Gå direkt till innehåll
Djupare hamn = snabbare väg till världsmarknaden

Nyhet -

Djupare hamn = snabbare väg till världsmarknaden

Sverige är exportberoende. Därför är ett väl fungerande godsflöde viktigt för vår konkurrenskraft. Omlastningar gör att transporter fördröjs, vilket leder till ökad kostnad för företag och konsumenter. Förutsättningen för ett effektivare godsflöde, och i förlängningen högre konkurrenskraft för svenska företag, är transport med stora oceangående fartyg direkt från Sverige. För att möta framtida behov, behöver vi fördjupa farleden.

Som Nordens största hamn har APM Terminals i Göteborg goda förutsättningar att hantera de allra största oceanfartygen, men vattendjupet i farleden begränsar hamnens fulla kapacitet på lång sikt. Fartygen blir allt större och för att kunna möta framtida behov, planeras fördjupning av hamnen. Arbetet med farledsfördjupning är planerat att påbörjas år 2024 och förväntas vara färdigt 2026. Något Henrik Kristensen, Vd APM Terminals, med stöd från näringslivet önskar starta tidigare.

Transporttiden från Göteborg direkt till Shanghai är idag 35 dagar. Det är minst en vecka snabbare än från andra hamnar i Sverige. Det är den mest kostnadseffektiva lösningen med lägst klimatpåverkan och vårt koncept, The Gothenburg Gateway, bygger på att kunna erbjuda en direktavgång var 48: e timme med de tre största allianserna i världen. För att kunna utnyttja de största fartygens totala lastkapacitet behövs en djupare hamn. Sverige får inte bäst konkurrenskraft om vi väntar i fem år att påbörja muddringsarbetet, säger Henrik Kristensen, Vd APM Terminals. 

Ämnen

Taggar


APM Terminals Gothenburg är Skandinaviens största containerterminal mätt i godsvolym. Här skeppas närmare hälften av alla containrar till och från Sverige. APM Terminals, som varit verksam i Göteborg sedan 2012, tar emot både direktanlöp med oceangående fartyg och feederfartyg. På så sätt länkar vi samman Göteborg med andra hamnar i Norra Europa. APM Terminals Gothenburg är den enda terminalen i Sverige som har möjlighet att hantera de största containerfartygen upp till en kapacitet på 20 000 TEU. Omkring hälften av all containertrafik till och från hamnen sker med järnväg, vilket innebär stora miljövinster. APM Terminals, med huvudkontor i Haag, Nederländerna, har 22 000 medarbetare i 58 länder och omsätter 4,13 miljarder USD (2017).

Relaterat material

Relaterade nyheter