Gå direkt till innehåll
Parallellt med studierna på KTH deltar Simon Thor i ett forskningsprojekt om sambandet mellan solvindar och vissa typer av norrsken.
Parallellt med studierna på KTH deltar Simon Thor i ett forskningsprojekt om sambandet mellan solvindar och vissa typer av norrsken.

Pressmeddelande -

Anders Wall-stipendium till forskarlöfte inom partikelfysik


Simon Thor (f. 2000) från Stockholm har tilldelats Anders Walls stipendium för naturvetenskaplig forskning på 200.000 kronor.

Simon studerar för närvarande teknisk fysik vid KTH och har påbörjat sitt tredje år på civilingenjörsprogrammet. Parallellt med studierna forskar Simon inom rymdfysik och ansvarar för dataanalys och visualisering i ett projekt som utforskar sambandet mellan solvindar och särskilda typer av norrsken, s.k. transpolar arcs. Han forskar även om partikelfysik där han simulerar modeller som förutspår nya partiklar.

Simons intresse för partikelfysik väcktes redan på högstadiet när han läste en japansk bok i ämnet och blev fascinerad av dessa universums minsta beståndsdelar. Under en semesterresa med familjen till Japan tog han kontakt med institutionen för partikelfysik vid Tokyo universitet och lyckades, trots sin ringa ålder, få komma på ett privat studiebesök.
– Jag blev mycket väl emottagen av en forskare inom partikelfysik som visade mig runt och dessutom gav mig några intressanta böcker att läsa. Det var oerhört inspirerande och jag har fortfarande kontakt med forskaren i fråga, berättar Simon.

Han utvecklade också kontakter med forskare på institutionen för rymd- och plasmafysik vid KTH och deltog redan under gymnasietiden i ett forskningsprojekt där han ansvarade för programmering. Han fick på så sätt sin första vetenskapliga publikation redan som nittonåring. Simon arbetar också med öppen källkod, vilket får en allt viktigare roll inom partikelfysiken. Han fick ett stipendium för att delta i Google Summer of Code, där han bidragit till utvecklingen av programmet Rivet för att jämföra simuleringar med experimentella data.

Simon är ambassadör för MATLAB vid KTH, en högteknologisk interaktiv miljö för algoritm­utveckling, datavisualisering, dataanalys och numerisk beräkning. Han är också en av medgrundarna av Unga Astropartikelfysikföreningen, en dotterförening till Astronomisk ungdom.

Stipendiet från Anders Walls stiftelse öppnar flera möjligheter, enligt Simon.
– Det ger mig möjlighet att göra mitt examensarbete utomlands, kanske vid Tokyo universitet, eller sommarforska på CERN i Schweiz. Jag ser också fram emot att ingå i Wallumni-nätverket, som verkar vara en intressant community med bra sammanhållning.

Efter examen planerar Simon att doktorera, om möjligt på CERN, som är världens ledande laboratorium för forskning inom partikelfysik. Att det är forskning han vill ägna sig åt i framtiden råder det inget tvivel om. 

Stipendiet överlämnas vid en digital ceremoni som sänds via www.wallstiftelsen.se den 10 mars. 

Kontakt: 
Simon Thor, tel. 0760-999252
Cari Hildebrand, press@wallstiftelsen.se, tel. 070-6057906

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Anders Walls Stiftelse grundades 1981 och delar årligen ut stipendier till unga begåvningar inom områdena natur­vetenskaplig forskning, ung företagsamhet, landsbygdsutveckling, internationella studier samt musik. Sedan starten har stiftelsen delat ut närmare 75 miljoner kronor i stipendier och bidrag. Minst lika viktig som stipendiesumman är medlemskapet i nätverket Wallumni bestående av tidigare Anders Wall-­stipendiater, idag runt 450 personer. Medlemmarna träffas regelbundet och ­genomför bl.a. internationella studieresor tillsammans.

Presskontakt

Cari Hildebrand

Cari Hildebrand

Presskontakt Pressansvarig 070-605 79 06

Anders Walls Stiftelse har sedan starten 1981 delat ut ca 75 Mkr till unga talanger inom forskning, entreprenörskap och musik.

I anslutning till Anders Walls 50-årsdag 1981 tog ett antal framträdande personer inom svenskt närings- och kulturliv initiativet till en insamling för att främja sådana ändamål som ligger Anders Wall nära, främst att stödja och uppmuntra insatser gjorda av unga människor i en anda av entreprenörskap och kreativt tänkande. De insamlade medlen överfördes till en stiftelse som fick namnet Anders Walls Stiftelse.
Stiftelsen delar årligen ut stipendier till unga begåvningar inom områdena naturvetenskaplig forskning, entreprenörskap, landsbygdsutveckling, internationella studier och musik. Sedan starten har stiftelsen delat ut cirka 70 miljoner kronor i stipendier och bidrag och antalet stipendiater uppgår idag till runt 450 personer. Minst lika viktig som stipendiesumman är med­lemskapet i nätverket Wallumni, bestående av alla tidigare stipendiater. Medlemmarna träffas regelbundet och genomför bland annat internationella studieresor tillsammans. Stiftelsens ordinarie stipendier delas med några undantag traditionellt ut vid en ceremoni i Stockholm den 10 mars.
Anders Walls Stiftelse bidrar med stipendiesumman till Kungl. Operans Anders Wall-stipendium och Jussi Björling-stipendiet. Stiftelsen delfinansierar även Anders Walls professur i entreprenörskap vid Uppsala universitet och den årliga Anders Wall-föreläsningen. Därutöver gör stiftelsen också insatser av mera tillfällig karaktär i enlighet med stiftelsens huvudsakliga inriktning.

Anders Walls Stiftelse
Strandvägen 5 A
103 97 Stockholm