Media no image
Lyaxwd41fqngnxlorver

Populärt seminarium om brukarhälsa blev fullbokat direkt även i Göteborg

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2018 10:03 CEST

Seminariet Hälsa för Brukare hålls nu för tredje gången, och precis som i Stockholm och Malmö var intresset mycket stort även i Göteborg. På fredag den 18 maj samlas både brukare och profession för att lära sig mer om hur man kan förbättra hälsan för människor med erfarenhet av att bruka narkotika.

Seminariet Hälsa för Brukare arrangeras av Brukarföreningen Stockholm och Göteborgs Brukarförening i samarbete med MSD, Gilead och AbbVie och vänder sig till alla som kommer i kontakt med människor som använder narkotika (myndigheter, profession och frivillighetssektorn) samt brukarna själva.

– Rätten till jämlik hälsa är en av grundpelarna i ett modernt samhälle. Det är självklart viktigt att det finns tillgång till rehabilitering från narkotika, men jämlik hälsa är oerhört mycket mer än så. Majoriteten av brukare har överhuvudtaget inte någon kontakt med primärvården, vilket innebär att små saker som till exempel ett litet sår av dåliga skor kan eskalera till en blodförgiftning med sjukhusinläggning som följd, säger Niklas Eklund, ordförande i Brukarföreningen Stockholm.
– Rätten till hälsa ska gälla alla.

Det är allmänt känt att människor som använder narkotika har dålig tillgång till både vård och tandvård. Det gäller både sårvård, psykiatrisk vård och annan kroppslig vård. Majoriteten av de som injicerar droger har en pågående hepatit C-infektion.

Ämnen som kommer att tas upp är bland annat sprututbyten, smittskydd, hur beroende påverkar hjärnan, trösklar och barriärer inom sjukvården och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD.

Talare är beroendeläkare och forskaren Johan Kakko, infektionsläkaren Marianne Alanko Blomé, leg sjuksköterska Katja Troberg och professor Bo Söderpalm.

I en efterföljande paneldiskussion medverkar även Dr Simon Larsson från Göteborg.

Kontakter Brukarföreningen i Stockholm och Göteborg:

Niklas Eklund
Ordförande i Brukarföreningen Stockholm
Tel: 073-688 99 22
E-post: niklas.eklund@brukarforeningarna.se

Mikele Yohannes
Göteborgs brukarförening
Tel: 076-803 76 54
E-post: mikele_1@hotmail.com

Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att hitta lösningar på svåra sjukdomar. I nära samarbete med flera aktörer i samhället driver vi hållbara vårdlösningar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. Vi vill även bidra till det samhälle vi lever i och samarbetar därför i flera initiativ kring socialt ansvar.Vi är representerade i 170 länder och har cirka 29 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 140 medarbetare och huvudkontor i Solna. 2018 utsågs vi, för fjärde året i rad, till en av Sveriges bästa arbetsplatser. För mer information besök www.abbvie.se eller följ oss på Facebook och Twitter @abbvie_se.

​Seminariet Hälsa för Brukare hålls nu för tredje gången, och precis som i Stockholm och Malmö var intresset mycket stort även i Göteborg. På fredag den 18 maj samlas både brukare och profession för att lära sig mer om hur man kan förbättra hälsan för människor med erfarenhet av att bruka narkotika.

Läs vidare »
Dh0wvxfcgtqoukyudpbt
Xwvdsx5hflybyzp9fc53

#helajag – en bråkig mage påverkar hela livet

Nyheter   •   Maj 15, 2018 13:42 CEST

I samband med World IBD Day den 19 maj lanserar Stolta Magar kampanjen #helajag i samarbete med AbbVie. Kampanjen vill synliggöra att det är hela personen som drabbas av sjukdomen, inte bara magen.

G4dmc8fwhzemwf0daobw
Lyaxwd41fqngnxlorver

Venclyxto för behandling av KLL ingår nu i högkostnadskyddet

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2018 08:29 CEST

STOCKHOLM, 26 april 2018 – AbbVie, ett forskningsbaserat biopharmaföretag, meddelar idag att Venclyxto® (venetoclax) som monoterapi nu ingår i den svenska läkemedelsförmånen enligt ett beslut av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

Cbjlvydgtsspejjzty1q
Xwvdsx5hflybyzp9fc53

Innovation i partnerskap – en drivkraft att förändra

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2018 08:00 CEST

Varför är det viktigt med samarbete och partnerskap för innovationer i vården? Marlene Almqvist på AbbVie berättar mer kring en värdemodell som utvecklats i samarbete med Västerbottens läns landsting för att skapa nya innovativa och hållbara vårdlösningar. Besök gärna vårt seminarium om vårt partnerskap på Vitalis E-hälsomässa tisdagen den 24 april kl 15.30-16. Innovation i partnerskap.

Anh2omgxtjg26upjko0k
Xwvdsx5hflybyzp9fc53

Upadacitinib når alla primära och rankade sekundära effektmått samt uppvisar signifikant bättre effekt jämfört med adalimumab i en fas 3-studie på reumatoid artrit

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2018 08:00 CEST

AbbVie presenterar nya positiva resultat från den kliniska fas 3-studien SELECT-COMPARE. ”Dessa resultat visar en signifikant påverkan på både sjukdomssymtom och radiografisk progression jämfört med placebo, samt förbättring av viktiga mått som ACR-svar och låg sjukdomsaktivitet jämfört med adalimumab”, sa Michael Severino, M.D, vice VD för forskning och utveckling på AbbVie.

Media no image
Xwvdsx5hflybyzp9fc53

AbbVie deltar på Nordens ledande eHälsomöte

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2018 08:07 CEST

Den 24-26 april 2018 deltar AbbVie, som enda biopharmaföretag som utställare från läkemedelsindustrin, på Nordens största eHälsomässa, Vitalis.

”Vi har valt att ta en aktiv och ledande roll för att driva hållbara vårdlösningar i samarbete med andra aktörer i samhället, ofta i form av innovativa eHälso-initiativ, och därför är Vitalis en naturlig mötesplats för oss. Det är glädjande att få delta för andra året i rad. I år har vi tre programpunkter i seminarieprogrammet där vi tillsammans med våra samarbetspartners presenterar nya innovativa vårdlösningar”, säger Mia Tillgren Moreau, ansvarig samhällskontakter. ”Vi hoppas att vi genom vår närvaro på Vitalis kan skapa en plattform för dialog kring hur vi tillsammans kan hitta lösningar på framtidens hälsoutmaningar”.

Tillsammans med våra samarbetspartners har AbbVie följande programpunkter på årets Vitalis program:

 • Innovation i partnerskap – Tillsammans med Västerbottens läns landsting har AbbVie arbetat för att ta fram en incitaments-/värdemodell som stöder innovation i partnerskap mellan landsting och företag och som syftar till att synliggöra, realisera och fördela värdet mellan parterna. Värdemodellen prövas i samband med att Västerbottens läns landsting börjar använda den digitala e-Hälsolösningen IBD Home.
 • Distansmonitorering inom IBD är här – Vägen från Ax till Limpa - Exempel på en innovationsresa där vi tillsammans med Västra Götalandsregionen diskuterar processen som lett till att IBD patienter får tillgång till den digitala e-Hälsolösningen IBD Home.
 • Utprovning av läkemedel via videosamtal – Genom videomöte kan personer med Parkinsons sjukdom prova ut sin medicin hemifrån istället för att ligga inlagda på sjukhuset. ParkinsonHome utvecklas i samarbete med Innovationsplatsen och Neurologkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset.

Vi är alltid öppna för dialog kring hur vi tillsammans kan skapa en hållbar sjukvård. Välkommen till vår monter B03:21 för att diskutera framtidens vårdlösningar och att ta kontakt!

Victor Klang – ansvarig för vårt engagemang på Vitalis

Mia Tillgren Moreau – ansvarig samhällskontakter

Elisabet Roslund – ansvarig mediekontakter

Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att hitta lösningar på svåra sjukdomar. I nära samarbete med flera aktörer i samhället driver vi hållbara vårdlösningar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. Vi vill även bidra till det samhälle vi lever i och samarbetar därför i flera initiativ kring socialt ansvar.Vi är representerade i 170 länder och har cirka 29 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 140 medarbetare och huvudkontor i Solna. 2018 utsågs vi, för fjärde året i rad, till en av Sveriges bästa arbetsplatser. För mer information besök www.abbvie.se eller följ oss på Facebook och Twitter @abbvie_se.

​Den 24-26 april 2018 deltar AbbVie,som enda biopharmaföretag som utställare från läkemedelsindustrin, på Nordens största eHälsomässa, Vitalis. ”Vi har valt att ta en aktiv och ledande roll för att driva hållbara vårdlösningar i samarbete med andra aktörer i samhället, ofta i form av innovativa eHälso-initiativ, och därför är Vitalis en naturlig mötesplats för oss.

Läs vidare »
Jfbjcowmbs2dnrsfwoir
K9xxjrjix5wktrmb1vyn

Världsparkinsondagen 2018 – vikten av att uppmärksamma både synliga och osynliga symtom

Nyheter   •   Apr 11, 2018 08:00 CEST

Idag, 11 april, är det Världsparkinsondagen. AbbVie stödjer kampanjen #UniteForParkinsons och uppmärksammar alla människor som påverkas av Parkinsons sjukdom, en nervsjukdom som påverkar rörelseförmågan, men också ger symtom som inte syns t ex försämring av luktsinne, tal, humör, tarmmotorik. Närmare 20 000 svenskar lever idag med diagnosen Parkinsons sjukdom.

B6thygypmzioky2rcitj
K9xxjrjix5wktrmb1vyn

AbbVie är Sveriges tredje bästa arbetsplats

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2018 05:48 CEST

Nu är AbbVie Sveriges tredje bästa arbetsplats enligt Great Place to Works årliga undersökning, med ett tillitsindex på 95 procent, 39 procent över det svenska genomsnittet och tre procent högre än förra årets redan mycket höga resultat då vi rankades som nummer fyra. 99 procent av AbbVies medarbetare anser att AbbVie Sverige är en mycket bra arbetsplats.

G4dmc8fwhzemwf0daobw
Lyaxwd41fqngnxlorver

NEJM publicerar data från fas III-studie av Venclyxto i kombination med rituximab

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2018 15:36 CET

Nu har effektdata från studien MURANO publicerats i NEJM, the New England Journal of Medicine. MURANO är en internationell, öppen, randomiserad multicenterstudie i fas III som utvärderar Venclyxto (venetoclax) i kombination med rituximab jämfört med bendamustin i kombination med rituximab hos patienter som fått återfall (relaps) eller har behandlingsrefraktär kronisk lymfatisk leukemi (R/R KLL).

Lieqivgbcq4q4sdyh3hs
Xwvdsx5hflybyzp9fc53

AbbVie presenterar nya positiva data från två fas 3-prövningar av risankizumab mot psoriasis vid American Academy of Dermatologys årsmöte 2018

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2018 08:49 CET

AbbVie presenterar nya positiva resultat från de pivotala kliniska fas 3-studier ultIMMa-1 och ultIMMa-2, där säkerhet och effekt för risankizumab (150 mg) utvärderades jämfört med placebo respektive ustekinumab (45 eller 90 mg baserat på patientens vikt). Dessa resultat presenterades i föredraget ”Late-breaking Research: Clinical Trials” vid American Academy of Dermatologys årsmöte 2018.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Onkologi, virologi
 • nbewa.lundborg@abbvixpbloblze.xijmconom
 • +46 8 684 44 600
 • +46 70 168 08 82

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Immunologi
 • bwnvajeldcisgatidrjdnzabffetdxuswajntn.rxyosxqlund@abbiivibprne.qkyirbcorgm
 • +46 8 684 44 600
 • +46 73 979 69 71

 • Presskontakt
 • Kommunikationsdirektör
 • thwymmerhhesemswia.bredekxgpnwall@lerwibmydbwpriikxxfsmpyecvwkepejkeabbvieua.com
 • +46 8 684 44 600
 • +46 8 684 44 600

Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att hitta lösningar på svåra sjukdomar.

Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att hitta lösningar på svåra sjukdomar. I nära samarbete med flera aktörer i samhället driver vi hållbara vårdlösningar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. Vi vill även bidra till det samhälle vi lever i och samarbetar därför i flera initiativ kring socialt ansvar.Vi är representerade i 170 länder och har cirka 29 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 140 medarbetare och huvudkontor i Solna. 2017 utsågs vi, för tredje året i rad, till en av Sveriges bästa arbetsplatser. För mer information besök www.abbvie.se eller följ oss på Twitter @abbvie_se.

Adress

 • AbbVie
 • Hemvärnsgatan 9
 • 171 29 Solna
 • Sweden