Pressmeddelande -

I morgon 21 mars Läkemedelsriksdagen 2017 med Guido Rasi och Gabriel Wikström som talare

Huvudtalare är Guido Rasi, Executive Director of EMA, Europeiska läkemedelsmyndigheten som även kommer att föra ett samtal med Folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.


Årets Läkemedelsriksdag 21 mars handlar om utmaningarna med att värdera och prissätta läkemedel utifrån medicinska resultat av behandlingen. Vilka är de europeiska och svenska utmaningarna i värdering, prioritering och användning av nya läkemedel? Har vi rätt verktyg för bedömning och uppföljning? Kan de appliceras på andra innovationer? Missa inte en spännande och intressant Läkemedelsriksdag 2017. Värdmyndighet är TLV.


Ur programmet:
• Hälsoekonomiska grunder. Douglas Lundin, TLV
• Håller läkemedlet vad det lovar? Representanter från olika led i läkemedelskedjan; Läkemedelsverket, TLV, Förskrivare, LIF, SKL och Socialstyrelsen
• Vågar vi tala om prioriteringar? Samtal mellan patientrepresentant och etiker.
• Prissättnings- och finansieringutredningen. Toivo Heinsoo, Regeringens särskilda utredare
• Hur värdesätta och introducera medicinteknik? Mats Bojestig, Region Jönköping och Malin Blixt, TLV

När: 21 mars 2017
Var: Norra Latin, City Conference Center, Drottninggatan 71B, Stockholm

För fullständigt program och mer information

För ytterligare frågor kontakta Läkemedelsakademin, Annika Tengvall, annika.tengvall@lakemedelsakademin.se, tel. 08 723 50 47 eller Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket Niklas Hedberg, niklas.hedberg@tlv.se

Press som vill delta i Läkemedelsriksdagen 2017 kontaktar på förhand annette.lindberg@lakemedelsakademin.se

Läkemedelsriksdagen – ett årligt återkommande arrangemang på initiativ av

Relaterade länkar

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • läkemedel
  • läkemedelsutveckling
  • läkemedelskonsument
  • uppföljning av läkemedel
  • hälsoekonomi
  • prissättning av läkemedel

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Kontakter

Ingrid Helander

Presskontakt Kommunikationsansvarig 076-535 55 28

Relaterade event