G4dmc8fwhzemwf0daobw
Ko7eyjhxy9inna0se6xo

Venclyxto i kombination med rituximab uppnådde det primära effektmåttet i fas III-studie

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 08:00 CET

Lieqivgbcq4q4sdyh3hs
U1fm0vxydokf2edybklb

Risankizumab når alla primära effektmått och visar positiva resultat i fjärde fas 3-studien för psoriasis

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 14:30 CET

​AbbVie offentliggör positiva resultat från IMMhance, den fjärde fas 3-kliniska studien som utvärderat risankizumab (150 mg) för behandling av patienter med måttlig till svår plackpsoriasis.1

Pz6swkjuit3mgzhfg1du
U1fm0vxydokf2edybklb

Ledgångsreumatism i framtiden: betydelsen av gener, livsstil och miljö

Nyheter   •   Nov 22, 2017 14:51 CET

En bättre förståelse av varför och hur ledgångsreumatism utvecklas kan hjälpa forskare att hitta bättre sätt att behandla sjukdomen.

Dbydbfgne7rugmwyjof2
Eybhiqag01l7znzuhn2e

AbbVie stödjer de små barnen på Världsprematurdagen

Nyheter   •   Nov 17, 2017 16:43 CET

Idag på Världprematurdagen stödjer AbbVie de allra minsta i vårt samhälle. Dessa små barn har behov av så väl medicinska landvinningar som närhet till sina föräldrar för att överleva och utvecklas optimalt. Det är något som specificeras i Barnkonventionen som planeras bli svensk lag.

Wmmrd6g5c35ckhf9wqqv
U1fm0vxydokf2edybklb

AbbVie deltar som enda läkemedelsföretag på Kvalitetsmässan

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2017 09:25 CET

Den 14-16 november deltar AbbVie, för första gången på Kvalitetsmässan. På mässan presenteras ett samarbete med Västerbottens läns landsting där vi tillsammans utvecklar en värdemodell för framtidens hälso-och sjukvård.

Media no image
Ko7eyjhxy9inna0se6xo

Fullbokat seminarium i Malmö med fokus på brukares hälsa

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2017 07:56 CET

Den 10 november samlas både brukare och profession för att lära sig mer om hur man kan förbättra hälsan för människor med en beroendebakgrund.

Seminariet Hälsa för Brukare arrangeras av Brukarföreningen Stockholm och Skånes Brukarförening i samarbete med AbbVie och vänder sig till alla som kommer i kontakt med människor som använder narkotika (myndigheter, profession och frivillighetssektorn) samt brukarna själva.

– Rätten till jämlik hälsa är en av grundpelarna i ett modernt samhälle. Det är självklart viktigt att det finns tillgång till rehabilitering från narkotika, men jämlik hälsa är oerhört mycket mer än så. Majoriteten av brukare har överhuvudtaget inte någon kontakt med primärvården, vilket innebär att små saker som till exempel ett litet sår av dåliga skor kan eskalera till en blodförgiftning med sjukhusinläggning som följd, säger Niklas Eklund, ordförande i Brukarföreningen Stockholm.
– Rätten till hälsa ska gälla alla.

Det är allmänt känt att människor som använder narkotika har dålig tillgång till både vård och tandvård. Det gäller både sårvård, psykiatrisk vård och annan kroppslig vård. Majoriteten av de som injicerar droger har en pågående hepatit C-infektion.

Talare är flera beroende- och infektionsläkare, bland annat Johan Kakko, Martin Olsson, Marianne Alanko Blomé och Disa Dahlman.

Ämnen som tas upp är:

 • hur beroende fungerar och påverkar hjärnan,
 • hur hjärnan påverkas av olika medel: alkohol, narkotika och nikotin,
 • psykiatrisk ohälsa och samsjuklighet: trösklar och stigmatisering, ADHD,
 • hepatit C, en brukares vardag: Hur påverkar sprututbytet, nya bättre behandlingsmetoder,
 • infektioner hos brukare,
 • hur komma tillrätta med stigmatiseringen och
 • behandling på LARO-mottagning.
 • Förhandsintresset har varit stort och seminariet fick flytta till en större lokal med 150 platser, men även med den större lokalen tog alla platser snabbt slut.

  Dagen avslutas med en paneldiskussion med talare samt före detta narkotikasamordnaren Björn Fries.

  Kontakt:

  Niklas Eklund
  Ordförande i Brukarföreningen Stockholm
  Tel: 073-688 99 22
  E-post: niklas.eklund@brukarforeningarna.se

  Mikael Johansson
  Ordförande i Skånes Brukarförening
  Tel: 072-310 11 28
  E-post: mikael.johansson@brukarforeningarna.se

  Om Skånes Brukarförening

  Skånes Brukarförening arbetar för att ge hjälp och stöd åt narkotikaberoende och de som har eller vill ha behandling med eller utan läkemedel. (metadon, buprenorfin eller andra substitutionspreparat). De arbetar för:

 • att, bekämpa diskriminering och stigmatisering gentemot de grupper vi företräder.
 • att, vara dessa gruppers intresseorganisation.
 • att, arbeta i enlighet med föreningens princip- och handlingsprogram.
 • att, verka för frivillighet i vård och rehabilitering av narkotikaberoende och att aktivt arbeta mot varje form av tvång och repression där sådant förekommer i samband med behandling eller annorstädes.

 • För mer information följ dem på Twitter @Skanes_bf eller Facebook http://www.facebook.com/skanes.brukarforening

  Om Brukarföreningen Stockholm

  Vi representerar människor i Stockholm som använder narkotika och/eller vill ha substitutionsbehandling. En grupp som är stigmatiserad och där många lever i samhällets utkanter. Många är hemlösa och saknar helt en fast punkt i tillvaron. Misstron mot myndigheter är utbredd i denna grupp och vi utgör en brygga i kontakt med t.ex. socialtjänst och sjukvård. Vi vill stärka medlemskollektivets ställning, arbetar med empowerment och motverkar stigma, tvång och repression. Vi är för frivillighet i vård och behandling samt stödjer enskilda medlemmar i enlighet med deras önskemål.

  För mer information besök http://www.brukarforeningarna.se/stockholm eller följ oss på Twitter @sbrukarforening eller Facebook www.facebook.com/stockholmbrukarforening.

  Om AbbVie

  AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att hitta lösningar på svåra sjukdomar. I nära samarbete med flera aktörer i samhället driver vi hållbara vårdlösningar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. Vi vill även bidra till det samhälle vi lever i och samarbetar därför i flera initiativ kring socialt ansvar.Vi är representerade i 170 länder och har cirka 29 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 140 medarbetare och huvudkontor i Solna. 2017 utsågs vi, för tredje året i rad, till en av Sveriges bästa arbetsplatser. För mer information besök www.abbvie.se eller följ oss på Twitter @abbvie_se.

  Den 10 november samlas både brukare och profession för att lära sig mer om hur man kan förbättra hälsan för människor med en beroendebakgrund. Seminariet Hälsa för Brukare arrangeras av Brukarföreningen Stockholm och Skånes Brukarförening i samarbete med AbbVie och vänder sig till alla som kommer i kontakt med människor som använder narkotika samt brukarna själva.

  Läs vidare »
  Lieqivgbcq4q4sdyh3hs
  U1fm0vxydokf2edybklb

  Risankizumab når samtliga primära och rankade sekundära effektmått, samt uppnår en signifikant högre effekt jämfört med biologisk standardbehandling i tre fas 3-studier på psoriasis

  Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2017 12:14 CET

  AbbVie offentliggör ett positivt resultat från tre pivotala kliniska fas 3-studier som utvärderar risankizumab, en interleukin-23 (IL-23)-hämmare i klinisk prövning som jämförs med ustekinumab och adalimumab för behandling av patienter med måttlig till svår kronisk plackpsoriasis. Risankizumab är inte godkänt av regulatoriska myndigheter och effekt och säkerhet är ännu inte fastställd.

  Wj5sshunniplvdnckzam
  U1fm0vxydokf2edybklb

  Unga Reumatiker uppmärksammar osynliga funktionsnedsättningar

  Nyheter   •   Okt 10, 2017 08:55 CEST

  Vi behöver prata om något som inte syns. Reumatiska sjukdomar bland barn, ungdomar och unga vuxna. Unga Reumatiker har därför startat kampanjen #synsintefinnsinte tillsammans med AbbVie för att uppmärksamma både kollektivtrafiksbolag och medresenärer på att det inte alltid syns utanpå vem som behöver sitta på bussen.

  Media no image
  Ko7eyjhxy9inna0se6xo

  Maviret – en ny behandling mot hepatit C för alla genotyper – ingår nu i högkostnadskyddet

  Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2017 08:56 CEST

  Nu ingår läkemedlet Maviret i den svenska läkemedelsförmånen enligt ett beslut av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i veckan. Läkemedlet godkändes i slutet av juli i EU och är AbbVies nya generation pangenotypiska hepatit C-behandling.

  • Maviret är en ny pangenotypisk behandling mot hepatit C där 8 veckors behandling räcker för tidigare obehandlade* patienter utan cirros (skrumplever)
  • Marknadsgodkännandet stöds av data som visar att 97,5 procent av dessa patienter blev botade** efter 8 veckors behandling med Maviret1
  • Maviret är en pangenotypisk behandling som är godkänd för användning vid alla stadier av kronisk njursjukdom.1
  • Maviret ingår i den svenska läkemedelsförmånen med vissa begränsningar (se faktaruta)

  I slutet av juli godkände EU-kommissionen Maviret (glekaprevir/pibrentasvir), en ribavirinfri behandling som kan ges en gång om dagen för behandling av vuxna med kronisk hepatit C-infektion över alla genotyper (GT1-6), så kallad pangenotypisk. Åtta veckors behandling räcker för patienter utan cirros och som inte tidigare behandlats med interferon-fri behandling* (oavsett genotyp), vilket motsvarar majoriteten av de 71 miljoner människor över världen som lever med hepatit C.2

  - Maviret utgör en innovation inom hepatit C-vård eftersom patienterna nu har tillgång till ett pangenotypiskt 8-veckorsalternativ där behandlingen även har hög effekt mot de genotyper som vanligen kopplas till behandlingsresistens, säger Michael Severino, MD, och global forskningschef på AbbVie.

  Maviret är även indicerat för patienter som varit svåra att behandla, vilket inkluderar patienter med hepatit C genotyp 3 och kompenserad cirros där rekommendationen tidigare varit att överväga tillägg av ribavirin. Vidare gäller godkännandet patienter som tidigare haft begränsade behandlingsmöjligheter, som patienter med allvarlig kronisk njursjukdom (CKD). Maviret är godkänt för behandling vid alla stadier av njursjukdom oavsett genotyp.1

  Godkännandet baseras på data från åtta registerstudier i AbbVies kliniska utvecklingsprogram, som utvärderat mer än 2300 patienter i 27 länder med hepatit C av alla genotyper (GT1-6).

  Godkännandet stöds av data som visar att 97,5 procent (n=779/799) blev botade** av åtta veckors behandling av genotyp 1-6 patienter utan levercirros som inte tidigare behandlats med interferon-fri behandling.1 Den höga andelen botade var jämn över studieprogrammet och var oberoende av patienternas olika karakteristika inklusive allvarlig njursjukdom.1 Bland patientermed kompenserad cirros blev 98 procent (n=201/205)‡ botade av 12 veckors behandling, med undantaget för interferon-behandlingserfarna patienter med hepatit C av genotyp 3 , med eller utan kompenserad cirros, där 96 procent botade (66/69) efter 16 veckors behandling.1
  I registerstudierna av Maviret avbröt färre än 0,1 procent på grund av läkemedelsrelaterade biverkningar.1 De vanligaste rapporterade biverkningen (hos fler eller lika med 10 procent) var huvudvärk och trötthet (fatigue).1

  Maviret är en kombination av två nya potenta§ direktverkande antiviraler som riktas mot och hämmar proteiner som är essentiella för hepatit C-virusets replikation. Förekomsten av mutationer hos hepatit C virus som ofta ger resistensproblem för tidigare interferon-fria behandlingar påverkar inte den kliniska effekten av Maviret.

  Maviret har godkänts med påskyndat förfarande, vilket ges till nya behandlingar som har stort värde för folkhälsan. Maviret är nu godkänt för användning i alla 28 medlemsländer i EU, samt Island, Lichtenstein och Norge. Läkemedlet är även godkänt i USA och Japan.

  *Patienter utan cirros och som inte behandlats med interferon-fri behandling tidigare [antingen behandlingsnaiva eller som inte botats med interferonbaserade behandlingar ([peg]IFN +/- RBV or SOF/RBV +/- pegIFN)].
  ** Patienter som har kvarstående effekt (SVR) 12 veckor efter avslutad behandling (SVR12) anses vara botade från hepatit C
  Data har poolats från 8-veckorsarmen i ENDURANCE-1 och 3, och SURVEYOR-2 studierna
  Data har poolats från 12-veckors GT3 behandlingsnaiva,kompenserad cirros-armen i SURVEYOR-2 och EXPEDITION-1 studierna.
  §Baserat på EC50-värden för glekaprevir och pibrentasvir mot både fullängds- och chimära-replikon som uttrycker NS3-proteaset eller NS5A från antingen laboratoriereplikon eller kliniska isolat1

  Om Maviret (glekaprevir/pibrentasvir)

  Maviret är godkänt I EU för behandling av vuxna med kronisk infektion med hepatit C-virus. Maviret är en fast doskombination av två pangenotypiska, direktverkande virushämmande medel, glekaprevir (NS3/4A-proteashämmare) och pibrentasvir (NS5A-hämmare), inriktade mot flera olika steg i HCV virala livscykel. Behandlingen utgörs av tre tabletter som tas en gång dagligen med mat.

  Maviret ingår i den svenska läkemedelsförmånen:

  • för patienter vid genotyp 1 och 4 som har utvecklat fibrosstadium F2-F3.
  • för patienter vid genotyp 1 och 4 som har utvecklat fibrosstadium F4 i de fall behandling med Zepatier inte är lämpligt.
  • för patienter vid genotyp 2, 3, 5 och 6 som har utvecklat fibrosstadium F2-F4.
  • för patienter som, oavsett fibrosstadium, genomgått organtransplantation eller uppvisar svåra extrahepatiska manifestationer av hepatit C-infektion eller planerar att genomgå IVF-behandling.
  • för behandling under åtta veckor för patienter i fibrosstadium F2-F3 och tolv veckor för patienter i fibrosstadium F4 med undantag för de patienter som utifrån en klinisk bedömning behöver längre behandlingstid.
  • vid förskrivning av läkare vid infektionsklinik eller gastroenterologisk klinik/enhet med erfarenhet av att behandla patienter med kronisk hepatit C-infektion.

  Referenser:

  1. MAVIRET® tablets (glecaprevir/pibrentasvir) Summary of product characteristics. Maidenhead, UK. AbbVie, Ltd.

  2.Global hepatitis report, WHO 2017 (http://www.who.int/hepatitis/publications/global-hepatitis-report2017/en/) 

  Om AbbVie

  AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att hitta lösningar på svåra sjukdomar. I nära samarbete med flera aktörer i samhället driver vi hållbara vårdlösningar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. Vi vill även bidra till det samhälle vi lever i och samarbetar därför i flera initiativ kring socialt ansvar.Vi är representerade i 170 länder och har cirka 29 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 140 medarbetare och huvudkontor i Solna. 2017 utsågs vi, för tredje året i rad, till en av Sveriges bästa arbetsplatser. För mer information besök www.abbvie.se eller följ oss på Twitter @abbvie_se.

  Nu ingår läkemedlet Maviret i den svenska läkemedelsförmånen enligt ett beslut av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i veckan. Läkemedlet godkändes i slutet av juli i EU och är AbbVies nya generation pangenotypiska hepatit C-behandling.

  Läs vidare »
  Media no image
  Ko7eyjhxy9inna0se6xo

  Unikt seminarium i Stockholm med fokus på brukares hälsa

  Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2017 08:45 CEST

  Den 11 september samlas både brukare och profession för att lära sig mer om hur man kan förbättra hälsan för människor med en beroendebakgrund.

  Seminariet Hälsa för Brukare arrangeras av Brukarföreningen Stockholm i samarbete med AbbVie och vänder sig till alla som kommer i kontakt med människor som använder narkotika (myndigheter, profession och frivillighetssektorn) samt brukarna själva.

  Talare är beroendeläkarna Johan Kakko, Martin Kåberg och Markus Takanen, tandläkare John Barksenius samt Milana Bosnic-Kapfält från Patientnämnden.

  Ämnen som tas upp är:

  • tänder och munhälsa
  • hepatit C och andra infektionssjukdomar
  • psykiatrisk ohälsa & samsjuklighet
  • hjärtsjukdomar
  • hur beroende fungerar
  • vikten av sömn
  • trösklar och stigmatisering
  • brukares rättigheter och egenremisser

  Dagen avslutas med en paneldiskussion med alla talare.

  Kontakt: 
  Niklas Eklund
  Ordförande i Brukarföreningen Stockholm
  Tel: 073-688 99 22
  E-post: niklas.eklund@brukarforeningarna.se

  Om Brukarföreningen Stockholm
  Vi representerar människor i Stockholm som använder narkotika och/eller vill ha substitutionsbehandling. En grupp som är stigmatiserad och där många lever i samhällets utkanter. Många är hemlösa och saknar helt en fast punkt i tillvaron. Misstron mot myndigheter är utbredd i denna grupp och vi utgör en brygga i kontakt med t.ex. socialtjänst och sjukvård. Vi vill stärka medlemskollektivets ställning, arbetar med empowerment och motverkar stigma, tvång och repression. Vi är för frivillighet i vård och behandling samt stödjer enskilda medlemmar i enlighet med deras önskemål.

  För mer information besök www.brukarforeningarna.se/stockholm eller följ oss på Twitter @sbrukarforening eller Facebook www.facebook.com/stockholmbrukarforening

  Om AbbVie

  AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att hitta lösningar på svåra sjukdomar. I nära samarbete med flera aktörer i samhället driver vi hållbara vårdlösningar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. Vi vill även bidra till det samhälle vi lever i och samarbetar därför i flera initiativ kring socialt ansvar.Vi är representerade i 170 länder och har cirka 29 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 140 medarbetare och huvudkontor i Solna. 2017 utsågs vi, för tredje året i rad, till en av Sveriges bästa arbetsplatser. För mer information besök www.abbvie.se eller följ oss på Twitter @abbvie_se.

  Den 11 september samlas både brukare och profession för att lära sig mer om hur man kan förbättra hälsan för människor med en beroendebakgrund. Seminariet Hälsa för Brukare arrangeras av Brukarföreningen Stockholm i samarbete med AbbVie och vänder sig till alla som kommer i kontakt med människor som använder narkotika (myndigheter, profession och frivillighetssektorn) samt brukarna själva.

  Läs vidare »

  Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • Onkologi, virologi
  • ewa.lundborg@abbvie.com
  • +46 8 684 44 600
  • +46 70 168 08 82

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • Immunologi
  • elisawabsyhdetgn.rtpkroslurpcbljnd@azjbbvie.com
  • +46 8 684 44 600
  • +46 73 979 69 71

  • Presskontakt
  • Kommunikationsdirektör
  • gptheresiauh.brekwurdewtnwfpalzkghl@xdabgkbvierwdaaa.com
  • +46 8 684 44 600
  • +46 8 684 44 600

  Om AbbVie

  AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att hitta lösningar på svåra sjukdomar.

  Om AbbVie

  AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att hitta lösningar på svåra sjukdomar. I nära samarbete med flera aktörer i samhället driver vi hållbara vårdlösningar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. Vi vill även bidra till det samhälle vi lever i och samarbetar därför i flera initiativ kring socialt ansvar.Vi är representerade i 170 länder och har cirka 29 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 140 medarbetare och huvudkontor i Solna. 2017 utsågs vi, för tredje året i rad, till en av Sveriges bästa arbetsplatser. För mer information besök www.abbvie.se eller följ oss på Twitter @abbvie_se.

  Adress

  • AbbVie
  • Hemvärnsgatan 9
  • 171 29 Solna
  • Sweden