Pressmeddelande -

Läkemedelsakademin får nyckelroll i ny nordisk satsning

Apotekarsocietetens utbildningsverksamhet Läkemedelsakademin har tillsammans med fyra partners i tre nordiska länder fått totalt 75 000 euro från Nordplus Horizontal för projektet ”Continuous learning for life science professionals”.
– Det känns oerhört värdefullt att på detta sätt kunna bidra till kompetensutveckling för personer som arbetar inom life science i Norden och Baltikum, säger Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten.

Projektet är ett samarbete mellan fem organisationer i Sverige, Norge och Finland med syftet att tillgängliggöra mer kompetensutveckling inom läkemedel och medicinteknik till målgrupperna i Norden och i förlängningen också Baltikum. Partnerskapet leds av Läkemedelsakademin och övriga medverkande organisationer är Lääketietokeskus (Pharmaceutical Information Centre) i Finland, LIF – Läkemedelsindustriföreningen, och från Norge medverkar Legemiddelindustrien (Norwegian Association of Pharmaceutical Manufacturers) och Oslo Cancer Cluster Incubator.

– Var för sig är vi små länder, men genom detta samarbete kan vi tillhandahålla mer högkvalitativ kompetensutveckling inom life science för en bredare nordisk-baltisk målgrupp, i stället för att på varsitt håll återuppfinna hjulet, säger Hanna Rickberg, utbildningschef på Läkemedelsakademin. Till exempel kan vi med hjälp av livesändningar erbjuda utbildningar över landsgränserna och därmed nå fler på ett effektivare sätt.

Inom ramen för projektet, som sträcker sig över en tvåårsperiod, ligger en inventering av behov och redan existerande utbildningar i de olika länderna, men även utveckling av nya koncept. Tanken är att erbjuda utbildningar både fysiskt och via livesändning. Eventuellt kommer även e-learnings att tas fram. Målet är att kunna erbjuda bra och relevanta utbildningar för personer som är verksamma inom life science-sektorn i regionen.

– Vi börjar med dessa organisationer i Norden som vi redan har visst samarbete med, säger Hanna Rickberg. Om utvärderingen av projektet faller väl ut kan vi också komma att undersöka en fortsättning och partnerskap med fler liknande organisationer i Norden och Baltikum.

Om Nordplus Horizontal
Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete och utbyte inom Norden och Baltikum. Nordplus Horizontal ger möjlighet till samarbetande organisationer att få stöd för projekt och aktiviteter som bidrar till kvalitet, innovation och livslångt lärande inom utbildningsområdet. Läs mer på Nordplusonline.org.

För ytterligare information om satsningen, kontakta Hanna Rickberg, Utbildningschef Läkemedelsakademin, tel. 076–535 55 35

För ytterligare information om Apotekarsocieteten, kontakta Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten, tel: 076–855 96 48

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • kompetensutveckling
  • medicinteknik
  • utbildning
  • life science
  • läkemedel
  • nordplus horizontal

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Läs mer på apotekarsocieteten.se och på lakemedelsakademin.se

Presskontakt

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

Relaterat innehåll