Gå direkt till innehåll
Unge entreprenören Axel Ahlström skapade sensationell omsättning i sitt UF-företag. (Foto: Anders Walls Stiftelse)
Unge entreprenören Axel Ahlström skapade sensationell omsättning i sitt UF-företag. (Foto: Anders Walls Stiftelse)

Pressmeddelande -

Anders Walls Ung Företagsamhet-stipendium till supertalang med affärssinne


Axel Ahlström (f. 2002) från Enköping har erhållit 2022 års Anders Wall-stipendium för Ung Företagsamhet på 125.000 kronor.

Genom organisationen Ung Företagsamhet får gymnasieelever möjlighet att under ett år prova på att driva företag, så kallade UF-företag, och sälja verkliga varor och tjänster. Under sista året på gymnasiet drev Axel UF-företaget LightBox. Affärsidén var volymförsäljning av elektriska USB-tändare till företag som profilprodukt eller julklapp. Det högt ställda målet var en omsättning på 200 000 kronor.

– Tack vare att vi snabbt bestämde oss för en produkt att satsa på lyckades vi under UF-perioden nå en dubbelt så hög omsättning. Och det trots att pandemirestriktionerna gjorde det svårare att besöka kunder, berättar han.

Långt innan dess inspirerades Axel av att läsa om framgångsrika entreprenörer och drömde om att en dag själv driva företag. Hans mål med UF-företagandet var att kunna blicka tillbaka på kursen med stolthet och för varje vecka växte han som entreprenör.

– UF-tiden var den roligaste under min studentperiod. Jag insåg att jag älskade känslan av att vara kreativ och förverkliga de idéer jag hade, säger han.

Med den goda vinsten i LightBox var det ett lysande tillfälle för Axel att efter studentexamen fortsätta sin resa som entreprenör. Han har alltid varit modeintresserad så den branschen lockade. Nu har Axel tillsammans med en av UF-kompanjonerna startat företaget och modemärket Temett med affärsidén att sälja kvalitativa modeprodukter till ett bra pris. Ledordet för företaget är kundupplevelse, förklarar Axel. Kunden ska få något mer än bara en produkt.

– Vi döper våra kollektioner efter fina platser i världen som vi sedan skriver artiklar om på hemsidan och i förpackningen får kunden material som inspirerar till att upptäcka mer om platsen, till exempel tips på bra musik eller lokala recept.

– Jag vill förändra modebranschen med Temett, fortsätter han. UF-året har lärt mig att förhållandet mellan tanke, teori och verklighet inte är enkelt, men finns det något enkelt som är kul? Det vi ångrar mest är ju oftast det vi ville men inte vågade prova.

Utöver engagemanget i sitt nya företag är Axel också en engagerad tennisspelare och även i tennisklubben får han utlopp för sitt driv. Uppdrag både som tränare och styrelseledamot ger erfarenhet och lärdomar som han har glädje av i företagandet.

Juryn som utser stiftelsens UF-stipendiat konstaterar att Axel är en supertalang med ”ett skarpt och sofistikerat affärssinne”. Han är strategisk, målmedveten och duktig på att se affärsmöjligheter och hitta försäljningsstrategier.

Stipendiet överlämnas vid en digital ceremoni som sänds på www.wallstiftelsen.se den 10 mars.

Kontaktpersoner:
Axel Ahlström, Temett, tel. 0707-584121
Cari Hildebrand, Anders Walls Stiftelse, tel. 070-6057906, press@wallstiftelsen.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Anders Walls Stiftelse grundades 1981 och delar årligen ut stipendier till unga begåvningar inom områdena natur­vetenskaplig forskning, ung företagsamhet, landsbygdsutveckling, internationella studier samt musik. Sedan starten har stiftelsen delat ut närmare 75 miljoner kronor i stipendier och bidrag. Minst lika viktig som stipendiesumman är medlemskapet i nätverket Wallumni bestående av tidigare Anders Wall-­stipendiater, idag runt 450 personer. Medlemmarna träffas regelbundet och ­genomför bl.a. internationella studieresor tillsammans.

Presskontakt

Cari Hildebrand

Cari Hildebrand

Presskontakt Pressansvarig 070-605 79 06

Anders Walls Stiftelse har sedan starten 1981 delat ut ca 75 Mkr till unga talanger inom forskning, entreprenörskap och musik.

I anslutning till Anders Walls 50-årsdag 1981 tog ett antal framträdande personer inom svenskt närings- och kulturliv initiativet till en insamling för att främja sådana ändamål som ligger Anders Wall nära, främst att stödja och uppmuntra insatser gjorda av unga människor i en anda av entreprenörskap och kreativt tänkande. De insamlade medlen överfördes till en stiftelse som fick namnet Anders Walls Stiftelse.
Stiftelsen delar årligen ut stipendier till unga begåvningar inom områdena naturvetenskaplig forskning, entreprenörskap, landsbygdsutveckling, internationella studier och musik. Sedan starten har stiftelsen delat ut cirka 70 miljoner kronor i stipendier och bidrag och antalet stipendiater uppgår idag till runt 450 personer. Minst lika viktig som stipendiesumman är med­lemskapet i nätverket Wallumni, bestående av alla tidigare stipendiater. Medlemmarna träffas regelbundet och genomför bland annat internationella studieresor tillsammans. Stiftelsens ordinarie stipendier delas med några undantag traditionellt ut vid en ceremoni i Stockholm den 10 mars.
Anders Walls Stiftelse bidrar med stipendiesumman till Kungl. Operans Anders Wall-stipendium och Jussi Björling-stipendiet. Stiftelsen delfinansierar även Anders Walls professur i entreprenörskap vid Uppsala universitet och den årliga Anders Wall-föreläsningen. Därutöver gör stiftelsen också insatser av mera tillfällig karaktär i enlighet med stiftelsens huvudsakliga inriktning.

Anders Walls Stiftelse
Strandvägen 5 A
103 97 Stockholm