Utvecklingen i tjänstesektorn

Tid 1 December 2008 10:00 – 10:00

Plats Tjänsteföretagens hus, Almega, Sturegatan 11, Stockholm

Nu på måndag presenterar Almegas chefekonom Lena Hagman tjänsteindikatorn som belyser utvecklingen i den privata tjänstesektorn. Tid: måndag 1 december 2008, kl. 10.00 Plats: Tjänsteföretagens hus, Almega, Sturegatan 11, Stockholm Tjänsteindikatorn är en kvartalsbaserad konjunkturindikator som belyser den sammantagna utvecklingen i den växande privata tjänstesektorn. Tjänsteindikatorn består av ett antal delindikatorer som mäter efterfrågan, produktion, företagens anställningsbehov och priser i olika branscher. Tjänsteindikatorn har ett högt prognosvärde för den faktiska utvecklingen av såväl produktion som priser och arbetsmarknad. Den är snabb och tillförlitlig signal på konjunkturförändringar i branscher som tillsammans utgör drygt 40 procent av Sveriges BNP. För mer information: http://www.almega.se/ Lena Hagman chefekonom Almega tel. 08-762 69 61 mobil. 076-108 82 51 Anders Broberg presschef Almega tel. 08-762 68 59 mobil. 070-345 68 59 Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 9 200 medlemsföretag med sammanlagt 420 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv.

Kontakter

Almegas pressjour

Presskontakt 08-7627040

Relaterat innehåll