Gå direkt till innehåll
​Anders Wall-stipendium till ung forskare som studerar kroppens immunförsvar

Pressmeddelande -

​Anders Wall-stipendium till ung forskare som studerar kroppens immunförsvar

Therese de Neergaard (f.1994) från skånska Höllviken, studerande vid Lunds universitet, har tilldelats Anders Walls Unga Forskare-stipendium. Stipendiet på 150.000 kronor delas ut vid en ceremoni i Stockholm den 11 mars.

Therese studerar sista året på läkarutbildningen vid Lunds universitet och forskar parallellt med utbildningen vid avdelningen för infektionsmedicin. Hennes forskning fördjupar sig inom fagocytos, en livsviktig process där celler i kroppens immunförsvar innesluter och bryter ner sitt byte, till exempel farliga bakterier och död cellvävnad. Hon har redan skrivit sin masteruppsats och är på god väg mot en doktors­examen.

Therese har alltid varit frågvis och intresserad av hur saker fungerar men det var först i högstadiet hon kom i kontakt med naturvetenskaplig forskning genom en sommarforskarskola. Där fick hon vänner som delade hennes intresse, som fortsatte att växa i gymnasieskolan ProCivitas i Malmö.
– En fantastisk skola, säger Therese. Jag hade två lärare i naturvetenskap som båda hade forskat och en av dem doktorerat. De såg min potential och rekommenderade mig att söka till sommarforskarskolan på Karolinska Institutet, KI, i Stockholm.

Det var under den sommaren, efter ett samtal med en läkarstuderande på KI, som hon bestämde sig för att bli läkare.
– Jag insåg att det var det bästa valet för mig som både vill hjälpa människor och bidra genom forskning, berättar hon.

När hon sökte till olika universitet tog hon särskilt reda på vilka möjligheter som fanns att forska under utbildningen och bestämde sig för att Lunds universitet erbjöd de bästa förutsättningarna med bl.a. stipendium för sommarforskning och möjlighet till individuell studieplan.

Therese ser möjligheter att i framtiden arbeta på sjukhus och forska samtidigt. Inom infektionsmedicin är sepsis viktigt att fokusera på, anser hon.
– Sepsis, alltså när infektioner blir livshotande, drabbar runt 30 miljoner människor om året. I dagsläget behandlas sepsis med antibiotika, men det kommer att krävas många olika åtgärder för att hantera ökad antibiotikaresistens, bland annat att hitta metoder att nyttja kroppens eget immunförsvar.

Therese blev förra året invald i styrelsen för Unga Forskare.
– Jag blev själv som tonåring stärkt i mitt naturvetenskapliga intresse och vill gärna ge andra samma möjlighet. Unga Forskare uppmuntrar ungas forskarintresse, erbjuder förebilder och fungerar som ett komplement till skolan, berättar hon.

Therese har också svart bälte i judo och har tävlat på elitnivå.

För ytterligare information, kontakta: 
Therese de Neergaard, tel. 070-9808806
Cari Hildebrand,press@wallstiftelsen.se, tel. 070-6057906

Ämnen

Regioner


Anders Walls Stiftelse grundades 1981 och delar årligen ut stipendier till unga begåvningar inom områdena natur­vetenskaplig forskning, ung företagsamhet, landsbygdsutveckling, internationella studier samt musik. Sedan starten har stiftelsen delat ut drygt 60 miljoner kronor i stipendier och bidrag. Minst lika viktig som stipendiesumman är medlemskapet i nätverket Wallumni bestående av tidigare Anders Wall-­stipendiater, idag runt 400 personer. Medlemmarna träffas regelbundet och ­genomför bl.a. internationella studieresor tillsammans.

Presskontakt

Fredrik Söderbaum

Fredrik Söderbaum

Presskontakt Koordinator 070-311 04 68

Anders Walls Stiftelse har sedan starten 1981 delat ut ca 75 Mkr till unga talanger inom forskning, entreprenörskap och musik.

I anslutning till Anders Walls 50-årsdag 1981 tog ett antal framträdande personer inom svenskt närings- och kulturliv initiativet till en insamling för att främja sådana ändamål som ligger Anders Wall nära, främst att stödja och uppmuntra insatser gjorda av unga människor i en anda av entreprenörskap och kreativt tänkande. De insamlade medlen överfördes till en stiftelse som fick namnet Anders Walls Stiftelse.
Stiftelsen delar årligen ut stipendier till unga begåvningar inom områdena naturvetenskaplig forskning, entreprenörskap, landsbygdsutveckling, internationella studier och musik. Sedan starten har stiftelsen delat ut cirka 70 miljoner kronor i stipendier och bidrag och antalet stipendiater uppgår idag till runt 450 personer. Minst lika viktig som stipendiesumman är med­lemskapet i nätverket Wallumni, bestående av alla tidigare stipendiater. Medlemmarna träffas regelbundet och genomför bland annat internationella studieresor tillsammans. Stiftelsens ordinarie stipendier delas med några undantag traditionellt ut vid en ceremoni i Stockholm den 10 mars.
Anders Walls Stiftelse bidrar med stipendiesumman till Kungl. Operans Anders Wall-stipendium och Jussi Björling-stipendiet. Stiftelsen delfinansierar även Anders Walls professur i entreprenörskap vid Uppsala universitet och den årliga Anders Wall-föreläsningen. Därutöver gör stiftelsen också insatser av mera tillfällig karaktär i enlighet med stiftelsens huvudsakliga inriktning.

Anders Walls Stiftelse
Strandvägen 5 A
103 97 Stockholm
Sweden