Nyhet -

GaBi-priset 2013-2014 till Jonas Fagerberg

GaBi-priset 2013-2014 till Jonas Fagerberg

GaBi-priset 2013-2014 tilldelas Jonas Fagerberg från Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet för hans avhandling ”Experimental and Computational Predictions of Drug Solubility in Human Gastrointestinal Fluids”. Jonas disputerade den 23 maj i år och skulle gärna vilja följa fortsätta med en post doc-vistelse utomlands.

Jonas fick priset i konkurrens med totalt sex olika avhandlingar från olika universitet och högskolor i Sverige. Juryns motivering: ”Jonas Fagerberg har genom en välskriven avhandling presenterat ett noggrant och djupgående forskningsarbete som inkluderat internationellt samarbete och resulterat i direkt tillämpbara modeller för hantering av svårlösliga substanser under läkemedelsutvecklingen.”

- GaBi- priset är ett av tre priser som Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner delar ut för nya doktorsavhandlingar inom läkemedelsområdet. Det är positivt att vi i samarbete med olika företag på detta sätt kan lyfta fram unga forskare inom olika delar av läkemedelsområdet, säger Apotekarsocietetens VD Karin Meyer.

GaBi-priset (Galenisk farmaci och Biofarmaci) instiftades 2012 av Sektionen för galenisk farmaci och biofarmaci inom Apotekarsocieteten för att stimulera forskning inom området galenisk farmaci och biofarmaci samt stärka life science i Sverige. Priset delas ut till senaste årets bästa doktorsavhandling, framlagd vid svenskt universitet. Priset utdelas i samarbete med företag inom life science som genom sin medverkan möjliggör att ett penningpris utdelas till pristagaren. Avhandlingarna bedöms av en expertkommitté. Årets pris om 25 000 kronor har sponsrats av AstraZeneca, APL, Galenica, Recipharm och Moberg Pharma. Läs mer om Apotekarsocieteten priser.

Avhandlingen med ISBN 978-91-554-8702-7, finns att läsa via länken:
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:708230/FULLTEXT01.pdf

För ytterligare information:

Lilian Walther Jallow, vetenskaplig sekreterare, Apotekarsocieteten
lilian.walther-jallow@lakemedelsakademin.se
Telefon 08 723 50 10

Karin Meyer, VD, Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten.se
Telefon 08 - 723 50 61

Birgitta Karpesjö, Kommunikationschef, Apotekarsocieteten
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Telefon 08 – 723 50 42

Relaterade länkar

Ämnen

  • Utbildning

Taggar

  • läkemedelsutveckling
  • läkemedel
  • life science
  • forskning

Presskontakt

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

Relaterat material

Relaterade nyheter