Nyhet -

Högre kvalitet, snabbare processer och en enklare vardag för JSB Construction AB

För medarbetarna på JSB Construction AB:s byggservice- och ekonomiavdelning bestod vardagen tidigare av utmanande och tidskrävande processer med delvis manuella arbetsmoment i flera system. Det värdeskapande arbetet fick stundtals stå tillbaka för att det administrativa skulle bli rätt. Ett lyckat pilotprojekt visade att det gick att jobba smartare och idag hanterar JSB både arbetsorder och fakturering digitalt genom AddMobiles projekthanteringssystem.

Omkring 100 av JSB:s medarbetare, i olika delar av landet, använder AddMobiles projekthanteringssystem för att få aktuell information gällande de tusentals arbetsorder som JSB hanterar varje år. Med rätt information genom hela processen faller varken uppgifter, timmar eller kostnader mellan stolarna. Och med flera lösningar samlade i en och samma tjänst har JSB dessutom kunnat minska andra licenskostnader. De minskade kostnaderna var inte den enda parametern, berättar Jonas Zetterqvist, Chief Digital Officer på JSB:

– Det här är ett viktigt steg på vår digitaliseringsresa. Genom att automatisera och förenkla kan vi lägga ännu mer fokus på de områden där vi verkligen skapar nytta och värde för våra kunder. Förutom att projekthanteringssystemet har de värdefulla funktioner vi eftersökt, vill jag verkligen lyfta AddMobiles engagemang och intresse av att vara en aktiv och delaktig partner i JSB:s digitala transformation – något vi värdesätter högt.

JSB Construction AB är idag ett av Sveriges största privata byggföretag med cirka 350 anställda. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: JSB Bostad, JSB Fastighetsutveckling, JSB Bygg Syd och JSB Bygg Mellan. JSB har som affärsidé att bidra till ett bra samhälle genom fokus på hållbarhet, mångfald och positiva upplevelser.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag

Kategorier

  • kundcase
  • projekthantering
  • arbetsorder

Regioner

  • Karlshamn

Kontakter

Lars Kandefelt

Presskontakt VD 040-66 33 101

Julia Rosenqvist

Presskontakt Marketing and Communication Coordinator Marknadsföring 040-66 33 122

Relaterat innehåll