Gå direkt till innehåll
Joakim Svensson tar emot Anders Walls stipendium för landsbygdsutveckling ur Kronprinsessan Victorias hand. (Foto: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien)
Joakim Svensson tar emot Anders Walls stipendium för landsbygdsutveckling ur Kronprinsessan Victorias hand. (Foto: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien)

Pressmeddelande -

​Anders Walls landsbygdsstipendium till pionjär inom svensk tulpanodling

Anders Walls stipendium för landsbygdsutveckling på 100.000 kronor har tilldelats Joakim Svensson, Lunnarps Jord och Fjäder AB i Tomelilla. Stipendiet överlämnades av Kronprinsessan Victoria vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens högtidssammankomst den 28 januari.

Motiveringen lyder: ”Joakim Svensson har med egen kraft förvärvat en gård med växtodling och kalkonuppfödning som bas. Han har vidareutvecklat kalkonuppfödningen till god lönsamhet och skapat nya affärer genom att i entreprenöriell anda ha breddat verksamheten till import och försäljning av redskap samt frilandsodling av tulpanlökar.”

Joakim Svensson växte upp på ett litet lantbruk på Österlen. Han fick ofta höra att det inte fanns någon framtid inom lantbruket och valde att utbilda sig till grävmaskinist. Efter två år i yrket ledsnade han och reste till Kanada för att jobba på en stor gård i Alberta, en erfarenhet som blev livsavgörande.

2009 köpte han in sig i styvfaderns gård utanför Tomelilla med växtodling och kalkonuppfödning. 2014 tog Joakim och hans sambo Malin Nilsson själva över gården och nu började det hända saker. Genom att bygga om ventilationen i stallarna minskades elförbrukningen med 25 procent och tack vare installationen av en större och mera effektiv flispanna kunde man slippa oljan. Miljömedvetenhet är viktigt, menar Joakim, men för en småföretagare är det viktigt att miljöarbetet också innebär en besparing.

Att Joakim har entreprenörens förmåga att se möjligheter överallt visar också hans pionjärverksamhet inom svensk tulpanodling. Joakim ville hitta en specialgröda till den grusiga och sandiga marken runt gården och valet föll till sist på tulpaner.

– I Sverige säljs 160 miljoner tulpaner mellan jul och påsk men vi har ingen inhemsk produktion, berättar han. Istället importeras lökar producerade på ett sätt som inte lever upp till det svenska regelverket.

Hösten 2015 planterades tulpanlökar på 0,5 hektar, vilket gav 300.000 blommor. Lökarna såldes i gårdsbutiken och blommorna på fält under en veckas tid. Allt gick åt. Nu satsar gården på en utökning av verksamheten under namnet Österlen Tulpaner.

Joakim tror också på en fortsatt ökning av kalkonkonsumtionen.

– Vi har inte de traditionerna i Sverige och det tar lite tid att ändra på, men det kommer. Det sker stora förändringar av kostvanorna, människor blir både rikare och mer miljömedvetna, tekniken utvecklas oerhört snabbt. Villkoren för dagens bönder kommer att förändras radikalt, även jämfört med den revolution generationen innan har fått uppleva.

Sedan 2010 driver Joakim också företaget Luna Redskap med redskap till kompaktlastare som specialitet. När gården behövde redskap kom Joakim i kontakt med en belgisk firma som han idag är återförsäljare för. Ingen lagerhållning behövs eftersom maskinerna levereras direkt från Belgien till kunden.

För ytterligare information, kontakta:
Joakim Svensson, Lunnarps Jord och Fjäder AB, tel. 070-620 80 34
Cari Hildebrand, Anders Walls stiftelse, tel. 070-605 79 06, press@wallstiftelsen.se

Ämnen

Regioner


Anders Walls Stiftelse grundades 1981 och delar årligen ut stipendier till unga begåvningar inom områdena natur­vetenskaplig forskning, ung företagsamhet, landsbygdsutveckling, internationella studier samt musik. Sedan starten har stiftelsen delat ut över 60 miljoner kronor i stipendier och bidrag. Minst lika viktig som stipendiesumman är medlemskapet i nätverket Wallumni bestående av tidigare Anders Wall-­stipendiater, idag drygt 400 personer. Medlemmarna träffas regelbundet och ­genomför bl.a. internationella studieresor tillsammans.

Kontakter

Fredrik Söderbaum

Fredrik Söderbaum

Presskontakt 070-311 04 68

Anders Walls Stiftelse har sedan starten 1981 delat ut ca 80 Mkr till unga talanger inom forskning, entreprenörskap och musik.

I anslutning till Anders Walls 50-årsdag 1981 tog ett antal framträdande personer inom svenskt närings- och kulturliv initiativet till en insamling för att främja sådana ändamål som ligger Anders Wall nära, främst att stödja och uppmuntra insatser gjorda av unga människor i en anda av entreprenörskap och kreativt tänkande. De insamlade medlen överfördes till en stiftelse som fick namnet Anders Walls Stiftelse.
Stiftelsen delar årligen ut stipendier till unga begåvningar inom områdena naturvetenskaplig forskning, entreprenörskap, landsbygdsutveckling, internationella studier och musik. Sedan starten har stiftelsen delat ut cirka 80 miljoner kronor i stipendier och bidrag och antalet stipendiater uppgår idag till runt 460 personer. Minst lika viktig som stipendiesumman är med­lemskapet i nätverket Wallumni, bestående av alla tidigare stipendiater. Medlemmarna träffas regelbundet och genomför bland annat internationella studieresor tillsammans. Stiftelsens ordinarie stipendier delas med några undantag traditionellt ut vid en ceremoni i Stockholm den 10 mars.
Anders Walls Stiftelse bidrar med stipendiesumman till Kungl. Operans Anders Wall-stipendium och Jussi Björling-stipendiet. Därutöver gör stiftelsen också insatser av mera tillfällig karaktär i enlighet med stiftelsens huvudsakliga inriktning.

Anders Walls Stiftelse
Strandvägen 5 A
103 97 Stockholm
Sweden