Pressmeddelande -

Åtgärdsprogram ska förbättra rehabiliteringen vid afasi

Vården för afasidrabbade i Uppsala län behöver förbättras. Betydligt fler behöver information och rehabilitering, samtidigt som logopedernas arbetssätt behöver bli mer likvärdigt. Det visar en kartläggning gjord av forskare inom logopedi, knutna till verksamhetsområde paramedicin vid Akademiska sjukhuset. Frågan aktualiseras med anledning av europeiska logopeddagen 6 mars.

– Efter kartläggningen, som var klar förra sommaren, har ett åtgärdsprogram tagits fram. Målet är att förbättra bedömning och behandling av afasi. Som ett första steg har vi tagit fram ett evidensbaserat material för bedömning av språk- och kommunikationsförmåga, aktivitet, delaktighet och livskvalitet som ska användas i hela länet. Dessutom ska journalmallar utformas som gör det möjligt att utvärdera och kvalitetssäkra vården, säger Monica Blom Johansson, medicine doktor och logoped på Akademiska sjukhuset som tagit fram lägesrapporten.

Enligt rapporten saknas tillräckligt med logopeder i länet. Dessutom är kvaliteten på insatserna för personer med afasi ojämn. Logopederna använder inte alltid de senaste, evidensbaserade arbetssätten vilket bland annat beror på att man prioriterar patientarbete före fortbildning.

– Merparten av de afasidrabbade skulle behöva mer och snabbare insatser, inte minst bedömning av språkförmågan och information om afasi, men även hur man kan underlätta kommunikationen med olika hjälpmedel och andra strategier, till exempel att samtalspartnern använder skrivna stödord, gester eller bilder, fortsätter Monica Blom Johansson.

Avsaknaden av nationella riktlinjer för afasibehandling menar hon är en utmaning. Ett arbete med att ta fram sådana pågår dock. I dag rekommenderas landets logopeder följa den ”best practice-manual” som tagits fram i Australien baserad på evidens och beprövad erfarenhet. Enligt manualen ska alla med misstänkt afasi erbjudas bedömning av logoped. Patienter som vårdas på sjukhus ska erbjudas bedömning av möjligheter att kommunicera sitt vårdbehov. Vidare rekommenderas att alla med afasi erbjuds rehabilitering eftersom den språkliga återhämtningen inte kan avgöras direkt efter insjuknandet.

– Det är viktigt att logoped så snart som möjligt efter insjuknandet gör en bedömning och informerar både patient och närstående om vad afasi är och hur man kan underlätta kommunikationen. Man kan ibland behöva avvakta lite med mer intensiv språklig rehabilitering eftersom vissa afasidrabbade inte orkar direkt efter insjuknandet. Men man ska inte dröja för länge. Forskning visar att tidiga insatser ger bättre resultat än om man avvaktar, säger Monica Blom Johansson och fortsätter:

– Även om symtomen många gånger aldrig försvinner helt så kan man ofta förbättras med rätt träning. Hur pass återställd man blir beror bland annat på hur allvarlig afasin är, hur lång tid som gått efter skadan och patientens insikt och motivation.

I Uppsala län erbjuds afasibehandling av logoped på Akademiska sjukhuset (akut strokeavdelning, rehabiliteringsmedicin, geriatriken och i mindre omfattning polikliniskt), på vårdcentrum i Tierp, Lasarettet i Enköping samt vårdcentralerna i Bålsta och Gottsunda.

 Mer information:
Monica Blom Johansson, med dr och logoped på Akademiska sjukhuset, 018-471 47 47
e-post: monica.blom.johansson@akademiska.se eller monica.blom.johansson@neuro.uu.se
 

FAKTA: Afasi

* Afasi innebär att man har svårigheter att förstå språk, tala, läsa och/eller skriva.
* I mer än åtta fall av tio är orsaken en skada i hjärnan som uppstått i samband med stroke. Andra orsaker är hjärntumör, traumatiska hjärnskador eller inflammation i hjärnan.
* Ungefär en tredjedel av dem som insjuknar i stroke drabbas av afasi.
* Intellektet är ofta helt normalt trots att man inte kan uttrycka sina tankar i tal och skrift. Därför känns det ofta frustrerande för afasidrabbade att ha svårt att sätta ord på sina tankar och bilda meningar så att andra förstår. Även språkförståelsen kan påverkas och personer med afasi känner sig ofta missförstådda.

FAKTA: Afasibehandling av logoped
* Afasibehandling innebär att en logoped undersöker patientens språkförmåga; vilka resurser och begränsningar hen har att tala och förstå språket.
* Därefter bedöms personens möjligheter att kommunicera på andra sätt, till exempel genom kroppsspråk.
* Logopeden kan även hjälpa patienten att träna språk och kommunikation samt lära ut sätt och strategier för kommunikation.
* Logopeden ger även råd och träning till närstående om hur de kan underlätta samtal med personer som har afasi.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • logopeddagen
  • afasibehandling
  • länslogopedi
  • logoped
  • afasi

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Kontakter

Elisabeth Tysk

Presskontakt Presschef Ansvarig för medierelaterade frågor på kommunikationsavdelningen 018-611 96 11

Relaterat innehåll