Gå direkt till innehåll
Foto: Noëlle Madsen
Foto: Noëlle Madsen

Pressmeddelande -

​Anders Walls Shanghai-stipendium till entreprenörsinriktad Chalmers-student

Sten Li (f. 1995) från Borlänge har erhållit 2020 års Anders Wall-stipendium för ett års internship på Svenska handelskammaren i Kina med placering i Shanghai. Stipendiet på 200.000 kronor delas ut av Anders Wall vid en ceremoni i Stockholm den 10 mars.

Sten Li har dubbla masterexamina från Chalmers, en i Maskinteknik och en i Industriell ekonomi inom masterprogrammet Entreprenörskap och affärsdesign, utöver hans nuvarande studier inom företagsekonomi på Handelshögskolan i Göteborg.

Sten är född i Sverige av kinesiska föräldrar som kom till Göteborg för att studera och forska på Chalmers. Så småningom bosatte sig familjen i Borlänge, där Sten växte upp. Han visade tidigt musiktalang och spelade piano, fiol och gitarr och gjorde även egna orkesterarrangemang. Men intresset för teknik och entreprenörskap var starkare och förde honom i föräldrarnas spår till Chalmers.

Vid sidan av studierna har Sten initierat två startups inom e-sport samt effektivisering av fordons- och maskinindustrin, båda baserade på artificiell intelligens. Han har grundat en entreprenörskapsförening med syftet att få studenter att tänka och agera mer entreprenöriellt, samtidigt som han haft styrelseuppdrag för bland annat en gymkedja, ett bostadsföretag och ett restaurangbolag.

– Jag gillar verkligen entreprenörskapets personliga utmaningar, säger Sten. Man skapar helt själv sina förutsättningar att lyckas – eller misslyckas. Då får man dra lärdomar och förbättra sig. Mina startups har varit ett slags test för att ge erfarenheter och insikt om vad jag själv behöver utveckla för att i framtiden kunna starta och bygga framgångsrika företag.

Som vice ordförande för studentkåren på Chalmers ansvarade Sten för hela organisationens interna verksamhet och ekonomi och ledde den dagliga verksamheten för styrelse och ledningsgrupp. Han var också ordförande för två studentföreningars jubileumskommitté med ansvar för ett evenemang som omfattade närmare 1000 deltagande gäster från tre olika länder.
– I samband med både det strategiska och operativa arbetet i att leda ett team på 5-10 medarbetare och stötta många fler ideellt engagerade studenter fick jag nytta av utbildningen i värdebaserat ledarskap. Det var mycket utvecklande, berättar han.

Sten räknar med att året i Shanghai innebär många okända faktorer och sporrande utmaningar i form av en annorlunda kultur och en obekant marknad. Här är det förstås till fördel att han talar flytande mandarin.
– Det ska bli oerhört kul och spännande att vara på plats och uppleva den snabba utvecklingen i Kina, säger han. Jag kommer att ha stor glädje av att skaffa mig kunskap och kompetens inom nya områden och bygga upp ett nätverk.

Framtidsplanerna omfattar fortsatt entreprenörskap och nya startups. Sten vill inte redan nu begränsa sig till någon särskild bransch, men affärsidéerna bör vara genuint värdeskapande och skapa samhällsnytta samtidigt som det är skalbara och kan nå ut till en global marknad.
– Jag tror till exempel att artificiell intelligens, om den används ansvarsfullt, har både stor affärsmässig och samhällsbidragande utvecklingspotential.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sten Li, tel. 073-5605055
Cari Hildebrand, pressansvarig Anders Walls stiftelse, tel. 070-6057906

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


–––––
Anders Walls Stiftelse grundades 1981 och delar årligen ut stipendier till unga begåvningar inom områdena natur­vetenskaplig forskning, ung företagsamhet, landsbygdsutveckling, internationella studier samt musik. Sedan starten har stiftelsen delat drygt 65 miljoner kronor i stipendier och bidrag. Minst lika viktig som stipendiesumman är medlemskapet i nätverket Wallumni bestående av tidigare Anders Wall-­stipendiater, idag närmare 450 personer. Medlemmarna träffas regelbundet och ­genomför bl.a. internationella studieresor tillsammans.

Presskontakt

Fredrik Söderbaum

Fredrik Söderbaum

Presskontakt 070-311 04 68

Anders Walls Stiftelse har sedan starten 1981 delat ut ca 80 Mkr till unga talanger inom forskning, entreprenörskap och musik.

I anslutning till Anders Walls 50-årsdag 1981 tog ett antal framträdande personer inom svenskt närings- och kulturliv initiativet till en insamling för att främja sådana ändamål som ligger Anders Wall nära, främst att stödja och uppmuntra insatser gjorda av unga människor i en anda av entreprenörskap och kreativt tänkande. De insamlade medlen överfördes till en stiftelse som fick namnet Anders Walls Stiftelse.
Stiftelsen delar årligen ut stipendier till unga begåvningar inom områdena naturvetenskaplig forskning, entreprenörskap, landsbygdsutveckling, internationella studier och musik. Sedan starten har stiftelsen delat ut cirka 80 miljoner kronor i stipendier och bidrag och antalet stipendiater uppgår idag till runt 460 personer. Minst lika viktig som stipendiesumman är med­lemskapet i nätverket Wallumni, bestående av alla tidigare stipendiater. Medlemmarna träffas regelbundet och genomför bland annat internationella studieresor tillsammans. Stiftelsens ordinarie stipendier delas med några undantag traditionellt ut vid en ceremoni i Stockholm den 10 mars.
Anders Walls Stiftelse bidrar med stipendiesumman till Kungl. Operans Anders Wall-stipendium och Jussi Björling-stipendiet. Därutöver gör stiftelsen också insatser av mera tillfällig karaktär i enlighet med stiftelsens huvudsakliga inriktning.

Anders Walls Stiftelse
Strandvägen 5 A
103 97 Stockholm
Sweden