Pressmeddelande -

PledPharma avslutar cancerstudie

PledPharma avslutar cancerstudie

 

Accelerators dotterbolag PledPharma AB har nu avslutat den kliniska fas II-studien av PledOx (PP-095) i patienter med tjocktarmscancer. Studien syftar till att ge ”proof of concept” genom att pröva om PledOx lindrar allvarliga biverkningar förknippade med cellgiftsbehandling.

 

Studiegruppen, under ledning av professor Ursula Falkmer vid Ryhovs sjukhus, kommer nu att analysera resultaten samt sammanställa en studierapport. Rapporten förväntas föreligga i juni 2010.

 

För ytterligare information kontakta:

Andreas Bunge, VD Accelerator Nordic AB, telefon 070 – 824 25 25

 

PledPharma AB utvecklar läkemedel baserade på godkända PLED-derivat. Primära applikationer finns inom cancerterapi men även inom kardiologi. De läkemedel bolaget ämnar ta fram på basis av den godkända substansen, förväntas ha egenskaper som bidrar till att skydda friska celler i samband med cancer behandling. Detta bidrar potentiellt både till att göra behandlingen mer skonsam för patienten och till att effektivisera behandlingen.

För mer information, se www.pledpharma.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • accelerator
  • cancerforskning
  • pledpharma
  • fas ii-studie

Regioner

  • Stockholm

Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom life science, vars främsta mål är att bygga värde i dotterbolagens befintliga produkter.  De sex bolagen i gruppen fokuserar på stora medicinska behov och fyra av dem har produkter som nått kommersialiseringsfas. De två medicintekniska bolagen, Synthetic MR och OptoQ, har båda produkter som är färdiga för marknaden. Läkemedelsföretaget PledPharma bedriver två fas II-studier och även AddBIO har inlett kliniska studier. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson, Peter Lindell, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Småbolagsfond. Aktien är noterad på Aktietorget.

För mer information, se www.acceleratorab.se

Kontakter

Thomas Gür

Presskontakt VD +46 8 663 57 06

Relaterat innehåll