Nya data från fas III-studien MURANO med Venclyxto i kombination med rituximab för patienter med R/R KLL som avslutat den tidsbestämda behandlingen

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2018 09:15 CET

AbbVie, presenterar uppdaterade resultat från fas III-studien MURANO för venetoklax i kombination med rituximab (VenR) för patienter som har fått återfall (relaps) eller har behandlingsrefraktär kronisk lymfatisk leukemi (R/R KLL). Resultaten presenterades under det årliga internationella hematologimötet ASH (American Society of Hematology, Annual Meeting & Exposition).

Ny studie visar hög utläkning efter 8 veckors behandling med Maviret vid kompenserad cirros hos patienter utan tidigare hepatit C-behandling

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2018 07:40 CET

AbbVie får EU-godkännande för Venclyxto (venetoklax) och rituximab – en kemoterapifri, tidsbestämd kombination vid återfall i KLL

Pressmeddelanden   •   Nov 05, 2018 07:38 CET

AbbVie, ett forskande biopharmaföretag, meddelar i dag att EU-kommissionen har godkänt ansökan om godkännande för Venclyxto (venetoklax) i kombination med rituximab för behandling av patienter som har fått återfall (relaps) eller har behandlingsrefraktär kronisk lymfatisk leukemi (R/R KLL) och som fått åtminstone en tidigare behandling.

AbbVies upadacitinib som monoterapi visar signifikanta förbättringar vad gäller fysisk funktion, smärta och livskvalitet enligt patientrapporterade utfallsmått i fas 3-studie hos patienter med reumatoid artrit

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2018 09:42 CET

AbbVies upadacitinib som monoterapi visar signifikanta förbättringar vad gäller fysisk funktion, smärta och livskvalitet enligt patientrapporterade utfallsmått i fas 3-studie hos patienter med reumatoid artrit . Resultat från SELECT-MONOTHERAPY presenterades vid årsmötet 2018 som hölls av American College of Rheumatology (ACR)/ Association for Rheumatology Health Professionals (ARHP) i Chicago.

12 miljoner medarbetare tycker till – och rankar AbbVie till världens 16:e bästa arbetsplats

Nyheter   •   Okt 15, 2018 15:18 CEST

​Som enda företaget i Sverige rankas nu AbbVie som nummer 16 på Great Place to Works lista över världens bästa arbetsplatser. I Sverige rankades vi i år som nummer 3.

AbbVie får positivt utlåtande för Venclyxto (venetoklax) och rituximab – en kemoterapifri, tidsbestämd kombination vid återfall i KLL

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2018 07:40 CEST

AbbVie, meddelar i dag att CHMP, har gett ett positivt utlåtande för godkännande av Venclyxto i kombination med rituximab för behandling av patienter som har fått återfall eller har behandlingsrefraktär kronisk lymfatisk leukemi och som fått åtminstone en behandling tidigare. Det positiva utlåtandet är en vetenskaplig rekommendation för godkännande av Europakommissionen, som fattar beslutet.

AbbVie presenterar patientrapporterade data från tre fas 3-studier av risankizumab som visar signifikanta förbättringar av hälsorelaterad livskvalitet vid psoriasis

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2018 08:00 CEST

AbbVie presenterar nya patientrapporterade utfallsdata från tre pivotala fas 3-studier som utvärderade risankizumab, ett prövningsläkemedel i form av interleukin-23 (IL-23)-hämmare, för vuxna patienter med måttlig till svår plackpsoriasis.

Europeiska läkemedelsmyndigheten godkänner en ändring av produktresumén för AbbVies HUMIRA® angående graviditet och amning

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2018 08:00 CEST

AbbVie offentliggör att Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har godkänt en uppdatering av produktresumén för HUMIRA® (adalimumab) som innefattar klinisk data och insamlad data efter marknadsgodkännandet angående graviditet och amning. Uppdateringen innebär att HUMIRA nu kan användas under amning och att det kan användas under graviditet om det finns ett uttalat behov .1

Patientdelaktighet och industrisamverkan för ökad vårdkvalitet

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2018 07:30 CEST

Har värdebaserad vård någon framtid och hur kan sjukhus tillsammans med patienter, andra hälso- och sjukvårdsverksamheter och företag öka patientdelaktigheten och förbättra vården? Delaktighet och samverkan för framtidens vård är tema för tre seminarier i Almedalen tisdagen den 3 juli. Arrangör är Akademiska sjukhuset i samarbete med Dagens Medicin och företagen AbbVie, Bristol-Myers Squibb och Cambio.

–Svensk sjukvård håller hög medicinsk kvalitet till rimliga kostnader. Däremot behöver vi bli bättre på att skapa trygghet för patienten genom hela vårdkedjan. Vi saknar ofta helhetsperspektiv och har utmaningar med tillgänglighet och patientdelaktighet, frågor som är centrala i vårt arbete med värdebaserad vård och i många av våra samarbetsprojekt med näringslivet, säger Morten Kildal, överläkare och ansvarig för värdebaserad vård på Akademiska sjukhuset.

– Samverkan är avgörande för att lösa framtidens hälsoutmaningar. I dagens komplexa omvärld behöver vi med gemensamma krafter och mål utveckla hållbara vårdlösningar med den delaktiga patienten i centrum. Det är omöjligt för en enskild part att lösa dessa komplexa utmaningar enskilt – det behöver vården, näringslivet och patienterna göra tillsammans, framhåller han.

Almedalsseminarierna inleds med en presentation av sjukhusets vägval inom värdebaserad vård, följt av diskussioner om framtiden för arbetssättet i utveckling av sjukvården och betydelsen av transparens och tillit i styrning och ledning. I sjukhusets modell har det centrala varit att införa ett teambaserat arbetssätt och ökad patientdelaktighet, med det övergripande målet att utveckla vårdkvaliteten mot merpersoncentrerad vård med god kontinuitet.

Under lunchpausen utfrågas bland andra socialminister Annika Strandhäll,  Eric Wahlberg, ny sjukhusdirektör påAkademiska sjukhuset och Anna Nergårdh, läkare och regeringens utredare av omstrukturering av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, om vad som behöver göras för att komma till rätta med utmaningar inom sjukvården såsom personalbrist, tillgängligheten samt om vården är felorganiserad - frågor som svenska folket ofta anger som de största problemen.

Seminarierna avrundas på temat Den delaktiga patienten – var står vi, vart går vi? Här lyfts frågan om delaktighet och medskapande mellan patienter, närstående och vårdens medarbetare. Likaså om nya digitala lösningar som skapar förutsättningar för en välinformerad patient, ett område där Akademiska i samarbete med bland andra AbbVie, Bristol-Myers Squibb och Cambio utvecklar lösningar för att ta reda på patienternas behov, förbättra informationen och underlätta patientdelaktigheten.

Bland annat beskrivs ”While you’re waiting”, en tjänst som utvecklats för cancerpatienter i syfte att öka tryggheten och delaktigheten samt förbättra informationen under hela vårdkontakten med Akademiska sjukhuset. Idén föddes i samband med ett Innovation Race tillsammans med AbbVie, Bristol Myers-Squibb och Microsoft i  december 2016. I utvecklingsarbetet har även designers från Cambio medverkat. Målet är att ge patienter möjlighet att till exempel ha koll på sina remisser, få information om undersökningar och få stöd av kontaktsjuksköterska.

 – Patienter kan komma med tankar och erfarenheter som skiljer sig från vårdpersonalens. Jag tror att ett samarbete med alla parter ger bättre resultat om vi ska lösa vårdens utmaningar. Det är positivt att vi öppnar upp för delaktiga patienter i vårdens olika frågor, säger Emma Skoglund, en av patienterna som varit involverade i projektet från idéskapande till genomförande.

Läs mer om seminarierna här.

För mer information:

Morten Kildal, överläkare och ansvarig för värdebaserad vård på Akademiska sjukhuset, tfn: 070-611 54 61, e-post: morten.kildal@akademiska.se

Theresia Bredenwall, kommunikationsdirektör, AbbVie Sverige, tfn 08-684 446 00, e-post: thersia.bredenwall@abbvie.com


Annica Holmberg, kommunikationschef, Bristol-Myers Squibb Sverige (BMS), tfn 072-553 98 07, e-post: annica.holmberg@bms.com

Johanna Hultcrantz, produktchef, Cambio, tfn 013-20 03 00, e-post: johanna.hultcrantz@cambio.se

Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att hitta lösningar på svåra sjukdomar. I nära samarbete med flera aktörer i samhället driver vi hållbara vårdlösningar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. Vi vill även bidra till det samhälle vi lever i och samarbetar därför i flera initiativ kring socialt ansvar.Vi är representerade i 170 länder och har cirka 29 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 140 medarbetare och huvudkontor i Solna. 2018 utsågs vi, för fjärde året i rad, till en av Sveriges bästa arbetsplatser. För mer information besök www.abbvie.se eller följ oss på Facebook och Twitter @abbvie_se.

Delaktighet och samverkan för framtidens vård är tema för tre seminarier i Almedalen tisdagen den 3 juli. Arrangör är Akademiska sjukhuset i samarbete med Dagens Medicin och företagen AbbVie, Bristol-Myers Squibb och Cambio.

Läs vidare »

Nya data från fas III-studien MURANO gällande icke-mätbar kvarstående sjukdom vid R/R kronisk lymfatisk leukemi efter behandling med Venclyxto i kombination med rituximab

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 08:37 CEST

AbbVie, ett forskande biopharmaföretag, meddelar i dag resultat från en ny analys av andel patienter som uppnått icke-mätbar sjukdom i fas III-studien MURANO. I studien utvärderas venetoklax, en hämmare av B-cell lymfom-2 (BCL-2) i tablettform, i kombination med rituximab (VenR) för patienter som har fått återfall (relaps) eller har behandlingsrefraktär kronisk lymfatisk leukemi (R/R KLL).

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Onkologi, virologi
 • eweea.nrluqvndunboqrrgsr@ayebbbdviwle.fqcouqmoq
 • +46 8 684 44 600
 • +46 70 168 08 82

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Immunologi
 • elmmisyhabpnetus.rvvosqfluwendva@attbbpzviixe.hncoatmmb
 • +46 8 684 44 600
 • +46 73 979 69 71

 • Presskontakt
 • Kommunikationsdirektör
 • thewerlwesjsiayp.bckrelcdeysnwghaludl@fxabitbvrmievb.cxqomcb
 • +46 8 684 44 600
 • +46 8 684 44 600

Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att hitta lösningar på svåra sjukdomar.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att utveckla innovativa behandlingar och hållbara vårdlösningar mot svåra sjukdomar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Vi vill flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling, med människan som berörs i centrum. De bästa lösningarna skapar vi tillsammans, och därför samarbetar vi med andra för att lösa framtidens hälsoutmaningar. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. AbbVie finns i 170 länder och har cirka 29 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 140 medarbetare och huvudkontor i Solna. 2018 utsågs vi, för fjärde året i rad, till en av Sveriges bästa arbetsplatser. Besök oss gärna på www.abbvie.se och följ oss på Facebook @AbbVieSverige och Twitter @abbvie_se.

Adress

 • AbbVie
 • Hemvärnsgatan 9
 • 171 29 Solna
 • Sweden