Pressmeddelande -

Kvinnor och staden – ny rapport om kvinnors utsatthet i städer från ActionAid

Våld, trakasserier och bristande säkerhet leder till att kvinnor inte har samma tillträde till staden som män. Kvinnor utestängs från det offentliga livet och politiken. Utveckling och fattigdomsbeskämpning hindras och utvecklingen av millenniemålen är dömda att misslyckas. Det visar rapporten ”Kvinnor och staden” som ActionAid lanserar den 8 mars, på internationella kvinnodagen.

Kvinnor och staden är en rapportundersökning som ActionAids internationella arbetsgrupp inom Womens Right’s  gjort i fem olika länder och som utreder hur våld och osäkerhet begränsar kvinnors rörlighet och deras delaktighet i samhället. Våld och osäkerhet begränsar kvinnors rörlighet och deras delaktighet i samhället, inte minst i städer och urbana miljöer.

Det finns för få principer, lagar och program för att skydda kvinnor i stadsmiljöer. Rapporten visar en tydlig bild av ett globalt problem där kvinnors vardag präglas av våld eller rädsla för våld. Kvinnor världen över är rädda för att gå hem i mörker och att bli utsatta för sexuella övergrepp och kränkningar i skolan eller kollektivtrafiken. I utvecklingsländer är omfattningen av detta större och konsekvenserna än värre.

– Grundläggande saker som vi tar för givna är förenade med fara för många kvinnor i världen. Till exempel vittnar textilarbetare i Kambodja om att de inte vågar gå på toaletten på kvällen, eftersom risken att bli våldtagen är så stor när man går de 30-100 meterna till toaletten efter mörkrets inbrott, säger Annika Jacobson, kampanjchef för ActionAid i Sverige, och fortsätter:

– När kvinnor inte kan utnyttja sina friheter minskar det deras rättigheter. Dessutom förvärrar och upprätthåller det fattigdom i städerna.

Våld mot kvinnor och kvinnors säkerhetsrisker i städer normaliseras genom sociala normer och attityder. Dessa tillåter och till och med rättfärdigar respektlös, diskriminerande och våldsam behandling av kvinnor. Normaliseringen förstärks när förövarna inte straffas.

Internationella kvinnodagen påminner om vikten av att sätta kvinnors rättigheter högt upp på den globala dagordningen. Arbetet med att stärka kvinnor rättigheter är lika angeläget som någonsin. För att nå målet om en jämställd värld, fri från fattigdom,  måste vi arbeta på alla fronter, tillsammans över hela världen. Mycket återstår att göra

För mer information:
Catrin Rising, pressansvarig ActionAid, mobil: 0733-80 80 74

Relaterade länkar

Ämnen

  • Klimatfrågor

Taggar

  • internationella kvinnodagen 8 mars
  • kvinnors rättigheter
  • internationellt hjälparbete
  • jämställdhet
  • förebyggande arbete
  • solidaritet
  • mänskliga rättigheter
  • kampanjer

ActionAid arbetar för en värld där kvinnor har rätt att resa sig mot våld, rätt att hävda sina rättigheter till mat, mark och andra resurser samt att verka för att regeringar tar ett större ansvar. I alla projekt och kampanjer har vi alltid störst fokus på att stödja fattiga och utsatta kvinnor och flickor.

 

Presskontakt

Sara Hjelm

Presskontakt Kommunikations- och pressansvarig 072-080 10 36

Relaterat material

Relaterade nyheter