Pressmeddelande -

Erfarenhetsbaserad Designoptimering för A/D-omvandlare

Befria dina konstruktionsprojekt från gissningar och tyckande genom att systematiskt använda resultat framtagna av andra innan du konstruerar din första prototyp. Förkasta orealistiska prestandaspecifikationer utan att lägga ner tid och resurser på en provkonstruktion. Utforska fler valmöjligheter. Det är några av fördelarna med Erfarenhetsbaserad Designoptimering som erbjuds av ADMS Design AB. ”Jag tror att alla A/D-projekt kommer att använda den här metoden inom 3—5 år” säger Dr. Bengt Jonsson, grundare av ADMS Design AB. ”Det finns inte utrymme för gissningar längre”.

ADMS Design lanserar tjänsten ”Erfarenhetsbaserad Designoptimering” (EDO) för A/D-omvandlare (ADC). Genom att systematiskt analysera en mycket stor mängd designdata och uppmätta prestanda från nästan samtliga vetenskapliga ADC som någonsin rapporterats, och majoriteten av alla kommersiella ADC, kan man ta intelligenta och empiriskt välgrundade tekniska beslut tidigt i ett konstruktionsprojekt.

Omöjliga eller orealistiska specifikationer kan förkastas redan innan ett projekt startas. En inledande utforskning av möjliga designval baseras på den stora mängden mätdata från kretsar som är konstruerade, tillverkade, utvärderade, dokumenterade och betalda av andra. Flera olika lösningar kan därför utvärderas utan den ledtid och kostnad det innebär att göra en prototyp för varje lösning. När det sen är dags för den första egna prototypen kan resurserna istället fokuseras på en konstruktion som verkligen har chansen att nå målet.

Jag tror att alla A/D-projekt kommer att använda den här metoden inom 3—5 år” säger Dr. Bengt Jonsson, grundare av ADMS Design AB. ”Redan innan lanseringen har vi haft företag som visat intresse för detta. Konkurrensen är stenhård, och man har inte råd att bara gissa eller styras av ogrundat personligt tyckande. På samma gång ökar mängden information som rapporteras mycket snabbt alltmedan de mest erfarna konstruktörerna och arkitekterna behövs i projekten. Det kommer inte längre att finnas tid att läsa och analysera allt som publiceras, och det är därför vi valt att göra det åt dem. Vi tror det blir en välkommen avlastning.

Erfarenhetsbaserad designoptimering är en flexibel metod som naturligt anpassar sig till varje unikt kundprojekt. Eventuella kundpreferenser angående t.ex. arkitektur, eller på förhand låsta designparametrar som CMOS-nod eller matningsspänning blir i så fall bivillkor. EDO bygger på tre huvudkomponenter:

 • Tillgång till en stor mängd experimentella data
 • Dataanalys mha specialutvecklad programvara
 • En djup förståelse av ADC-konstruktion

EDO är ingen ersättning för tänkande konstruktörer och ADC-arkiteketer – metoden ger bara en större och mer ofärgad bild av tillgängliga designval och deras möjliga konsekvenser.

Läs mer i ”EDO Introduction” (http://www.admsdesign.com/en/edo/EDO_intro.pdf)

Ämnen

 • Datorstödd konstruktion, design

Kategorier

 • beslutsunderlag
 • prototyp
 • konstruktionsoptimering
 • ic design
 • förstudier
 • forskning
 • edo
 • analog-digital-omvandlare
 • adc
 • a/d-omvandlare

ADMS Design erbjuder experttjänster och konsultlösningar inom IC design och applikation, med fokus på mixed-signal kretsar, analog-digital och digital-analog omvandlare. ADMS Design bedriver även en omfattande egen forskning i syfte att kontinuerligt kunna erbjuda expertrådgivning med ett tydligt mervärde.

Presskontakt

Bengt Jonsson

Presskontakt CEO, CTO +46 70 622 00 05

Relaterat innehåll