Gå direkt till innehåll
Under 2018 besökte drygt 80 000 personer Jubileumsparken. Foto: Jubileumsparken.
Under 2018 besökte drygt 80 000 personer Jubileumsparken. Foto: Jubileumsparken.

Pressmeddelande -

80 000 besökte Jubileumsparken 2018

Jubileumsparken i Frihamnen fortsätter att växa fram mot 2021 och under 2018 besökte drygt 80 000 personer parken. Det är 20 000 fler besökare än föregående år.

 - 27 ungdomar anställdes som parkvärdar för att möta besökarna, mitt i stadsutvecklingen av Frihamnen, säger Jessica Segerlund, platsutvecklingschef på det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling.

Parkvärdarna har rekryterats i samarbete med föreningen Passalen. Ungdomarna representerar olika stadsdelar i Göteborg, intressen, etnicitet och funktionsvariation. De får utbildning i bland annat hjärt- och lungräddning, simundervisning och segling.

- Vad gäller 2019 så ser vi med spänning fram emot ett nytt år med en ny vattenlek, lägerverksamheter, fortsatta samarbeten med projektet Vattenvana för bland annat nyanlända ungdomar, den populära bastun och såklart en ny badsäsong, avslutar Jessica Segerlund.

Jubileumsparken utvecklas i samverkan mellan Älvstranden Utveckling, stadsbyggnadskontoret och park- och naturförvaltningen och är en del av stadens jubileumssatsningar inför 400-års jubiléet år 2021. I anslutning till Jubileumsparken kommer under våren även byggstart att ske för de 800 temporära bostäder som planeras i Frihamnen med beräknad första inflyttning till sommaren 2019. Jubileumsparken har också blivit nominerad till Sienapriset 2018 för årets bästa landskapsarkitektur. Vinnaren koras i mars 2019.

Fram till maj är bastun och saltvattentunnan öppen för bokning under vissa tider. Övriga aktiviteter beräknas öppna i mitten av maj.

Jubileumsparken är ett resultat av göteborgarnas önskemål inför Göteborgs 400-årsjubileum år 2021 och inför byggandet av Älvstaden. I medborgardialoger blev det tydligt att många vill ha grönområden och komma närmare vattnet. Jubileumsparken kan uppfylla båda önskemålen.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Älvstaden är ett av Norra Europas största stadsutvecklingsprojekt – centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek. Genom att stärka kärnan, möta vattnet och hela staden skapar vi en inkluderande, grön och dynamisk innerstad som är öppen för världen. Älvstaden växer fram längs båda sidor om älven i Backaplan, Centralenområdet, Frihamnen, Gullbergsvass, Lindholmen, Ringön och Södra Älvstranden.

Relaterat innehåll

Hållbar stad - Öppen för världen

Älvstaden är ett stort geografiskt område längs med älven i centrala Göteborg som ska omvandlas till en mer levande och dynamisk del av staden. En blandad stad som genom sitt innehåll ska attrahera både människor och verksamheter. Älvstaden ska utformas så att den helar staden, möter vattnet och stärker den regionala kärnan.

I Älvstaden ingår delområdena Backaplan, Centralenområdet, Frihamnen, Gullbergsvass, Lindholmen, Ringön och Södra Älvstranden.

Som grund till projektet ligger vision Älvstaden,som antogs av Kommunfullmäktige 2012. Visionen har tagits fram i dialog med göteborgare, företrädare för kommunala bolag, näringsliv och akademi. Totalt har över 2 800 människor bidragit.