Skip to main content

Taggar

Hepatit C 38 HCV 34 abbvie 17 Psoriasis 16 Behandling 16 interferonfri 15 Immunologi 14 Humira 14 KLL 11 Kronisk Lymfatisk Leukemi 11 HS 9 hudsjukdom 9 Onkologi 8 IBD 6 Leukemi 6 Cancer 6 hidradenitis suppurativa 6 psoriasisförbundet 6 Venetoclax 6 Parkinson 5 Venclyxto 5 Partnerskap 5 Blodcancer 5 Hållbar sjukvård 5 Reumatologi 5 Dermatologi 4 spira-stipendiet 4 innovation 4 inflammatorisk tarmsjukdom 4 Upadacitinib 4 Reumatoid artrit 4 abt-450 4 hepatitis c 4 MURANO 4 spira 4 Telemedicin 4 ssdv 4 hematologi 4 CLL 4 Unga reumatiker 3 oftalmologi 3 Duodopa 3 reumatiker 3 världscancerdagen 3 Innovation Race 3 #WeCanIcan 3 #WorldCancerDay 3 Hållbara samarbeten 3 eHälsolösningar 3 IBD Home 3 abt-267 3 Konsultativ Neurologi 3 reumatikerförbundet 3 svenska sällskapet för dermatologi och venerologi 3 Brukarföreningen Stockholm 3 almedalen 3 stipendium 3 Risankizumab 3 genotyp 3 ifpa 3 Adalimumab 3 barnindikation 2 samarbeten 2 genotyp 1 2 Katarina Lundqvist 2 almedalen 2017 2 sapphire 2 liver congress 2 samarbete 2 särläkemedel 2 Cancerläkemedel 2 Telia 2 Stolt 2 Hälsa för brukare 2 eHälsa 2 Rätten till jämlik hälsa 2 pangenotypsik 2 sjukvård 2 john paoli 2 ILC 2 Vitalis 2018 2 Kemoterapifri 2 aviator 2 Parkinsondagen 2 Forskning 2 Great Place to Work 2 Almedalen 2018 2 Företagskultur 2 psoriasisartrit 2 konstutställning 2 bcl-2 2 viekirax 2 stipendie 2 levercirros 2 barnpsoriasis 2 Cirros 2 asco 2 genombrottsbehandling 2 ra 2 bölder 2 the international liver congress 2014 2 Sprututbyte 2 barnreumatism 2 Läkemedel 2 pearl 1 tid för liv 1 Nordic Life Science Days 1 marknadsföringstillstånd 1 Miljöfaktorer 1 inflammatorisk ryggsjukdom 1 lennart jacobsson 1 aviatorstudien 1 digital health days 1 american academy of neurology 1 investigational compound atrasentan 1 phase 2b studies 1 greatplacetowork 1 ryggsjukdom 1 #almedalen 1 läkemdelsbehandling 1 genusskillander 1 psoriasisvården 1 ojämlik behandling 1 värdebaserad vård 1 hepatit-c 1 attbildafamilj 1 ung med psoriasis 1 att bilda familj 1 kroniskt sjuk 1 croi 2014 1 sapphire i 1 sapphire ii 1 ilc 2014 1 turqouise 1 turquoise-ii 1 breakthrough therapy 1 abt-333 1 påskyndad 1 ritonavir 1 ombitasvir 1 dasabuvir 1 anna preisler häggqvist 1 charlotta remröd 1 psoriasisteam 1 psykologiska aspekter vid psoriasis 1 tore särnhult 1 hesa 1 dold ryggsjukdom 1 bechterews 1 skånes universitetsjukhus 1 reumatologiska sjukdomar 1 swibreg 1 carbidopa 1 pioneer ii 1 parkinsonpatienter 1 individanpassat patientstöd 1 exviera 1 barnväska 1 viekirax + exviera 1 spira-stipeniet 1 albert duvetorp 1 jalal salih 1 förbättrat omhändertagande vid psoriasis 1 ribavirin 1 Gastrodagarna 1 hidradentis suppurativa 1 okänd hudsjukdom 1 4th world psoriasis & psoriatic arthritis conference 2015 1 on the other hand 1 neurologkonsultation på distans 1 respiratoriskt syncytievirus 1 titrering 1 hemtitrering 1 pan-genotypisk 1 kompenserad cirros 1 Årets HR-personlighet 1 SSVD 1 svenska sällskapet för dermatoloig och venerologi 1 spria 1 Amra Osmancevic 1 Kirsten Küssner 1 bättre omhändertagande av patienter med svåra hudsjukdomar 1 duvelisib 1 uveit 1 ögoninflammation 1 Icke-infektiös uveit 1 genotyp 4 1 AGATE 1 Health hub 1 Digitala hälsolösningar 1 genombrottsstatus 1 breakthrough therapy designation 1 pangenotypisk 1 Världsprematurdagen 2016 1 Venetoklax 1 Sveriges bästa arbetsplatser 2017 1 UniteForParkinsons 1 #uniteforparkinsons 1 konsultativneurologi 1 Värdemodell för hemsjukvård 1 EXPEDITION-1 1 ILC-kongress 1 genotyp 3 1 8 veckors behandling 1 Endurance-3 1 #pratamage 1 Unga Magar 1 Crohns sjukom 1 Emil Salomonsson 1 pratamagepodden 1 Balazs Hodosi 1 Petra Tunbäck 1 Karin Berggård 1 Meirav Holmdahl 1 hudkliniken 1 innovationssamarbete 1 Hepatit C-behandling 1 Pangenotypisk behandling 1 #synsintefinnsinte 1 prioriterade sittplatserna i kollektivtrafiken. 1 Risamkizumab 1 Skånes Brukarförening 1 LARO-mottagning 1 #Världsprematurdagen 1 ParkinsonHome 1 Parkinson Home 1 Reumatid Artrit 1 BCL-2-hämmare 1 Stolta Magar 1 Brukarföreningen Göteborg 1 Psorisasis 1 Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi 1 Anna Kallur 1 Ansam Al-Bayatti 1 #vardpol 1 #svmed 1 EULAR 2018 1 EHA-kongress 1 @GPTW_Global 1 @GPTW_Sverige 1 #worldsbestworkplaces 1 #sverigesbastaarbetsplats2018 1 R/R KLL 1 Behandlingsrefraktär 1 vård 1 kommunikation 1 data 1 Life Science 1 Ulcerös kolit 1 crohns sjukdom 1 neurologi 1 eu 1 studie 1 pressinbjudan 1 vinnova 1 hud 1 Graviditet 1 ledgångsreumatism 1 Microsoft 1 reumatism 1 healthcare 1 Genetik 1 skl 1 försäkringskassan 1 apoteket ab 1 almedalsveckan 1 vitalis 1 biologiska läkemedel 1 läkemedelssubvention 1 TLV 1 astrid lindgrens barnsjukhus 1 landsting 1 fda 1 Amning 1 patient 1 ansökan 1 skrumplever 1 socialdepartementet 1 boklansering 1 vårdförbundet 1 samarbetsprojekt 1 uppföljning 1 akademiska sjukhuset 1 landstinget 1 Biomarkörer 1 who 1 för tidigt födda barn 1 neonatalvård 1 cancervård 1 infektionssjukdomar 1 Smittskydd 1 jia 1 biopharmaceutical 1 synnedsättning 1 e-hälsa 1 easl 1 biologisk behandling 1 patientperspektiv 1 Kvalitetsmässan 1 handläggning 1 mobiloperatör 1 kvalitetsregister 1 oral 1 RWE 1 2014 1 plackpsoriasis 1 resistens 1 ema 1 vård i hemmet 1 Nätverket mot cancer 1 CHMP 1 RAV 1 läkemdel 1 rs-virus 1 ankyloserande spondylit 1 Levodopa 1 eular 1 turquoise 1 sveriges bästa arbetsplatser 1 H2 1 akut myeloisk leukemi 1 kommunikationslösning 1 kortare väntetider 1 reumatisk sjukdom 1 bechterews sjukdom 1 prematur 1 Västerbottens läns landsting 1 kroniska sjukdomar 1 gastroenterologi 1 aml 1 interferon 1 registreringsansökan 1 stödprogram 1 perspectives 1 kronisk sjukdom 1 Inflammatoriska tarmsjukdomar 1 autoimmun sjukdom 1 reumaotid artrit 1 ojämlik vård 1 real world data 1 patientdelaktighet 1 prematura barn 1 för tidigt född 1 Bristol Myers-Squibb 1 ögonsjukdom 1 croi 1 mag-och tarmförbundet 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Nya data från fas III-studien MURANO med Venclyxto i kombination med rituximab för patienter med R/R KLL som avslutat den tidsbestämda behandlingen

Nya data från fas III-studien MURANO med Venclyxto i kombination med rituximab för patienter med R/R KLL som avslutat den tidsbestämda behandlingen

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2018 09:15 CET

AbbVie, presenterar uppdaterade resultat från fas III-studien MURANO för venetoklax i kombination med rituximab (VenR) för patienter som har fått återfall (relaps) eller har behandlingsrefraktär kronisk lymfatisk leukemi (R/R KLL). Resultaten presenterades under det årliga internationella hematologimötet ASH (American Society of Hematology, Annual Meeting & Exposition).

Ny studie visar hög utläkning efter 8 veckors behandling med Maviret vid kompenserad cirros hos patienter utan tidigare hepatit C-behandling
AbbVie får EU-godkännande för Venclyxto (venetoklax) och rituximab – en kemoterapifri, tidsbestämd kombination vid återfall i KLL

AbbVie får EU-godkännande för Venclyxto (venetoklax) och rituximab – en kemoterapifri, tidsbestämd kombination vid återfall i KLL

Pressmeddelanden   •   Nov 05, 2018 07:38 CET

AbbVie, ett forskande biopharmaföretag, meddelar i dag att EU-kommissionen har godkänt ansökan om godkännande för Venclyxto (venetoklax) i kombination med rituximab för behandling av patienter som har fått återfall (relaps) eller har behandlingsrefraktär kronisk lymfatisk leukemi (R/R KLL) och som fått åtminstone en tidigare behandling.

AbbVies upadacitinib som monoterapi visar signifikanta förbättringar vad gäller fysisk funktion, smärta och livskvalitet enligt patientrapporterade utfallsmått i fas 3-studie hos patienter med reumatoid artrit

AbbVies upadacitinib som monoterapi visar signifikanta förbättringar vad gäller fysisk funktion, smärta och livskvalitet enligt patientrapporterade utfallsmått i fas 3-studie hos patienter med reumatoid artrit

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2018 09:42 CET

AbbVies upadacitinib som monoterapi visar signifikanta förbättringar vad gäller fysisk funktion, smärta och livskvalitet enligt patientrapporterade utfallsmått i fas 3-studie hos patienter med reumatoid artrit . Resultat från SELECT-MONOTHERAPY presenterades vid årsmötet 2018 som hölls av American College of Rheumatology (ACR)/ Association for Rheumatology Health Professionals (ARHP) i Chicago.

12 miljoner medarbetare tycker till – och rankar AbbVie till världens 16:e bästa arbetsplats

12 miljoner medarbetare tycker till – och rankar AbbVie till världens 16:e bästa arbetsplats

Nyheter   •   Okt 15, 2018 15:18 CEST

​Som enda företaget i Sverige rankas nu AbbVie som nummer 16 på Great Place to Works lista över världens bästa arbetsplatser. I Sverige rankades vi i år som nummer 3.

AbbVie får positivt utlåtande för Venclyxto (venetoklax) och rituximab – en kemoterapifri, tidsbestämd kombination vid återfall i KLL

AbbVie får positivt utlåtande för Venclyxto (venetoklax) och rituximab – en kemoterapifri, tidsbestämd kombination vid återfall i KLL

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2018 07:40 CEST

AbbVie, meddelar i dag att CHMP, har gett ett positivt utlåtande för godkännande av Venclyxto i kombination med rituximab för behandling av patienter som har fått återfall eller har behandlingsrefraktär kronisk lymfatisk leukemi och som fått åtminstone en behandling tidigare. Det positiva utlåtandet är en vetenskaplig rekommendation för godkännande av Europakommissionen, som fattar beslutet.

AbbVie presenterar patientrapporterade data från tre fas 3-studier av risankizumab som visar signifikanta förbättringar av hälsorelaterad livskvalitet vid psoriasis

AbbVie presenterar patientrapporterade data från tre fas 3-studier av risankizumab som visar signifikanta förbättringar av hälsorelaterad livskvalitet vid psoriasis

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2018 08:00 CEST

AbbVie presenterar nya patientrapporterade utfallsdata från tre pivotala fas 3-studier som utvärderade risankizumab, ett prövningsläkemedel i form av interleukin-23 (IL-23)-hämmare, för vuxna patienter med måttlig till svår plackpsoriasis.

Europeiska läkemedelsmyndigheten godkänner en ändring av produktresumén för AbbVies HUMIRA® angående graviditet och amning

Europeiska läkemedelsmyndigheten godkänner en ändring av produktresumén för AbbVies HUMIRA® angående graviditet och amning

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2018 08:00 CEST

AbbVie offentliggör att Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har godkänt en uppdatering av produktresumén för HUMIRA® (adalimumab) som innefattar klinisk data och insamlad data efter marknadsgodkännandet angående graviditet och amning. Uppdateringen innebär att HUMIRA nu kan användas under amning och att det kan användas under graviditet om det finns ett uttalat behov .1

Patientdelaktighet och industrisamverkan för ökad vårdkvalitet

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2018 07:30 CEST

Delaktighet och samverkan för framtidens vård är tema för tre seminarier i Almedalen tisdagen den 3 juli. Arrangör är Akademiska sjukhuset i samarbete med Dagens Medicin och företagen AbbVie, Bristol-Myers Squibb och Cambio.

Nya data från fas III-studien MURANO gällande icke-mätbar kvarstående sjukdom vid R/R kronisk lymfatisk leukemi efter behandling med Venclyxto i kombination med rituximab

Nya data från fas III-studien MURANO gällande icke-mätbar kvarstående sjukdom vid R/R kronisk lymfatisk leukemi efter behandling med Venclyxto i kombination med rituximab

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 08:37 CEST

AbbVie, ett forskande biopharmaföretag, meddelar i dag resultat från en ny analys av andel patienter som uppnått icke-mätbar sjukdom i fas III-studien MURANO. I studien utvärderas venetoklax, en hämmare av B-cell lymfom-2 (BCL-2) i tablettform, i kombination med rituximab (VenR) för patienter som har fått återfall (relaps) eller har behandlingsrefraktär kronisk lymfatisk leukemi (R/R KLL).

AbbVie presenterar nya resultat från tre fas 3-studier av upadacitinib vid reumatoid artrit vid den årliga europeiska reumatologikongressen (EULAR 2018)

AbbVie presenterar nya resultat från tre fas 3-studier av upadacitinib vid reumatoid artrit vid den årliga europeiska reumatologikongressen (EULAR 2018)

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 08:44 CEST

AbbVie presenterar nya patientrapporterade utfall vid europeiska reumatologikongressen (EULAR 2018) i Amsterdam från tre fas 3-studier som utvärderar upadacitinib, en oral JAK1-hämmare under utveckling som tas en gång om dagen, hos vuxna patienter med måttlig till svår reumatoid artrit. AbbVie har tidigare presenterat positiva resultat från SELECT-NEXT, SELECT-BEYOND och SELECT-MONOTHERAPY

Upadacitinib i monoterapi når alla primära och rankade sekundära effektmått jämfört med metotrexat i en fas 3-studie på reumatoid artrit

Upadacitinib i monoterapi når alla primära och rankade sekundära effektmått jämfört med metotrexat i en fas 3-studie på reumatoid artrit

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 09:00 CEST

”SELECT-EARLY” är den femte huvudstudien som kommer att stödja regulatoriska ansökningar för upadacitinib vid reumatoid artrit senare under året”, sa Michael Severino, M.D, vice VD för forskning och utveckling samt Chief scientific officer vid AbbVie. Upadacitinib är ett oralt läkemedel under utvärdering och är inte godkänt av regulatoriska myndigheter. Säkerhet och effekt har inte fastställts.

AbbVie i Almedalen 2018

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2018 13:09 CEST

Den 1-5 juli finns vi på plats i Almedalen och för dialog kring hur vi tillsammans kan lösa framtidens hälsoutmaningar. Varmt välkommen till våra seminarier: se Almedalensprogrammet.

AbbVie visar utveckling  inom onkologi på ASCO 2018

AbbVie visar utveckling inom onkologi på ASCO 2018

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 09:34 CEST

I slutet av veckan inleds den årliga onkologikongressen ASCO (American Society of Clinical Oncology) i Chicago. AbbVie kommer under mötet presentera data från företagets forskningsportfölj inom onkologi. Mer än 30 abstracts är accepterade, vilket inkluderar data inom hematologiska maligniteter och flera typer av solida tumörer, bland annat hjärntumörer och lungcancer.

SPIRA-stipendier för bättre omhändertagande av patienter med svåra hudsjukdomar

SPIRA-stipendier för bättre omhändertagande av patienter med svåra hudsjukdomar

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 08:00 CEST

Årets SPIRA-stipendium går i år till två vårdutvecklande projekt och tillfaller Anna Kallur, specialistläkare hudkliniken Dalarna i Falun och Ansam Al-Bayatti, överläkare hudkliniken Akademiska sjukhuset Uppsala. Stipendiet syftar till att främja och belöna insatser som förbättrar omhändertagandet av personer som lever med psoriasis eller hudsjukdomen Hidradenitis Suppurativa (HS).

Populärt seminarium om brukarhälsa blev fullbokat direkt även i Göteborg

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2018 10:03 CEST

​Seminariet Hälsa för Brukare hålls nu för tredje gången, och precis som i Stockholm och Malmö var intresset mycket stort även i Göteborg. På fredag den 18 maj samlas både brukare och profession för att lära sig mer om hur man kan förbättra hälsan för människor med erfarenhet av att bruka narkotika.

#helajag – en bråkig mage påverkar hela livet

#helajag – en bråkig mage påverkar hela livet

Nyheter   •   Maj 15, 2018 13:42 CEST

I samband med World IBD Day den 19 maj lanserar Stolta Magar kampanjen #helajag i samarbete med AbbVie. Kampanjen vill synliggöra att det är hela personen som drabbas av sjukdomen, inte bara magen.

Venclyxto för behandling av KLL ingår nu i högkostnadskyddet

Venclyxto för behandling av KLL ingår nu i högkostnadskyddet

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2018 08:29 CEST

STOCKHOLM, 26 april 2018 – AbbVie, ett forskningsbaserat biopharmaföretag, meddelar idag att Venclyxto® (venetoclax) som monoterapi nu ingår i den svenska läkemedelsförmånen enligt ett beslut av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

Innovation i partnerskap – en drivkraft att förändra

Innovation i partnerskap – en drivkraft att förändra

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2018 08:00 CEST

Varför är det viktigt med samarbete och partnerskap för innovationer i vården? Marlene Almqvist på AbbVie berättar mer kring en värdemodell som utvecklats i samarbete med Västerbottens läns landsting för att skapa nya innovativa och hållbara vårdlösningar. Besök gärna vårt seminarium om vårt partnerskap på Vitalis E-hälsomässa tisdagen den 24 april kl 15.30-16. Innovation i partnerskap.