Blogginlägg -

Hur fungerar digital projekthantering? Del 3: Utförande, rapportering och avslutad arbetsorder

På AddMobile vet vi att digital projekthantering underlättar för företag inom byggbranschen. Därför fortsätter vi nu vår bloggserie om hur smidigt det är att arbeta digitalt och hur ett arbetsflöde i AddMobiles projekthanteringssystem kan se ut – från en förfrågan från en kund, till avslutat arbete och projektuppföljning.

I del 1 och del 2 av bloggserien gick vi igenom stegen från att en förfrågan kommer in till hur en arbetsorder skapas, planeras och kommuniceras. I den här tredje delen berättar vår projektledare Sofia Schönbeck om nästa steg i processen – vad som rapporteras på arbetsordern under pågående arbete och vad som sker när arbetet avslutas.

Steg 6: Rapportering av arbetsorder
Den inplanerade fältpersonalen får upp arbetsordern i sin app och använder densamma för att rapportera löpande under arbetets gång. Allt från arbetad tid och använt material till bifogade bilder och ifyllda blanketter, såsom egenkontroller och riskanalyser, rapporteras enkelt. På så sätt blir arbetsledare på kontoret löpande uppdaterade kring hur arbetet fortlöper – helt automatiskt! Genom att samla alla utgifter direkt på arbetsordern missar ni inte några debiterbara kostnader. Dessa kan bland annat vara:

Materialanvändning
Använt material och övriga debiteringsartiklar som använts i utförandet av er arbetsorder kan antingen sökas fram i ett artikelregister eller skrivas in som fritext direkt på arbetsordern. På så sätt missas inga materialkostnader när ordern sedan faktureras.

Tidrapportering
När fältpersonalen registrerar sin nerlagda tid kopplar de tidrapporteringen till den arbetsorder som utfört arbete avser. Medarbetarna kan välja mellan olika tidkoder som bestäms av er på företaget, till exempel arbetstid, övertid eller resa. Rapporterad tid kan därefter debiteras mot er kund om så önskas. Förutom arbetstid direkt kopplad till arbetsorder rapporteras även övrig tid in, exempelvis interntid och frånvaro – därmed genererar systemet ett komplett löneunderlag.

Körjournal
Använder ni AddMobiles körjournal går det självklart att koppla körningarna till arbetsordern, både för kostnadsbelastning och fakturering. AddMobile är den enda leverantören som erbjuder både projekthantering och körjournal där körningar kan kopplas till specifika arbetsorder.

Verktygshantering
Kopplar ni dessutom projekthanteringssystemet till AddMobiles verktygshantering får ni inte bara bättre koll på er utrustning och var den befinner sig – det gör det även smidigare för er att kunna debitera kunder för den tid som maskiner och utrustning används för att utföra arbetet.

Steg 7: Avslutad arbetsorder
När arbetet är utfört och allt är registrerat på er arbetsorder kan fältpersonalen med ett enkelt knapptryck markera den som slutförd. Därefter skickas arbetsordern till kontoret för vidare hantering i form av attestering och fakturering.

I nästa blogginlägg berättar vi mer djupgående om hur du går tillväga när du attesterar, prisjusterar och kopplar leverantörsfakturor till en slutförd arbetsorder för att sedan skicka den till ert affärssystem för fakturering. Är du intresserad av att arbeta digitalt i AddMobiles projekthanteringssystem? Kontakta oss så berättar vi gärna mer om fördelarna.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Byggnadsindustrin, branschfrågor

Kategorier

  • projekthantering
  • arbetsorder
  • tidrapportering
  • körjournal

Regioner

  • Malmö

Kontakter

Lars Kandefelt

Presskontakt VD 040-66 33 101

Julia Rosenqvist

Presskontakt Marketing and Communication Coordinator Marknadsföring 040-66 33 122

Relaterat innehåll