Skip to main content

Barn får tycka till om vården på barnakuten

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2016 08:30 CEST

Johan Wrammert, sektionschef för barnakuten vid Akademiska sjukhuset (Foto: Helena von Pongracz)

Vad tycker barn om vården och bemötandet på barnakuten vid Akademiska sjukhuset? Sedan i höstas får barn över fyra år svara på frågor via en pekskärm i väntrummet. Syftet är att fånga in synpunkter som kan bidra till att utveckla vården.

– Överlag är barnen nöjda med sin upplevelse. Flertalet känner sig lyssnade på, att de får vara delaktiga i vården och att de får information om vad som ska hända. Barnen svarar genom att trycka grön, gul eller röd gubbe för olika påståenden om vården på barnakuten. Till hösten ska vi analysera närmare vad som gömmer bakom de röda gubbarna, säger Johan Wrammert, sektionschef för barnakuten.

Vid starten var personalen lite orolig för att det skulle bli mycket ”okynnestryck”, men efter några månader ser man att likartade svar återkommer månad efter månad vilket, enligt Johan Wrammert, talar för att så inte är fallet.

Frågorna är formulerade för att återspegla den nya patientlagen från januari 2015. Den syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Att inhämta barns synpunkter på och upplevelse av vården är också ett led i arbetet med att implementera FN:s barnkonvention som trädde i kraft 1990. Sverige är ett av 194 länder som ratificerat konventionen.

Barnsjukhuset arbetar även på andra fronter med bemötande och kommunikation för att höja kvaliteten i mötet med patienterna. Ett exempel är tonårsråd som bildades tidigare i år.

– Syftet med tonårsråden är att öka dialogen med patienter i åldern 13-18. Satsningen görs i samarbete med Barnombudsmannen i Uppsala län och vi räknar med att den ska bidra till förbättringar av bland annat information och omhändertagande, säger Christophe Pedroletti, verksamhetschef för Akademiska barnsjukhuset.


Mer information:

Johan Wrammert, sektionschef för barnakuten, Akademiska sjukhuset, 073-866 10 90
Christophe Pedroletti, verksamhetschef Akademiska barnsjukhuset, 070-611 17 56

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.