Gå direkt till innehåll
Seminarium i Lund: Så skapas miljöer för nobelpristagare

Pressmeddelande -

Seminarium i Lund: Så skapas miljöer för nobelpristagare

Den fysiska utformningen av våra universitet och högskolor är viktig för hur framgångsrika svenska forskare, studenter och lärosäten blir. I förlängningen påverkar miljön hur Sverige står sig som kunskapsnation.

Vid ett seminarium fredagen den 20 januari diskuterades detta med Ola Thufvesson som forskat om nobelpristagares kunskapsmiljöer, miljöminister Lena Ek samt rektorerna för Lunds universitet och Malmö högskola. På seminariet talade även analytikern Alastair Blyth från OECD om internationella trender inom utbildningsmiljöer. Dessutom presenterades en ny undersökning som visar att studenter och forskare vill ha miljöer för sociala möten.

Lärosätenas betydelse för städer och regioner ökar, vilket satt planering och utveckling av miljöer för forskning och utbildning i nytt fokus. Miljöerna ska nu även främja samverkan mellan näringsliv och akademi. Målet för planerarna är att tillväxten ska stimuleras och forskare och studenter inspireras till nya upptäckter och insikter.

Vid Akademiska Hus seminarium ”Framgångsrika miljöer eller miljöer som ger framgång” samlades idag ett 100-tal intresserade och diskuterade trenderna utifrån ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv.

På internationell nivå bedriver OECD programmet Educational Building, där arkitekten Alastair Blyth är analytiker. På seminariet pratade han om de internationella trenderna inom utbildningsmiljöer och hur man bygger för ett bättre lärande. Alastair Blyth pekade bland annat på att universitet har börjat rankas efter hur ”gröna” de är. En annan trend är allt mer öppna ytor skapas där man kan se vad som händer utan att själv delta, och allmänna ytor som stimulerar till möten och kreativitet.

Miljöminister Lena Ek deltog i seminariet och talade på temat forskning och utbildning. Hon betonade bland annat hur viktiga forskare har varit på miljöområdet för att lyfta nya frågeställningar, till exempel om kemikalier och ozonhålet.

– Diskussion började genom att tuffa forskare vågade kämpa för att deras forskningsrön skulle nå ut i opinionen, säger Lena Ek.

– Forskningsmiljöer måste byggas öppna, så att forskarna möter samhället mer, menar Lena Ek. Det måste finnas naturliga mötespunkter där forskningen möter samhället.

Kulturgeografen Ola Thufvesson har disputerat i Lund på en avhandling om nobelpristagares kunskapsmiljöer. Vid seminariet talade han bland annat om vad som utmärker miljöer som fostrat många nobelpristagare.

– För att öka möjligheterna till nya upptäckter bör man bygga tätt och styra forskarna till oväntade möten med personer utanför den egna kretsen. Sådana lunchkonversationer och fikastunder ökar den för kreativiteten så viktiga korsbefruktningen av oväntade perspektiv och insikter, säger Ola Thufvesson, lektor i kulturgeografi vid Lunds universitet.

– Kunskapsmiljöer handlar om mer än utformningen av enstaka lokaler. Med det här seminariet vill vi sätta fokus på de här utvecklingsfrågorna och genom kunniga föreläsare ge inspiration och en gemensam plattform för den fortsatta diskussionen, sägerUnni Sollbe, regiondirektör för Akademiska Hus Syd.

Inför seminariet har Akademiska Hus tagit fram en nationell undersökning av hur studenter och forskare ser på sina kunskapsmiljöer. Undersökningen är på temat ”Vad kan campus erbjuda utöver forskning och utbildning” och resultaten bygger på svar från nära 10 000 studenter och forskare vid tio lärosäten över hela landet. Den visar bland annat att sociala möten och sociala miljöer är viktiga för studenter och forskare.

– Det är naturligtvis mycket viktigt för oss att veta vad studenter och forskare önskar sig, säger Akademiska Hus VD Kerstin Lindberg Göransson. Deras tankar och den här undersökningen är viktiga pusselbitar när vi tillsammans med universitet och högskolor utvecklar morgondagens framgångsrika lärosäten.

För mer information:
Unni Sollbe, regiondirektör Akademiska Hus Syd
Tel: 0703-26 13 20
E-post: unni.sollbe@akademiskahus.se

Malin Ferm, pressansvarig Akademiska Hus
Tel:0706-16 24 18
E-post: malin.ferm@akademiskahus.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Akademiska Hus
Miljöer för högre utbildning, forskning och innovation. Det är vad vi håller på med. Genom att fokusera på den akademiska världen har vi samlat erfarenheter som blir till stor nytta för våra kunder över hela landet när vi tillsammans bygger Kunskapssverige. Ett fastighetsvärde på 50 miljarder och en omsättning på fem gör oss till landets andra största fastighetsbolag. Efterfrågan på kunskapsmiljöer ökar stadigt, och med en projektportfölj på närmare 20 miljarder går vi en minst sagt spännande framtid till mötes. Läs gärna mer på akademiskahus.se

Kontakter

Malin Ferm

Malin Ferm

Presskontakt Presschef
Prata med våra experter

Prata med våra experter

Presskontakt
Cecilia Wide

Cecilia Wide

Presskontakt Kommunikationsdirektör

Relaterat innehåll

Om Akademiska Hus

Som ett av Sveriges största fastighetsbolag möter vi våra kunder och partners där de är. I utveckling och förvaltning av effektiva och attraktiva kunskapsmiljöer, genom tjänster och produkter som förenklar för studenter och forskare, och i skapandet av hållbara campus som en tillgång för hela samhället. Idag har vi ett fastighetsvärde på 115 miljarder och en årsomsättning på 7,5 miljarder, och för att möta efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 9,7 miljarder. Genom erfarenhet och innovation skapar vi förutsättningar för framgångsrik forskning och utbildning. Tillsammans lyfter vi Sverige som kunskapsnation. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

Akademiska Hus
Box 483
401 27 Göteborg
Sweden