Pressmeddelande -

Föreläsare av internationell toppklass till Scheelesymposiet

Den 28 november arrangerar Apotekarsocieteten Scheelesymposiet med fokus på CRISPR-Cas och genterapi. Utöver årets mottagare av Scheelepriset, professor Emmanuelle Charpentier, föreläser några av världens främsta experter på området.

– Det blir ett brett program som sträcker sig från basal forskning till innovativa tillämpningar och jag är imponerad av den uppställning av världsledande forskare som Apotekarsocieteten har fått till Stockholm, säger professor Bernt Eric Uhlin som deltagit i planeringen av symposiets sessioner.

I anslutning till att Scheelepriset överräcks den 28 november i Stockholm anordnas i enlighet med traditionen ett symposium med inriktning mot pristagarens forskningsområde. I år, när Scheelepriset tilldelas Emmanuelle Charpentier, innebär det att fokus för symposiet ligger på det så kallade CRISPR-Cas9-systemet och de möjligheter som denna upptäckt nu öppnat för.

– Scheelepriset är ett mycket prestigefullt pris för enastående insatser på läkemedelsområdet, och med årets synnerligen välförtjänta mottagare står det nu klart att man är beredd att belöna forskning som tangerar även andra fruktbara områden, säger Bernt Eric Uhlin, professor i medicinsk mikrobiologi, och den som för drygt tio år sedan i egenskap av vetenskaplig föreståndare ansvarade för rekryteringen av Charpentier till då nystartade Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS) vid Umeå universitet.

Det var under sin tid i Umeå som Emmanuelle Charpentier gjorde flera av de viktiga upptäckter som ligger till grund för det vi ibland kallar gensaxen – ett verktyg som tros kunna revolutionera behandlingen av flera genetiska sjukdomar, däribland vissa former av cancer, cystisk fibros och blödarsjuka.

– Under Scheelesymposiet kommer vi att få ta del av ett flertal aspekter av detta fascinerande forskningsfält och den fantastiska utvecklingen av metodik och möjligheter som sker tack vare de vetenskapliga genombrott som Emmanuelle Charpentier nu belönas för, säger Bernt Eric Uhlin.

Då deltagarna välkomnats till 2019 års Scheelesymposium kommer Bernt Eric Uhlin att leda den inledande sessionen med titeln Genetic Engineering och den avslutande, Future Perspectives, där även prisceremonin och Emmanuelle Charpentiers Scheele Award Lecture ingår.

Om Scheelepriset

Scheelepriset delas ut vartannat år av Apotekarsocieteten. Syftet är att lyfta aktuell läkemedelsforskning och genom det symposium som anordnas i anslutning till prisceremonin bygga nätverk mellan Sverige och omvärlden inom det aktuella området. Läs mer på Apotekarsocietetens webbplats. Det preliminära symposieprogrammet inklusive detaljer om tid och plats finner du här.

I anslutning till symposiet anordnas även Young Scientist Day där unga forskare ges möjlighet att presentera sina vetenskapliga framsteg och diskutera aktuella frågor med pristagaren.

För ytterligare information, kontakta Lisa Bandholtz, vetenskaplig sekreterare på Apotekarsocieteten, 073–822 39 99.

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • scheelesymposiet 2019
  • scheelepriset
  • läkemedelskonsument
  • life science
  • genterapi
  • bernt eric uhlin
  • emmanuelle charpentier
  • forskning

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Läs mer på apotekarsocieteten.se och på lakemedelsakademin.se

Kontakter

Lisa Bandholtz

Vetenskaplig sekreterare + 46 73 822 39 99

Relaterat innehåll

Relaterade event