindgrens barnsjukhus 1 landsting 1 fda 1 Amning 1 patient 1 ansökan 1 skrumplever 1 socialdepartementet 1 boklansering 1 vårdförbundet 1 samarbetsprojekt 1 uppföljning 1 akademiska sjukhuset 1 landstinget 1 Biomarkörer 1 who 1 för tidigt födda barn 1 neonatalvård 1 cancervård 1 infektionssjukdomar 1 Smittskydd 1 jia 1 biopharmaceutical 1 synnedsättning 1 e-hälsa 1 easl 1 biologisk behandling 1 patientperspektiv 1 Kvalitetsmässan 1 handläggning 1 mobiloperatör 1 kvalitetsregister 1 oral 1 RWE 1 2014 1 plackpsoriasis 1 resistens 1 ema 1 vård i hemmet 1 Nätverket mot cancer 1 CHMP 1 RAV 1 läkemdel 1 rs-virus 1 ankyloserande spondylit 1 Levodopa 1 eular 1 turquoise 1 sveriges bästa arbetsplatser 1 H2 1 akut myeloisk leukemi 1 kommunikationslösning 1 kortare väntetider 1 reumatisk sjukdom 1 bechterews sjukdom 1 prematur 1 Västerbottens läns landsting 1 kroniska sjukdomar 1 gastroenterologi 1 aml 1 interferon 1 registreringsansökan 1 stödprogram 1 perspectives 1 kronisk sjukdom 1 Inflammatoriska tarmsjukdomar 1 autoimmun sjukdom 1 reumaotid artrit 1 ojämlik vård 1 real world data 1 patientdelaktighet 1 prematura barn 1 för tidigt född 1 Bristol Myers-Squibb 1 ögonsjukdom 1 croi 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

AbbVie får positivt utlåtande för Venclyxto (venetoklax) och rituximab – en kemoterapifri, tidsbestämd kombination vid återfall i KLL

AbbVie får positivt utlåtande för Venclyxto (venetoklax) och rituximab – en kemoterapifri, tidsbestämd kombination vid återfall i KLL

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2018 07:40 CEST

AbbVie, meddelar i dag att CHMP, har gett ett positivt utlåtande för godkännande av Venclyxto i kombination med rituximab för behandling av patienter som har fått återfall eller har behandlingsrefraktär kronisk lymfatisk leukemi och som fått åtminstone en behandling tidigare. Det positiva utlåtandet är en vetenskaplig rekommendation för godkännande av Europakommissionen, som fattar beslutet.

AbbVie presenterar patientrapporterade data från tre fas 3-studier av risankizumab som visar signifikanta förbättringar av hälsorelaterad livskvalitet vid psoriasis

AbbVie presenterar patientrapporterade data från tre fas 3-studier av risankizumab som visar signifikanta förbättringar av hälsorelaterad livskvalitet vid psoriasis

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2018 08:00 CEST

AbbVie presenterar nya patientrapporterade utfallsdata från tre pivotala fas 3-studier som utvärderade risankizumab, ett prövningsläkemedel i form av interleukin-23 (IL-23)-hämmare, för vuxna patienter med måttlig till svår plackpsoriasis.

Europeiska läkemedelsmyndigheten godkänner en ändring av produktresumén för AbbVies HUMIRA® angående graviditet och amning

Europeiska läkemedelsmyndigheten godkänner en ändring av produktresumén för AbbVies HUMIRA® angående graviditet och amning

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2018 08:00 CEST

AbbVie offentliggör att Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har godkänt en uppdatering av produktresumén för HUMIRA® (adalimumab) som innefattar klinisk data och insamlad data efter marknadsgodkännandet angående graviditet och amning. Uppdateringen innebär att HUMIRA nu kan användas under amning och att det kan användas under graviditet om det finns ett uttalat behov .1

Patientdelaktighet och industrisamverkan för ökad vårdkvalitet

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2018 07:30 CEST

Delaktighet och samverkan för framtidens vård är tema för tre seminarier i Almedalen tisdagen den 3 juli. Arrangör är Akademiska sjukhuset i samarbete med Dagens Medicin och företagen AbbVie, Bristol-Myers Squibb och Cambio.

Nya data från fas III-studien MURANO gällande icke-mätbar kvarstående sjukdom vid R/R kronisk lymfatisk leukemi efter behandling med Venclyxto i kombination med rituximab

Nya data från fas III-studien MURANO gällande icke-mätbar kvarstående sjukdom vid R/R kronisk lymfatisk leukemi efter behandling med Venclyxto i kombination med rituximab

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 08:37 CEST

AbbVie, ett forskande biopharmaföretag, meddelar i dag resultat från en ny analys av andel patienter som uppnått icke-mätbar sjukdom i fas III-studien MURANO. I studien utvärderas venetoklax, en hämmare av B-cell lymfom-2 (BCL-2) i tablettform, i kombination med rituximab (VenR) för patienter som har fått återfall (relaps) eller har behandlingsrefraktär kronisk lymfatisk leukemi (R/R KLL).

AbbVie presenterar nya resultat från tre fas 3-studier av upadacitinib vid reumatoid artrit vid den årliga europeiska reumatologikongressen (EULAR 2018)

AbbVie presenterar nya resultat från tre fas 3-studier av upadacitinib vid reumatoid artrit vid den årliga europeiska reumatologikongressen (EULAR 2018)

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 08:44 CEST

AbbVie presenterar nya patientrapporterade utfall vid europeiska reumatologikongressen (EULAR 2018) i Amsterdam från tre fas 3-studier som utvärderar upadacitinib, en oral JAK1-hämmare under utveckling som tas en gång om dagen, hos vuxna patienter med måttlig till svår reumatoid artrit. AbbVie har tidigare presenterat positiva resultat från SELECT-NEXT, SELECT-BEYOND och SELECT-MONOTHERAPY

Upadacitinib i monoterapi når alla primära och rankade sekundära effektmått jämfört med metotrexat i en fas 3-studie på reumatoid artrit

Upadacitinib i monoterapi når alla primära och rankade sekundära effektmått jämfört med metotrexat i en fas 3-studie på reumatoid artrit

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 09:00 CEST

”SELECT-EARLY” är den femte huvudstudien som kommer att stödja regulatoriska ansökningar för upadacitinib vid reumatoid artrit senare under året”, sa Michael Severino, M.D, vice VD för forskning och utveckling samt Chief scientific officer vid AbbVie. Upadacitinib är ett oralt läkemedel under utvärdering och är inte godkänt av regulatoriska myndigheter. Säkerhet och effekt har inte fastställts.

AbbVie i Almedalen 2018

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2018 13:09 CEST

Den 1-5 juli finns vi på plats i Almedalen och för dialog kring hur vi tillsammans kan lösa framtidens hälsoutmaningar. Varmt välkommen till våra seminarier: se Almedalensprogrammet.

AbbVie visar utveckling  inom onkologi på ASCO 2018

AbbVie visar utveckling inom onkologi på ASCO 2018

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 09:34 CEST

I slutet av veckan inleds den årliga onkologikongressen ASCO (American Society of Clinical Oncology) i Chicago. AbbVie kommer under mötet presentera data från företagets forskningsportfölj inom onkologi. Mer än 30 abstracts är accepterade, vilket inkluderar data inom hematologiska maligniteter och flera typer av solida tumörer, bland annat hjärntumörer och lungcancer.

SPIRA-stipendier för bättre omhändertagande av patienter med svåra hudsjukdomar

SPIRA-stipendier för bättre omhändertagande av patienter med svåra hudsjukdomar

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 08:00 CEST

Årets SPIRA-stipendium går i år till två vårdutvecklande projekt och tillfaller Anna Kallur, specialistläkare hudkliniken Dalarna i Falun och Ansam Al-Bayatti, överläkare hudkliniken Akademiska sjukhuset Uppsala. Stipendiet syftar till att främja och belöna insatser som förbättrar omhändertagandet av personer som lever med psoriasis eller hudsjukdomen Hidradenitis Suppurativa (HS).

Populärt seminarium om brukarhälsa blev fullbokat direkt även i Göteborg

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2018 10:03 CEST

​Seminariet Hälsa för Brukare hålls nu för tredje gången, och precis som i Stockholm och Malmö var intresset mycket stort även i Göteborg. På fredag den 18 maj samlas både brukare och profession för att lära sig mer om hur man kan förbättra hälsan för människor med erfarenhet av att bruka narkotika.

#helajag – en bråkig mage påverkar hela livet

#helajag – en bråkig mage påverkar hela livet

Nyheter   •   Maj 15, 2018 13:42 CEST

I samband med World IBD Day den 19 maj lanserar Stolta Magar kampanjen #helajag i samarbete med AbbVie. Kampanjen vill synliggöra att det är hela personen som drabbas av sjukdomen, inte bara magen.

Venclyxto för behandling av KLL ingår nu i högkostnadskyddet

Venclyxto för behandling av KLL ingår nu i högkostnadskyddet

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2018 08:29 CEST

STOCKHOLM, 26 april 2018 – AbbVie, ett forskningsbaserat biopharmaföretag, meddelar idag att Venclyxto® (venetoclax) som monoterapi nu ingår i den svenska läkemedelsförmånen enligt ett beslut av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

Innovation i partnerskap – en drivkraft att förändra

Innovation i partnerskap – en drivkraft att förändra

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2018 08:00 CEST

Varför är det viktigt med samarbete och partnerskap för innovationer i vården? Marlene Almqvist på AbbVie berättar mer kring en värdemodell som utvecklats i samarbete med Västerbottens läns landsting för att skapa nya innovativa och hållbara vårdlösningar. Besök gärna vårt seminarium om vårt partnerskap på Vitalis E-hälsomässa tisdagen den 24 april kl 15.30-16. Innovation i partnerskap.

Upadacitinib når alla primära och rankade sekundära effektmått samt uppvisar signifikant bättre effekt jämfört med adalimumab i en fas 3-studie på reumatoid artrit

Upadacitinib når alla primära och rankade sekundära effektmått samt uppvisar signifikant bättre effekt jämfört med adalimumab i en fas 3-studie på reumatoid artrit

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2018 08:00 CEST

AbbVie presenterar nya positiva resultat från den kliniska fas 3-studien SELECT-COMPARE. ”Dessa resultat visar en signifikant påverkan på både sjukdomssymtom och radiografisk progression jämfört med placebo, samt förbättring av viktiga mått som ACR-svar och låg sjukdomsaktivitet jämfört med adalimumab”, sa Michael Severino, M.D, vice VD för forskning och utveckling på AbbVie.

AbbVie deltar på Nordens ledande eHälsomöte

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2018 08:07 CEST

​Den 24-26 april 2018 deltar AbbVie,som enda biopharmaföretag som utställare från läkemedelsindustrin, på Nordens största eHälsomässa, Vitalis. ”Vi har valt att ta en aktiv och ledande roll för att driva hållbara vårdlösningar i samarbete med andra aktörer i samhället, ofta i form av innovativa eHälso-initiativ, och därför är Vitalis en naturlig mötesplats för oss.

Världsparkinsondagen 2018 – vikten av att uppmärksamma både synliga och osynliga symtom

Världsparkinsondagen 2018 – vikten av att uppmärksamma både synliga och osynliga symtom

Nyheter   •   Apr 11, 2018 08:00 CEST

Idag, 11 april, är det Världsparkinsondagen. AbbVie stödjer kampanjen #UniteForParkinsons och uppmärksammar alla människor som påverkas av Parkinsons sjukdom, en nervsjukdom som påverkar rörelseförmågan, men också ger symtom som inte syns t ex försämring av luktsinne, tal, humör, tarmmotorik. Närmare 20 000 svenskar lever idag med diagnosen Parkinsons sjukdom.

AbbVie är Sveriges tredje bästa arbetsplats

AbbVie är Sveriges tredje bästa arbetsplats

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2018 05:48 CEST

Nu är AbbVie Sveriges tredje bästa arbetsplats enligt Great Place to Works årliga undersökning, med ett tillitsindex på 95 procent, 39 procent över det svenska genomsnittet och tre procent högre än förra årets redan mycket höga resultat då vi rankades som nummer fyra. 99 procent av AbbVies medarbetare anser att AbbVie Sverige är en mycket bra arbetsplats.

NEJM publicerar data från fas III-studie av Venclyxto i kombination med rituximab

NEJM publicerar data från fas III-studie av Venclyxto i kombination med rituximab

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2018 15:36 CET

Nu har effektdata från studien MURANO publicerats i NEJM, the New England Journal of Medicine. MURANO är en internationell, öppen, randomiserad multicenterstudie i fas III som utvärderar Venclyxto (venetoclax) i kombination med rituximab jämfört med bendamustin i kombination med rituximab hos patienter som fått återfall (relaps) eller har behandlingsrefraktär kronisk lymfatisk leukemi (R/R KLL).