Pressmeddelande -

H&M får betalningspåminnelse

Idag överlämnar ActionAid en betalningspåminnelse från folket i Bangladesh till H&M:s vd Karl-Johan Persson. Betalningspåminnelsen överlämnas på H&M:s huvudkontor i samband med att H&M presenterar sin halvårsrapport.

Med betalningspåminnelsen vill ActionAid uppmärksamma att H&M endast betalade 585 kronor i skatt i Bangladesh år 2008, trots att landet är ett av deras största inköpsländer.

H&M är inte ensamma om att skatteplanera på detta sätt. Varje år förlorar fattiga länder en summa många gånger större än det samlade biståndet på grund av företagens skatteflykt och skatteplanering.

– Vi tycker att H&M måste ta ansvar för att en proportionerlig del av vinsten beskattas i de länder där produkterna köps in. Men det yttersta ansvaret vilar självfallet på biståndsminister Gunilla Carlsson som måste uppmärksamma företagens skatteflykt som ett hinder i fattigdomsbekämpningen, säger Ylva Jonsson Strömberg, generalsekreterare för ActionAid i Sverige.

Biståndsminister Gunilla Carlsson har en ambition att svenska näringslivets roll i utvecklingssamarbetet.

– Om näringslivet ska bidra i utvecklingssamarbetet måste det till rättvisa spelregler. Men ingen i regeringen verkar tycka att frågan ligger på deras bord, säger Ylva Jonsson Strömberg och fortsätter:

– Med tanke på Sveriges goda erfarenheter och kompetens när det gäller att bygga upp fungerande skattesystem har regeringen allt att vinna på att ta en ledande roll i dessa frågor inom ramen för Sveriges utvecklingsarbete. Det har Bangladesh befolkning också.

ActionAid vill att företag ska bli tvungna att redovisa vilka vinster och kostnader de har i varje land, så kallad land-för-land-redovisning. Det ökar transparensen kring hur företag flyttar vinster mellan dotterbolag i koncernen och över landsgränser.

ActionAid vill också att det inrättas ett automatiskt informationsutbyte mellan skattemyndigheter på global nivå, så att utvecklingsländer ges tillgång till den information de behöver för att ha en möjlighet att kräva skatteintäkter för vinster gjorda i det egna landet.

Betalningspåminnelsen till H&M bifogas. Läs mer om kampanjen mot skatteflykt från fattiga länder på www.actionaid.se 

Både  betalningspåminnelsen och rapporten MAde in Bangladesh – hur H&M smiter med skatten, som ActionAid lanserade den 22 juni, är en del av ActionAids globala kampanj mot skatteflykt från fattiga länder.  I samma kampanj ingår även CAPS LOCK WEEK på Facebook.

För mer information:
Ylva Jonsson Strömberg, generalsekreterare,ActionAid, telefon: 073-906 58 40.
Annika Jacobson, kampanjchef, ActionAid, telefon: 0733-80 80 76. 

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • h&m
  • betalningspåminnelse
  • mänskliga rättigheter
  • jämställdhet
  • kvinnors rättigheter
  • internationellt hjälparbete
  • hjälporganisation
  • skattesmitning
  • skatteflykt

ActionAid är en internationell organisation som i över 35 år har bekämpat fattigdom och orättvisa. I alla projekt och kampanjer har vi alltid störst fokus på att stödja fattiga och utsatta kvinnor och flickor.
ActionAid öppnde kontor i Sverige år 2006.

Kontakter

Sara Hjelm

Presskontakt Kommunikations- och pressansvarig 072-080 10 36

Relaterat innehåll