Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Adma Förvaltnings AB offentliggör utfallet av det kontanta budpliktsbudet till aktieägarna i Safeture AB

Adma Förvaltnings AB offentliggör utfallet av det kontanta budpliktsbudet till aktieägarna i Safeture AB

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar av aktier kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i jurisdiktioner utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). 
När acceptfristen löpte ut hade aktieägare i Safeture AB accepterat att överlåta sammanlagt 5 254 745 ak

Välkommen till Agartha AB!

Agartha är ett familjeägt investmentbolag med bas i Malmö. Vår ägarroll baseras på ett aktivt och långsiktigt engagemang, med innehav huvudsakligen inom fastighetssektorn samt små och medelstora tillväxtbolag.

Agartha AB
Ribersborgsvägen 17
217 53 Malmö
Sverige