Press release -

AIFM Group in extended cooperation with Hypoteket.

(Scroll down for Swedish version)

Hypoteket, Sweden's first mortgage lender that is completely independent of the banks, has extended its license and with that, its cooperation with AIFM Group ("AIFM"). Hypoteket’s success in the Swedish mortgage market means that by the end of 2019, they applied to become an authorized AIF-manager. In connection with this, Hypoteket has chosen AIFM as provider of risk management services.

AIFM's collaboration with Hypoteket has taken various forms since 2015. "It has been a pleasure to follow Dag and Carl Johan at Hypoteket since they first started sketching plans for a mortgage fund. When someone breaks new ground, the road to success is never straight, but it is both impressive and inspiring to see determined entrepreneurs take their product to market" says Johan Björkholm, Deputy CEO of AIFM's fund company.

When Hypoteket launched its first mortgage fund, AIFM provided portfolio management services. This continued with the second mortgage fund and subsequently, AIFM also gained the trust to provide advice in relation to Hypoteket Fondförvaltning’s AIFM application. Dag Wardaeus, CEO of Hypoteket Fondförvaltning and co-founder of Hypoteket, thinks that AIFM was a natural choice. "AIFM has been with us for many years now and has a great understanding of our business and operations," says Dag.

In connection with Hypoteket Fondförvaltning submitting its application to the Swedish Financial Supervisory Authority, AIFM was appointed as external risk management function. Thus, the cooperation between AIFM and Hypoteket continues. "The success story of Hypoteket is now entering the next phase of the journey to change and improve the Swedish mortgage market and it is great for us at AIFM to get renewed trust and to follow along on the continued journey," says Johan Björkholm at AIFM.

For more information about AIFM Group visit www.aifmgroup.com or contact Johan Björkholm at johan.bjorkholm@aifm.se or +46 76-809 66 78.

(Swedish version)

Hypoteket, som är Sverige första bolånegivare som är helt oberoende från bankerna, utökar sitt tillstånd och därmed också sitt samarbete med AIFM Group (”AIFM”). Hypotekets framgångar på den svenska bolånemarknaden innebär att de i slutet av 2019 inlämnat ansökan om att bli auktoriserad AIF-förvaltare. I samband med detta har Hypoteket valt att fortsätta sitt samarbete med AIFM som tillhandahållare av riskhanteringstjänster.

AIFMs samarbete med Hypoteket har pågått i olika former sedan 2015. ”Det har varit fantastiskt roligt att följa Dag och Carl Johan på Hypoteket sedan de först började skissa på en bolånefond. När någon bryter ny mark är vägen aldrig spikrak, men det är både imponerade och inspirerande att se målmedvetna entreprenörer ta sin produkt till marknaden” säger Johan Björkholm, vice VD för AIFMs fondbolag.

När Hypoteket lanserade sin första Bolånefond tillhandahöll AIFM förvaltningstjänster. Detta fortsatte även med den andra bolånefonden och sedermera fick AIFM även förtroendet att bistå med rådgivning inför att Hypoteket Fondförvaltning skulle ansöka om att bli auktoriserad AIF-förvaltare. Dag Wardaeus, som är VD på Hypoteket Fondförvaltning och medgrundare till bolåneutmanaren, menar att AIFM var ett naturligt val. ”AIFM har varit vid vår sida under många år nu och har god förståelse för verksamheten” menar Dag.

I samband med att Hypoteket Fondförvaltning nu inkommit med sin ansökan till Finansinspektionen utsågs även AIFM till extern riskhanteringsfunktion. Därmed fortsätter samarbetet mellan AIFM och Hypoteket. ”Framgångssagan Hypoteket går nu in i nästa fas på resan att förändra och förbättra den svenska bolånemarknaden och det ska bli fantastiskt roligt för oss på AIFM att få förnyat förtroende och att få följa med på den fortsatta resan” säger Johan Björkholm på AIFM.

För mer information om AIFM Group besök www.aifmgroup.com eller kontakta Johan Björkholm på johan.bjorkholm@aifm.se eller +46 76-809 66 78.

Related links

Subjects

 • Finance, Stocks, Private savings

Categories

 • mortgage fund
 • mortgage lending
 • hypoteket
 • ucits
 • fund management
 • fondbolagen
 • finance
 • asset management
 • aifm group
 • aifm capital
 • aifm

AIFM Group is an independent fund company offering a fully compliant, comprehensive infrastructure for AIF- and UCITS- fund management. AIFM offers an innovative solution for portfolio managers and investment professionals looking to set up Swedish domiciled funds. In addition to housing several AIF- and UCITS- funds, AIFM also delivers premier risk management, administration, valuation and accounting services to fund companies and financial institutions across Europe.

Press contacts

Jonathan Taylor

Press contact Business Development +46 (0)73 532 18 83

Jared Fein

Press contact Communications +46 (0)73 537 44 52