Gå direkt till innehåll
Parallella uppdrag för Campus Näckrosen i Göteborg genomförda

Pressmeddelande -

Parallella uppdrag för Campus Näckrosen i Göteborg genomförda

Nu finns förslag på hur Campus Näckrosen kan utformas vid Korsvägen, Götaplatsen och Renströmsparken. Fyra arkitektkontor har lämnat förslag på lösningar för de lokalbehov som Göteborgs universitet har. Visionen är att skapa en unik och kreativ mötesplats för konst, kultur och humaniora i Göteborg.

Akademiska Hus och Göteborgs universitet har låtit fyra arkitektkontor ge förslag på hur Campus Näckrosen kan utvecklas. Syftet är att få fram förslag på hur hela Konstnärliga fakulteten och universitetsbiblioteket kan samlokaliseras med nya Humanisteni området.

Ett parallellt uppdrag innebär att det inte är något arkitektkontor eller ett specifikt förslag som vinner, utan att det är fritt för uppdragsgivaren att välja bland de goda idéer och delförslag som det parallella uppdraget sammantaget genererar.

Inom uppdraget har de fyra arkitektkontoren genomfört volymstudier för att se hur det är möjligt att få plats med universitetets lokalbehov. Detta har gjorts genom att utreda förutsättningarna för en inplacering av det nya universitetsbiblioteket och den Konstnärliga fakulteten genom om- och tillbyggnader av det nuvarande Universitetsbiblioteket, Gamla Hovrätten och Artisten. Två av arkitektkontoren har även studerat p-däcket norr om Artisten gränsande till Karin Kavlis plats.

– Vi har fått förslag som visar flera olika sätt att lösa uppgiften. Det var vad vi hoppades på när uppdraget gavs och det ger oss goda idéer för att föra projektet vidare, säger Birgitta Hohlfält van Dalen, regiondirektör för Akademiska Hus region Väst.

Arkitekternas förslag har tagits fram i dialog med Akademiska Hus och Göteborgs universitet. Det har gett universitetet möjligheten att tydliggöra sina lokal- och verksamhetsbehov.

– Förslagen visar att vår konstnärliga verksamhet kan samlas i en mycket spännande miljö. Det här kan också bli första steget mot en unik och kreativ mötesplats för konst, kultur och humaniora i Göteborg, säger universitetets projektledare Johan Öberg.

Förslagen presenteras och diskuteras nu med de närboende i en workshop och med personal vid Göteborgs universitet. Resultatet från de parallella uppdragen och dialogen sammanvägs sedan av universitetet och Akademiska Hus och blir ett viktigt inspel till stadens detaljplanearbete. Göteborgs Stad beräknas påbörja sitt arbete med en detaljplan runt årsskiftet och det arbetet förväntas ta drygt två år. Under tiden gör Akademiska Hus och universitetet viss projektering och programarbete.

Om den preliminära tidplanen håller kan byggnationen starta tidigast 2019 och i så fall med en möjlig inflyttning tidigast 2021.

De byråer som haft uppdraget är Jais arkitekter, Tham & Videgård Arkitekter, Varg arkitekter och Wingårdh arkitektkontor.


För mer information:
Birgitta Hohlfält van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus region Väst
Tel:0702-59 24 53
E-post: birgitta.hohltfaltvandalen@akademiskahus.se

Malin Ferm, pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 0706-16 24 18
E-post:malin.ferm@akademiskahus.se

Johan Öberg, projektledare, Göteborgs universitet
Tel: 0708-72 59 78
E-post: johan.oberg@gu.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Akademiska Hus
Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 64,8 miljarder kronor och en årsomsättning på 5,7 miljarder kronor. För att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 19 miljarder kronor. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

Om Göteborgs universitet
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Konstnärliga fakulteten består av Högskolan för design och konsthantverk (HDK), Akademin Valand och Högskolan för scen och musik (HSM).

Kontakter

Malin Ferm

Malin Ferm

Presskontakt Presschef
Prata med våra experter

Prata med våra experter

Presskontakt
Cecilia Wide

Cecilia Wide

Presskontakt Kommunikationsdirektör

Relaterat innehåll

Om Akademiska Hus

Som ett av Sveriges största fastighetsbolag möter vi våra kunder och partners där de är. I utveckling och förvaltning av effektiva och attraktiva kunskapsmiljöer, genom tjänster och produkter som förenklar för studenter och forskare, och i skapandet av hållbara campus som en tillgång för hela samhället. Idag har vi ett fastighetsvärde på 115,4 miljarder och en årsomsättning på 6,9 miljarder, och för att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 14,4 miljarder. Genom erfarenhet och innovation skapar vi förutsättningar för framgångsrik forskning och utbildning. Tillsammans lyfter vi Sverige som kunskapsnation. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

Akademiska Hus
Box 483
401 27 Göteborg
Sweden