Gå direkt till innehåll
Cecilia Wikström är ny stiftelsedirektör och Marthe Niemi ny stiftelsesekreterare för Anders Walls Stiftelse.
Cecilia Wikström är ny stiftelsedirektör och Marthe Niemi ny stiftelsesekreterare för Anders Walls Stiftelse.

Pressmeddelande -

Ny operativ ledning för Anders Walls Stiftelse


Den 1 april tillträdde Cecilia Wikström som stiftelsedirektör för Anders Walls Stiftelse och är därmed stiftelsedirektör i samtliga stiftelser där Anders Wall idag är ordförande. De största stiftelserna – Beijerstiftelsen och Anders Walls Stiftelse – delar årligen ut mångmiljonbelopp i bidrag till forskning och utbildning, kultur och entreprenörskap.

Cecilia Wikström prästvigdes för svenska kyrkan 1994. Hon var under sju år riksdagsledamot för Liberalerna och i tio år verksam som Europaparlamentariker. Cecilia är bl.a. ordförande för Europeiska Institutet för offentlig förvaltning (EIPA) i Maastricht/Luxemburg och Alva Myrdal-centrum vid Uppsala universitet samt ledamot i Kungliga bibliotekets insynsråd.

Nytillträdd stiftelsesekreterare i Anders Walls Stiftelse är Marthe Niemi. Hon ersätter Niclas Dellham, som nu går vidare till egen företagsverksamhet men upprätthåller de nära kontakterna med stiftelsen som ny ledamot i styrelsen.

Marthe Niemi har de senaste sju åren arbetat för Anders Walls stiftelser, där hon varit projektledare för omfattande event som den årliga stipendieceremonin samt Anders Wall-föreläsningen i entreprenörskap i samarbete med Uppsala universitet. Marthe har även arbetat med anslagshantering och ansvarat för seminarier, studieresor och övrig verksamhet kopplad till stipendiatnätverket Wallumni med närmare 500 medlemmar. Hon kommer att i nära samarbete med den nya stiftelsedirektören fortsätta utveckla Anders Walls Stiftelse.

Jag vill rikta ett stort tack till Niclas Dellham för hans utmärkta insatser som stiftelsesekreterare och välkomnar samtidigt de nya rekryteringarna. Jag ser fram emot en fortsatt positiv utveckling med nya spännande satsningar inom naturvetenskaplig forskning, entreprenörskap och kultur i Sverige, säger stiftelsernas grundare och ordförande Anders Wall.

– Stiftelsernas arbete med att stödja unga talanger i dessa oroliga tider känns alltmer angeläget. Jag ser mycket fram emot att fortsätta Anders Walls visionära arbete, säger den nya stiftelsedirektören Cecilia Wikström.

Kontaktpersoner:
Cecilia Wikström, cecilia.wikstrom@beijerstiftelsen.se, tel. 070-6283099
Marthe Niemi, marthe.niemi@wallstiftelsen.se, tel. 070-3113235

Relaterade länkar

Ämnen


Anders Walls Stiftelse grundades 1981 och delar årligen ut stipendier till unga begåvningar inom områdena natur­vetenskaplig forskning, ung företagsamhet, landsbygdsutveckling, internationella studier samt musik. Sedan starten har stiftelsen delat ut närmare 75 miljoner kronor i stipendier och bidrag. Minst lika viktig som stipendiesumman är medlemskapet i nätverket Wallumni bestående av tidigare Anders Wall-­stipendiater, idag runt 450 personer. Medlemmarna träffas regelbundet och ­genomför bl.a. internationella studieresor tillsammans.

Presskontakt

Cari Hildebrand

Cari Hildebrand

Presskontakt Pressansvarig 070-605 79 06

Anders Walls Stiftelse har sedan starten 1981 delat ut ca 75 Mkr till unga talanger inom forskning, entreprenörskap och musik.

I anslutning till Anders Walls 50-årsdag 1981 tog ett antal framträdande personer inom svenskt närings- och kulturliv initiativet till en insamling för att främja sådana ändamål som ligger Anders Wall nära, främst att stödja och uppmuntra insatser gjorda av unga människor i en anda av entreprenörskap och kreativt tänkande. De insamlade medlen överfördes till en stiftelse som fick namnet Anders Walls Stiftelse.
Stiftelsen delar årligen ut stipendier till unga begåvningar inom områdena naturvetenskaplig forskning, entreprenörskap, landsbygdsutveckling, internationella studier och musik. Sedan starten har stiftelsen delat ut cirka 70 miljoner kronor i stipendier och bidrag och antalet stipendiater uppgår idag till runt 450 personer. Minst lika viktig som stipendiesumman är med­lemskapet i nätverket Wallumni, bestående av alla tidigare stipendiater. Medlemmarna träffas regelbundet och genomför bland annat internationella studieresor tillsammans. Stiftelsens ordinarie stipendier delas med några undantag traditionellt ut vid en ceremoni i Stockholm den 10 mars.
Anders Walls Stiftelse bidrar med stipendiesumman till Kungl. Operans Anders Wall-stipendium och Jussi Björling-stipendiet. Stiftelsen delfinansierar även Anders Walls professur i entreprenörskap vid Uppsala universitet och den årliga Anders Wall-föreläsningen. Därutöver gör stiftelsen också insatser av mera tillfällig karaktär i enlighet med stiftelsens huvudsakliga inriktning.

Anders Walls Stiftelse
Strandvägen 5 A
103 97 Stockholm