Gå direkt till innehåll
Uruppförande av opera om Raoul Wallenberg

Pressmeddelande -

Uruppförande av opera om Raoul Wallenberg


Onsdag den 24 september
kl. 19.00 uruppförs operan ”Raoul Wallenberg – saknad” av Nordisk Kammaropera på Ulriksdals Slottsteater Confidencen. För såväl musik som libretto svarar Inger Wikström, konsertpianist, kompositör och dirigent, och även en av Anders Walls första musikstipendiater (Confidencen-stipendiat 1987). Föreställningen ges även den 27 och 28 september kl. 16.00. 

– Sverigedemokraternas framgångar i valet gör operan skrämmande aktuell och angelägen, säger Inger Wikström. Jag ser med förfäran hur rasismen och antisemitismen ökar i Sverige på ett sätt som jag inte trodde var möjligt när projektet påbörjades. 

Inger Wikström hade länge velat skriva en opera om Förintelsen. För tre år sedan slog det henne att huvudpersonen skulle vara Raoul Wallenberg och hans heroiska insats för att rädda judarna i Ungern under andra världskriget. Operan handlar inte bara om Förintelsens omänskliga grymhet, utan mer om medmänsklighet och om hur Wallenberg med mod och viljestyrka räddade livet på tiotusentals judar. 

– Varje individ har en egen fri vilja, säger Inger Wikström. Exemplet Raoul Wallenberg visar hur mycket en enskild människa kan åstadkomma. Kunde han, så kan även vi. Han är ett föredöme som jag önskar att inte minst unga människor ska inspireras av. Därför ger vi under våren 2015 sex föreställningar för högstadieungdomar. 

År 2012 var det 100 år sedan Raoul Wallenberg föddes, vilket uppmärksammades med utställningar världen över. Samtidigt utkom flera nya böcker om Raoul Wallenberg och hans gärning. Inger Wikström läste, forskade och talade med många initierade, bland andra Wallenbergs syster Nina Lagergren. Efter det föddes operan; först kom texten och musiken, därefter allt annat arbete det innebär att själv producera en operaföreställning. ”Raoul Wallenberg – saknad” är Inger Wikströms tionde opera. 

I rollerna: 
Raoul Wallenberg: Michael Bartov (även regi)
Maj von Dardel: Therese Badman Stenius
Baronessan Kemény: Elisabeth Haglund
Per Anger: Johan Wållberg (Confidencen-stipendiat 2004)
Adolf Eichman: Henrik Holmberg (Confidencen-stipendiat 2001)
Musiker från Hovkapellet
Vid flygeln: Inger Wikström

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Inger Wikström, Nordisk Kammaropera, tel. 08-33 39 27
Ulriksdals Slottsteater Confidencen, tel. 08-85 60 10

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Anders Walls Stiftelse grundades 1981 och delar årligen ut stipendier till unga begåvningar inom områdena naturvetenskaplig forskning, ung företagsamhet, landsbygdsutveckling, internationella studier samt musik. Sedan starten har stiftelsen delat ut drygt 50 miljoner kronor till ett 350-tal stipendiater. Minst lika viktig som stipendiesumman är medlemskapet i nätverket Wallumni, som består av tidigare Wall-stipendiater. Medlemmarna träffas regelbundet och genomför bl.a. internationella studieresor tillsammans.

Presskontakt

Cari Hildebrand

Cari Hildebrand

Presskontakt Pressansvarig 070-605 79 06

Relaterat material

Anders Walls Stiftelse har sedan starten 1981 delat ut ca 70 Mkr till unga talanger inom forskning, entreprenörskap och musik.

I anslutning till Anders Walls 50-årsdag 1981 tog ett antal framträdande personer inom svenskt närings- och kulturliv initiativet till en insamling för att främja sådana ändamål som ligger Anders Wall nära, främst att stödja och uppmuntra insatser gjorda av unga människor i en anda av entreprenörskap och kreativt tänkande. De insamlade medlen överfördes till en stiftelse som fick namnet Anders Walls Stiftelse.
Stiftelsen delar årligen ut stipendier till unga begåvningar inom områdena naturvetenskaplig forskning, entreprenörskap, landsbygdsutveckling, internationella studier och musik. Sedan starten har stiftelsen delat ut cirka 70 miljoner kronor i stipendier och bidrag och antalet stipendiater uppgår idag till runt 450 personer. Minst lika viktig som stipendiesumman är med­lemskapet i nätverket Wallumni, bestående av alla tidigare stipendiater. Medlemmarna träffas regelbundet och genomför bland annat internationella studieresor tillsammans. Stiftelsens ordinarie stipendier delas med några undantag traditionellt ut vid en ceremoni i Stockholm den 10 mars.
Anders Walls Stiftelse bidrar med stipendiesumman till Kungl. Operans Anders Wall-stipendium och Jussi Björling-stipendiet. Stiftelsen delfinansierar även Anders Walls professur i entreprenörskap vid Uppsala universitet och den årliga Anders Wall-föreläsningen. Därutöver gör stiftelsen också insatser av mera tillfällig karaktär i enlighet med stiftelsens huvudsakliga inriktning.

Anders Walls Stiftelse
Strandvägen 5 A
103 97 Stockholm